Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

docent – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.111
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3086
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 10. 2017
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Lidské identity, lidské hodnoty
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (Pedagogická fakulta MU)
prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 3. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović (Univerzita Záhřeb)
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Peter Korený, PhD. (Univerzita K. Filozofa v Nitře)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.