Zaměstnanci fakulty

prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

zástupce vedoucího semináře – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/313
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6462
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 1. 2015
Datum ukončení řízení 1. 7. 2016
Habilitační práce (veřejná část) "Slavné stavení" posledních Rožmberků. Vila Kratochvíle a možnosti interpretace pozdně renesanční aristokratické rezidence.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova univerzita)
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
PhDr. Eliška Fučíková, CSc. (Akademie věd ČR - emeritní vědecká pracovnice)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 11. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Petr Fidler (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Lubomír Konečný (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 5. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2020
Datum ukončení řízení 27. 5. 2024
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 12. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History (Rektorát MU)
prof. dr hab. Andrzej Koziel (Univerzita Wroclaw)
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (Slovenská akademie věd)
Prof. Christian Michel, Docteur es Lettres (Universita v Lousanne)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 6. 2023
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.