Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.304
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7217
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 8. 2021
Datum ukončení řízení 1. 1. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Dvousetletá pustina. Dějiny starší americké dramatiky
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Publikace vydána knižně.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (Univerzita Hull)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 12. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (Filozofická fakulta MU)
Členové doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Prof. James Norris Loehlin (Texaská univerzita v Austinu)
Prof. Theodora Tsimpouki (Athénská univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.