Mgr. Linda Doleží, Ph.D.


kancelář: bud. D/D.413
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4486
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Linda Doleží  20. 8. 1979 
Pracoviště
 • Centrum jazykového vzdělávání, MU
  Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2008: Doktorské studium Filologie - Český jazyk
 • 2002-2003: Pedagogické minimum
 • 2002: Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)
 • 1998-2003: Magisterské studium Český jazyk a literatura / Anglický jazyk a literatura
Přehled zaměstnání
 • 2020-dosud: odborná asistentka CJV MU Brno
 • 2016-2019: odborná asistentka CJV LF MU Brno
 • 2013-dosud: odborná asistentka ÚČJ FF MU Brno (částečný úvazek)
 • 2013-2016: učitelka, Bezpečnostně právní akademie Brno s.r.o. (střední škola)
 • 2013-2015: učitelka angličtiny pro děti (Helen Doron English)
Pedagogická činnost
 • Centrum jazykového vzdělávání MU:
 • Kurzy češtiny jako cizího jazyka pro akademiky
 • Intenzivní kurzy češtiny jako cizího jazyka
 • Centrum jazykového vzdělávání LF MU:
 • aVLCJ0181 Čeština pro cizince I
 • aVLCJ0282 Čeština pro cizince II
 • aVLCJ0383 Čeština pro cizince III
 • aVLCJ0484 Čeština pro cizince IV
 • aVLTA01 Jazykový tandem I
 • aVLTA02 Jazykový tandem II
 • Ústav českého jazyka FF MU:
 • CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka
 • CJBB181 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti
 • CJBB157 Essential English - Essential Chomsky
 • PLIN043 Osvojování jazyka u dětí a korpusy dětské řeči I
 • PLIN044 Osvojování jazyka u dětí a korpusy dětské řeči II
 • CJA010 Současný český jazyk - syntax
 • CJBB93 Úvod do studia osvojování jazyka
 • CJBB101 Úvod do psycholingvistiky
 • CJBB109 Vývoj dětské syntaxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • Psycholingvistika a neurolingvistika
 • Osvojování jazyka
 • Vícejazyčnost
 • Lingvodidaktika
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 25. 3. 2019 – 30. 3. 2019: Czech school without borders, Paris, Erasmus+, FRA
 • 4. 6. 2018 – 8. 6. 2018: University of Eastern Finland, Joensuu, FIN
 • 27. 3. 2017 – 31. 3. 2017: Migration Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, SVN
 • 1. 10. 2006 – 30. 9. 2007: University of Regensburg, Regensburg, Partnerské instituce fakult, DEU
 • 1. 3. 2005 – 30. 6. 2005: Ca' Foscari University of Venice, Venezia, Mezivládní dohody, ITA
 • 1. 10. 2003 – 31. 7. 2004: University of Potsdam, Potsdam, Stipendia DAAD, DEU
Mimouniverzitní aktivity
 • UNHCR Bejrút a Caritas Libanon - dobrovolnické aktivity, výuka angličtiny
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Praha - metodička kurzů pro děti držitelů mezinárodní ochrany v rámci Státního integračního programu
 • Meta o. p. s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů - externí spolupráce
 • UNHCR, Praha - externí spolupráce, školení dobrovolníků
 • Nesehnutí, Brno - externí spolupráce, školení dobrovolníků
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům - externí spolupráce, školení dobrovolníků
 • NIDV - externí spolupráce, školení vyučujících, metodická činnost - e-learning, metodická publikace
 • NÚV - externí spolupráce
 • Jihomoravské regionální centrum pro podporu integrace cizinců - externí spolupráce, metodika - intenzivní kurz češtiny pro děti

22. 10. 2020