Zaměstnanci fakulty

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

proděkanka pro studium učitelských programů a celoživotní vzdělávání Filozofické fakulty


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.410
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3338
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní informace
 • Zuzana Šalamounová, roz. Makovská
 • nar. 6. 2. 1984 v Brně
Pracovní pozice
 • Odborná asistentka, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 - 2015: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, studijní program Pedagogika, doktorské studium
 • 2008 - 2012: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Český jazyk a literatura, navazující magisterské studium, titul Mgr.
 • 2007 - 2009: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Sociální pedagogika a poradenství, navazující magisterské studium, titul: Mgr.
 • 2003 - 2007: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Sociální pedagogika a poradenství, titul: Bc.
 • 2003 - 2007: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obory Hudební věda a Český jazyk a literatura, titul: Bc.
Přehled zaměstnání
 • 2015 - dosud: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, odborná asistentka
 • 2014 - 2015: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, asistentka
 • 2012 - 2014: Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, asistentka
 • 2009 - 2011: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, výzkumná pracovnice
 • 2009 - 2013: Ateliér Divadlo a výchova, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, externí pedagožka
 • 2010 - 2011: ZŠ Pavlovská 16, Brno, externí učitelka (Mediální výchova)
Pedagogická činnost
 • Školní pedagogika
 • Školní didaktika
 • Kvalitativní výzkum
 • Pedagogická komunikace
 • Výzkum žáka: metodologický seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 - dosud: Řešitelka výzkumného projektu Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků (Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • 2013 - 2016: Řešitelka výzkumného projektu Učitel a žáci v dialogickém vyučování (Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • 2013 - 2015: Řešitelka výzkumného projektu Moc ve třídách studentů učitelství (Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity)
 • 2009 - 2011: Řešitelka projektu Komunikace ve školní třídě, Ústav pedagogických věd (GA406/09/0752 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • 2011: řešitelka projektu FRVŠ Perspektiva žáka v současné české škole(FRVS/2124/2011, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • 2010: Řešitelka interního výzkumného projektu Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků (MUNI/21/MAK/2010, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Dlouhodobé akademické stáže
 • 2009: Danish University of Education, Kodaň, Dánsko, program Educational Sociology (4 měsíce)
Univerzitní aktivity
 • 2014 - dosud: výkonná redaktorka časopisu Komenský: odborný časopis pro učitele
 • 2011 - doposud: výkonná redaktorka časopisu Studia paedagogica
 • 2012 - 2014: šéfredaktorka časopisu Komenský: odborný časopis pro učitele (ročníky 137, 138)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014: Cena rektora Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty doktorských studijních programů
 • 2014: Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou pulikaci v kategorii junior/juniorka
Vybrané publikace
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Professional development for dialogic teaching: presentation & discussion. 7. 7. 2016, Faculty of Education, University of Cambridge. 2016. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově : jak iniciovat a udržet změnu. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 47-69. ISSN 1366-4530. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.2. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum: Učitel a žáci v dialogickém vyučování. In Týden humanitních věd na FF MU. 2015. info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 188 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction. 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.04.001. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. (Re)konstruování školního vědeckého slovníku. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 9-42. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 375-393. ISSN 1211-4669. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. In Search of the Content of Scientific Concepts. A Linguistic Ethnographic Analysis of the Translation Strategies of Teachers. In Kraus, A; Buhl,M; von Carlsburg, G.-B. Performativity, Materiality and Time: Tacit Dimensions of Pedagogy. Münster, New York: Waxmann Verlag, 2014, s. 83-102. European Studies on Educational Practices ; 4. ISBN 978-3-8309-3116-4. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 37-56. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2013-1-3. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/495 Digitální knihovna FF MU info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5. info
 • FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 226 s. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • MAKOVSKÁ, Zuzana. Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 47-70. ISSN 1803-7437. info

10. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.