Zaměstnanci fakulty

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

Ústav českého jazyka


e‑mail:
Životopis

Životopis

Mgr. Marta Štefková, narozena 19. září 1985 v Prostějově
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.
  dialektologické oddělení
  Veveří 97
  Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník výzkumu a vývoje – spec. český jazyk
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • od r. 2010: doktorský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk)
 • 2008–2010: magisterský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura)
 • 2005–2008: bakalářský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura)
Přehled zaměstnání
 • od r. 2011 dosud: dialektologické odd. Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Pedagogická činnost
 • Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Kodifikace češtiny I (jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014)
 • Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Stará čeština (podzim 2012)
 • Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně: Odborná terminologie – cvičení (2008, 2009)
Vědeckovýzkumná činnost
 • dialektologie
 • historické hláskosloví, čeština doby střední
 • onomastika
Akademické stáže
 • 2009: Università degli studi di Napoli L'Orientale (Itálie, 1 semestr)
Přednášková činnost
 • O protetickém v- v diachronním pohledu (přednáška v Kruhu přátel českého jazyka na FF UK, Praha, 12. 11. 2014)
 • Oikonyma jako prostředek pro poznání historického vývoje češtiny (příspěvek na 19. slovenské onomastické konferenci, Bratislava, 28.–30. 4. 2014)
 • Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu. (příspěvek na konferenci Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, 31. 3. – 2. 4. 2014)
 • Nářeční aspekty moravských a slezských pomístních jmen (přednáška na katedře bohemistiky FF UP, Olomouc, 4. 12. 2013)
 • Protetické v- v české odborné literatuře 16.–18. století (příspěvek na XXII. kolokviu mladých jazykovedcov, Nitra, 5.–7. 12. 2012)
 • Hláskosloví v české odborné literatuře první poloviny 18. století (příspěvek na XIII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.–9. 5. 2012)
 • Slovníkové zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (přednáška na onomastickém semináři na FF OU, Ostrava, 10. 4. 2012)
 • K jazyku české odborně naučné literatury 18. století (příspěvek na XXI. kolokviu mladých jazykovedcov, Banská Bystrica, 30. 11. – 2. 12. 2011)
 • Osobní jméno Jan v moravských a slezských pomístních jménech (příspěvek na XII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 9.–11. 5. 2011)
 • K vývoji antroponymického systému (příspěvek na Týdnu vědy konaném na ÚČJ FF MU, Brno, 16. 11. 2010)

27. 11. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.