Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

docent – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.111
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3086
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Radim Bělohrad
Pracoviště
 • FFMU Brno, Katedra filozofie, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: VŠ, obor: filozofie-anglistika a amerikanistika, titul: Mgr., dipl. práce: Individua a teorie možných světů, instituce: FFMU Brno
 • 2010: doktorské, obor: filozofie, titul: Ph.D., doktorská práce: Osobní identita a její praktická hodnota, instituce: FFMU Brno
 • 2019: titul docent.
Přehled zaměstnání
 • 2019-dosud docent, FF MU Brno;
 • 2010-2019 odborný asistent, FF MU Brno;
 • 2009 FHS UTB Zlín;
 • 2008-2016 FMK UTB Zlín;
Pedagogická činnost
 • Pravidelně vyučované předměty:
 • Normativní etika,
 • Metaetika,
 • Aplikovaná etika,
 • Osobní identita,
 • Sociální a politická filozofie,
 • Základy logiky,
 • Soudobá anglo-americká filozofie,
Vědeckovýzkumná činnost
 • Badatelský zájem:
 • etika, aplikovaná etika, analytická metafyzika, teorie osobní identity,
 • Granty a projekty:
 • LFMU 2020-2023 Projekt TAČR Éta - Interdisciplinární podpora etiky výzkumu, člen řešitelského týmu
 • FFMU 2020 Podpora internacionalizace publikační činnosti, řešitel
 • GAČR 2017-2019 Neurčitá identita, řešitel
 • FFMU 2016 Podpora vědeckého růstu, řešitel
 • FFMU 2015 Podpora habilitací, řešitel
 • FFMU 2015 Podpora internacionalizace publikační činnosti, řešitel
 • GAČR 2013-2015 Osobní identita, jednota a praktické zájmy, řešitel
 • FFMU 2012-2015 Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) - člen řešitelského týmu
 • 2012-2014 Výzkumná síť teorie a dějin vědy (CZ.1.07/2.4.00/31.0108) - člen řešitelského týmu
Univerzitní aktivity
 • školitel Ph.D. (obor Filozofie),
 • člen oborové rady LF MU (bioetika)
 • šéfredaktor internetového časopisu pro filozofii Pro-Fil
 • člen Etické komise pro výzkum
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016 - dosud: šéfredaktor elektronického časopisu pro filozofii Pro-Fil
 • Vyžádané přednášky:
 • Bělohrad, R. Morální intuice. Jednota filosofická Brno. 2010.
 • Bělohrad, R. Role přírodních věd v etickém zkoumání. Evropský festival filosofie. Velké Meziříčí, 2012.
 • Bělohrad, R. Praktické aspekty osobní identity. Jednota filosofická Brno. 2013.
 • Bělohrad, R. Potřebujeme metafyzickou analýzu osobní identity? LMS centrum, Katedra filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové. 2013.
 • Bělohrad, R. Metafyzické předpoklady a praktické důsledky osobní identity. Jednota filosofická Olomouc. 2013.
 • Bělohrad, R. Subjective theories of personal identity and identity-related practical concerns. Filosofický ústav, Záhřeb, Chorvatsko. 2014.
 • Bělohrad, R. Osobní identita a dříve vyjádřená přání. Logicko-filosofický seminář ÚFAR FF UK, Praha. 2014.
 • Bělohrad, R. Personal Identity and the Conjoined Twinning Probleem. Katedra filosofie Univerzity Duisburg-Essen, Německo. 2016.
 • Bělohrad, R. O faktuálním zdůvodnění hodnot. Workshop o vědě a etice v rámci projektu Věda, spoločnosť, hodnoty. Bratislava, Slovenská republika. 2016.
 • Bělohrad, R. A Critique of Self-Constitution. Workshop Issues in Personal Identity, ÚFAR FF UK, Praha. 2016.
 • Bělohrad, R. Meze sebekonstituce. Jednota filosofická Brno. 2016.
 • Bělohrad, R. Manipulace – konceptuální analýza. Jednota filosofická Brno. 2017.
 • Bělohrad, R. Manipulace, autonomie a racionalita. FF OU. 2017.
 • Bělohrad, R. Filozofie, apriorní poznání a naturalismus. In Naturalistický obraz sveta: výzvy a hranice - konference, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, 2. - 3. 9. 2021. 2021.
 • Bělohrad, R. Děti na míru, nebo pod míru? Etika genetické selekce zdravotně postižených potomků při in vitro fertilizaci. In Jednota filozofická Brno, 22. 3. 2021.
 • Bělohrad, R. Anatomie urážky – kardinál Duka versus brněnská divadla. Přednáška v rámci akce "Vržené stíny věcí" konané ke Světovému dni filozofie. 2021.
 • Bělohrad, Radim. The Moral Status of Selecting for Deafness. In Bled Philosophical Conferences - Ethical Issues: Theoretical & Applied. June 6-10, 2022.
Vybrané publikace
 • BĚLOHRAD, Radim. The Determinable-Based Account of Metaphysical Indeterminacy and Vague Identity. Kriterion - Journal of Philosophy. Groningen, Netherlands: University of Groningen, 2020, roč. 34, č. 3, s. 23-50. ISSN 1019-8288. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. Manipulace : konceptuální analýza. Filosofický časopis. AV ČR, Filosofický ústav, 2019, roč. 67, č. 1, s. 21-44. ISSN 0015-1831. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. Animalism and the Vagueness of Composition. Organon F. Bratislava, 2019, roč. 26, č. 2, s. 207-227. ISSN 1335-0668. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/orgf.2019.26202. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. On Three Attempts to Rebut the Evans Argument against Indeterminate Identity. Croatian Journal of Philosophy. Zagreb: Institute of Philosophy, 2019, roč. 19, č. 55, s. 137-152. ISSN 1333-1108. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. Constitution, Vague Objects and Persistence. Prolegomena. Zagreb: Society for the Advancement of Philosophy, 2019, roč. 18, č. 1, s. 5-26. ISSN 1333-4395. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26362/20190101. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. O faktuálním zdůvodnění hodnot a norem. In Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček. Medzi vedou a morálkou. Perspektívy naturalizmu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 212-236. ISBN 978-80-223-4436-4. info
 • BĚLOHRAD, Radim. Self-Concern Without Anticipation. Ethical Perspectives. Leuven, Belgie: Centre for Ethics, KU Leuven, 2016, roč. 23, č. 3, s. 445-472. ISSN 1370-0049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2143/EP.23.3.0000000. info
 • BĚLOHRAD, Radim. Lidské identity, lidské hodnoty. Vydání první. Praha: Dybbuk, 2016, 252 s. ISBN 978-80-7438-149-2. info
 • BĚLOHRAD, Radim. Subjective Theories of Personal Identity and Practical Concerns. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2015, roč. 22, č. 3, s. 282-301. ISSN 1335-0668. URL info
 • BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ a Radim BĚLOHRAD. Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 115 s. ISBN 978-80-210-6748-6. info
 • BĚLOHRAD, Radim. Can we do without a metaphysical theory of personal identity in practice? Prolegomena: Journal of Philosophy. Zagreb, Chorvatsko: University of Zagreb – Croatian Studies, 2014, roč. 13, č. 2, s. 315-334. ISSN 1333-4395. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. Reactions & Debate I: On Schechtman's Person Life View. Ethical Perspectives. Leuven, Belgie: Centre for Ethics, KU Leuven, 2014, roč. 21, č. 4, s. 565-579. ISSN 1370-0049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2143/ER21.4.3062020. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. O aplikaci metod vědeckého zdůvodnění a vysvětlení v etice. Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 5-23. ISSN 1335-0668. info
 • BĚLOHRAD, Radim. The Is-Ought Problem, the Open Question Argument, and the New Science of Morality. Human Affairs, A postdisciplinary Journal of Humanities & Social Sciences. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2011, roč. 21, č. 3, s. 262-271, 9 s. ISSN 1210-3055. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. Osobní identita a její praktická hodnota. 1. vydání. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, 159 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, číslo 399. ISBN 978-80-210-5531-5. info
 • BĚLOHRAD, Radim. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16/2009, č. 2, s. 214-237. ISSN 1335-0668. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. Ateismus, teismus a justifikace privátní evidence. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2008, roč. 9/2008, č. 1, 15 s. ISSN 1212-9097. URL info
 • BĚLOHRAD, Radim. Novomeinongovské pojetí existence. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, 2003, roč. 51/2003, č. 1, s. 57-68. ISSN 0015-1831. URL info

22. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.