V pondělí 25. 3. zasedne akademický senát

24. 3. 2024

Program zasedání AS FF dne 25. března 2024 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: Dagmar Pichová

1. Předběžná zpráva volební komise o volbách do AS FF MU na období 2024–2027

Představí předsedkyně volební komise dr. K. Stehlíková a členové volební komise.

Diskuse

Usnesení

2. Projednání žádostí o prodloužení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy FF MU

Programy představí garanti nebo jimi určení zástupci. Podklady byly senáu rozeslány.

  • Management v kultuře (navazující magisterský studijní program) – doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Muzeologie (bakalářský studijní program) – Mgr. Lucie Jagošová, DiS., Ph.D.
  • Nort-American Culture Studies (navazující magisterský studijní program) – doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Severoamerická kulturní studia (navazující magisterský studijní program) – doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Religionistika (bakalářský studijní program) –  Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
  • Religionistika (navazující magisterský studijní program) – doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (bakalářský studijní program) – doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (navazující magisterský studijní program) – doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Tlumočnictví českého znakového jazyka (bakalářský studijní program) – PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
  • Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (navazující magisterský studijní program) – doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D.

Po představení každého programu garantem následuje diskuse a hlasování o usnesení následujícího znění:

Senát vyjadřuje svoji podporu programu …. a doporučuje jejich postoupení ke schválení Vědeckou radu FF MU.

3. Rozpočet FF MU

Představí tajemník Ing. Velinský. Podklady jsou zveřejněny zde.

Pro senát zhodnotí předseda EK AS FF MU doc. Zbíral.

Diskuse

Usnesení

4. Plán realizace strategického záměru FF MU na rok 2024

Představí spolu s Vyhodnocením plánu realizace strategického záměru FF za rok 2023 děkanka doc. I. Radová. Podklady jsou zveřejněny zde.

Diskuse nad plánem realizace strategického záměru.

Usnesení

5. Různé

 

V Brně dne 18. března 2024
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.