Zaměstnanci fakulty

Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D., roz. Kloferová
Pracoviště
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.
  dialektologické odd.
  Veveří 97
  Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecká asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor:
  český jazyk (disertační práce: K desubstantivním adjektivům v češtině)
 • 2004: Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory:
  český jazyk a literatura (diplomová práce: Desubstantivní adjektiva v I. dílu Jungmannova Slovníku česko-německého utvořená derivací),
  německý jazyk a literatura (diplomová práce: Robert Schneider und seine Rheinthalische Trilogie),
  norský jazyk a literatura (ročníková práce: Det novellistiske forfatterskapet av Øystein Lønn - en lesning av hans debut og prisbelønte samlinger)
 • 2002: Celoživotní vzdělávání FF MU: studium učitelské způsobilosti pro výuku českého a německého jazyka a literatury (závěrečná práce: Didaktické postupy při výuce tématu Příroda - počasí - ochrana životního prostředí ve vybraných učebnicích německého jazyka))
Přehled pracovní činnosti
 • od podzimu 2020: výuka dialektologicky orientovaných předmětů v Ústavu českého jazyka FF MU
 • od jara 2019: výuka onomasticky orientovaných předmětů na Katedře českého jazyka a literatury PedF MU
 • 2006–2009: výuka češtiny pro cizince na JAMU v Brně
 • od února 2006 dosud: dialektologické odd. Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • říjen 2004 – leden 2006: Ústav českého jazyka FF MU: interní doktorandka
 • od února 2004 dosud: výuka češtiny pro cizince v Kabinetu češtiny pro cizince FF MU
 • podzim 2003: výuka norského jazyka v jazykové škole VIKA, Brno
 • 2001–2006: výuka německého jazyka v jazykových školách (Lingua centrum, H. E., Brno; VIKA, Brno; Threshold Training Associates, Praha; Labyrint, Brno)
 • jaro 2001: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno: výuka českého a německého jazyka
Pedagogická činnost na FF MU
 • Norma a kodifikace I (2005, 2007, 2008, 2009)
 • Norma a kodifikace II (2006)
 • Základy dialektologie (2021, 2022)
 • Dialektologie (2020)
 • Čeština pro cizince (intenzivní kurzy pro mírně a středně pokročilé, semestrální kurz pro začátečníky na bázi němčiny, semestrální kurzy konverzace pro pokročilé, dále též Letní škola slovanských studií)
 • Specifika psaní velkých písmen (v rámci jednodenního školení pracovníků MU, Šlapanice)
Vědeckovýzkumná činnost
 • tvoření slov
 • čeština 18. a 19. století
 • onomastika
 • dialektologie
 • projekty GA ČR:
  účast na grantu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018, účast jen v roce 2018)
  účast na grantu GA ČR č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015, účast jen v roce 2011)
  účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)
  účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas - Dodatky (2006–2007)
  účast na grantu GA ČR č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007, účast pouze v letech 2006 a 2007)
 • mezinárodní projekty:
  účast na projektu Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 48p4 „Lösungsschlüssel zum Tschechisch-Lehrbuch Tschechisch - Faszination der Vielfalt“ (2007)
  účast na projektu Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 44p3 „Tschechisch - Faszination der Vielfalt/Čeština - fascinující svou rozmanitostí“ - Klíč k učebnici + CD pro studující z německy mluvících zemí (2006)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2005–2006: Universität Wien (Rakousko, 1 semestr)
 • 2005: Universität Regensburg (Německo, 3 týdny)
 • 2002: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (Norsko, 1 semestr)
 • 2001: Universitet i Bergen (Norsko, 1 měsíc)
 • 1999: Otto-von-Güericke-Universität Magdeburg (Německo, 1 semestr)
 • 1. 10. 2005 – 31. 1. 2006: University of Vienna, Vienna, AUT
  • Ernst-Mach-Stipendium
 • 27. 8. 2002 – 30. 11. 2002: University of Bergen, Bergen, NOR
  • stipendium Norské vědecké rady (Norsk forskningsråd)
 • 1. 4. 1999 – 31. 7. 1999: Otto-von-Guericke University Magdeburg, Magdeburg, DEU
  • stipendium v rámci programů Erasmus a Phare
Ocenění
 • studie Eduard von Keyserlings Novelle Harmonie im Vergleich mit dem Roman Am Wege von Herman Bang. Ein Beitrag zur Analyse der impressionistischen Prosa oceněna 3. cenou na Studentenkonferenz 2000, 17. 5. 2000 (pořadatel: Pedagogická fakulta MU, Brno)
Vybrané publikace
 • KLOFEROVÁ, ML., Stanislava. Zeměpisná jména v češtině - problémy při jejich tvoření a skloňování. In Přednášky a besedy z XLII. běhu letní školy slovanských studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita (E. Rusinová, ed.), 2009, s. 98–101. ISBN 978-80-210-4874-4. info
 • KLOFEROVÁ, ML., Stanislava. Potkali bychom dnes frňousatého, frňousovatého, či frňousovitého muže? In Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 115–121. ISBN 978-80-244-1984-8. info
 • KLOFEROVÁ, ML., Stanislava. Adjektiva v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku motivovaná směrem komunikace. SPFFBU, A 56. Brno, 2008, s. 161–170, 9 s. info
 • KLOFEROVÁ, ML., Stanislava a Zina KOMÁRKOVÁ. K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, IL, s. 175–180. ISSN 1211-4413. info
 • KLOFEROVÁ, ML., Stanislava. Desubstantivní adjektiva utvořená kompozicí s předním členem denumerálním (na materiálu Jungmannova Slovníku česko-německého). In Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 140–144. ISBN 978-80-244-2192-6. info
 • KLOFEROVÁ ML., Stanislava. O dražovitém zmrsku a brvnoblanci brvnatém aneb Pojednání o tom, že obrozenská slovotvorba zdaleka není dílem ďáslovitým. In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (V. Polách, ed.), 2007, s. 109-115. ISBN 978-80-244-1767-7. info
 • KLOFEROVÁ, ML., Stanislava. Dvě práce srovnávající českou a polskou slovní zásobu aneb Jak vytáhnout bohemistu/polonistu z bláta / Jak wyciągnąć bohemistę/polonistę z bagna. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2007, roč. 2/90, s. 94–97. ISSN 0027-8203. info
 • KLOFEROVÁ ML., Stanislava. Josef Jungmann a Jan Gebauer jako lexikografové. In BraSlav 3. Bratislava, Slovensko: KARTPRINT, 2005, s. 51-55. ISBN 80-88870-52-6. info
 • KLOFEROVÁ ML., Stanislava. Lexikografické postupy v 19. stol. In Setkání bohemistů Cikháj 2004. Vlastním nákladem. Brno (též: www.phil.muni.cz/cest/cikhaj): Awadová, L. et al. (eds.), 2005, s. 42 do s. 46, 5 s. info

10. 2. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.