Zaměstnanci fakulty

Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/127
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7416
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (roz. Švecová)
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie
Funkce na pracovišti
 • odborná, vývojová a výzkumná pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • promována v r. 1999 v oboru archeologie a historie
 • dosažená akademická hodnost: magistra
  dipl. práce: Kostená a parohová industria z predveľkomoravských a veľkomoravských sídlisk na Pohansku pri Břeclavi
 • duben 2012 ukončeno doktorské studium; obhájená práce: Problematika pochovávania na južnom predhradí veľkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko
Přehled zaměstnání
 • 1999-2000: archeolog, Městské muzeum a galerie Břeclav
 • 2000: knihovnice a sam. obd. ref., ÚAM FF MU v Brně
 • 2006: odborná, vývojová a výzkumná pracovnice
Pedagogická činnost
 • Vědecká komunikace
 • Slované ve střední Evropě
 • Slované ve střední Evropě - seminář
 • Parohová a kostěná industrie od paleolitu po raný středověk
 • Úvod do studia archeologie
 • Základy studia archeologie středověku a novověku
Vědeckovýzkumná činnost
 • období raného středověku (6. - 11. stol.)
Akademické stáže
 • Jednoměsíční studijní stipendijní pobyt na univerzitě ve Vídni; Institut für Ur- und Frühgeschichte
  Poskytovatel stipendia: Österreichischer Austauschdienst, Aktion Österreichisch-Tschechien, das Büro für akademische Kooperation und Mobilität
  V termínu: 1.-31. 10. 2004
 • Týdenní pobyt na univerzitě v polské Vratislavi v rámci programu ERASMUS - učitelská mobilita na MU; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Institut archeologii
  V termínu: 12.-16. 5. 2008
 • Dvoutýdenní studijní pobyt na univerzitě v Leidenu - Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie, Material Culture Studies, v rámci projektu Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe (ESF, OPVK)
  V termínu 6.-17.2. 2012.
 • Týdenní studijní pobyt v Krakově rámci programu podpory růstu odborných asistentů (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Archeologii; Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
  V termínu 18.-24. 10. 2015
 • Týdenní stáž Staff Mobility for Teaching ve Varšavě rámci programu Erasmus+ (Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych/Instytut Archeologii)
  V termínu 4.-10. 6. 2017
 • Týdenní stáž Staff Mobility for Teaching v polské Vratislavi v rámci programu Erasmus+ (Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogichnych; Instytut Archeologii)
  V termínu 8.-12. 4. 2019
 • Týdenní stáž Staff Mobility for Teaching na univerzitě v Exeteru (UK) v rámci programu Erasmus+ (Exeter University; College of Humanities; Archaeology Department)
  V termínu 7.-13. 5. 2022
Universitní aktivity
 • Projekty:
 • 2018-2020: Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-historický pohled, kód projektu: GA18-08646S, spoluúčast - jako členka realizačního týmu.
 • 2018-2020: Death, burials, and skeletons: funeral archaeology and human taphonomy of the new 2nd church cemetery at Pohansko (Břeclav), kód projektu: GA18-15480S, spoluúčast - jako členka realizačního týmu za Masarykovu univerzitu
 • 2016-2017: Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska, kód projektu: GA16-05791S, řešitel: R. Přichystalová
 • 2014-2016: Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi, kód projektu: GA14-22823S, řešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., UK Praha, členové realizačního týmu na FF: Jiří Macháček, Renáta Přichystalová
 • 2012-2016: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti, kód projektu: GAP405/12/0111, GA ČR, řešitel: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Členové realizačního týmu: Pavel Čáp, Petr Dresler, Renáta Přichystalová
 • 2012-2015: Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce, kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0230, MŠMT OPVK - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, řešitel projektu Mgr. Jana Fantová, garant aktivity 3G - Stáže studentů u budoucích zaměstnavatelů a zapojení odborníků z praxe do výuky: Renáta Přichystalová
 • 2009-2012: Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe, kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0187, řešitel: PhDr. Miroslava Pluháčková; lektor aktivity 04 - Metodologie archeologické prospekce a exkavace: Renáta Přichystalová
 • 2005-2011: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku, kód projektu: MSM0021622427, řešitel: Prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.
 • 2005-2008: Moravskoslezská škola archeologických studií, kód projektu: GD404/05/H527, řešitel: Prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.
 • 2003: Rozvojové projekty FRVŠ při MŠMT ČR pro rok 2003; TO: E2; Spec.:a; Zpřístupnění knihovny Oddělení archeologie ÚAM FF MU v Brně na webových stránkách ústavu
  řešitel: Mgr. Renáta Švecová
 • 2003: AKTION Česká republika - Rakousko, program spolupráce ve vědě a vzdělávání; projekt: 35p2 "Wissenschaftliche Studentenexkursion: Grossmährisches Reich - seine Geschichte und Kultur im Spiegel der archäologischen Ausgrabungen"
  řešitel: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., spoluřešitel: Mgr. Renáta Švecová
 • 1999-2004: Centrum archeologických výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku, kód projektu: MSM 142100001, řešitel: Prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.
Vybrané publikace
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3. 2021. Full text info
 • MACHÁČEK, Jiří, Margit BERNER, Petr DRESLER, Sylva DRTIKOLOVÁ KAUPOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Arms-bearers in separate graves from Great Moravia and the emergence of the Early Medieval military-aristocratic organization in East-Central Europe. Praehistorische Zeitschrift. Berlin: De Gruyter, roč. 96, č. 1, s. 248-285. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2021-0020. 2021. URL URL info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Historie rodu člověka. In Vrbková, Stanislava; Kubín, Petr. Lexikon času minulého. Současnost jihomoravských památek. 1. vyd. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, p. o. s. 18-49. Lexikon času minulého. Současnost jihomoravských památek. ISBN 978-80-85088-56-4. 2021. info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Kateřina BOBEROVÁ. The “Archaeological” and “Biological” Sex of an Individual – Why Do they Sometimes Differ? In Bistáková, Alena; Březinová, Gertrúda; Ramsl, Peter C. Multiple Identities in Prehistory, Early History and Presence : Proceedings of the SASPRO workshops in Klement (Austria) and Nitra (Slovakia) 2018. Archaeologica Slovaca Monographiae - Communicationes, Tomus XXIV. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. s. 117-130. ISBN 978-80-8196-035-2. 2020. URL info
 • FLAMMER, Patrik G., Hannah RYAN, Stephen G. PRESTON, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Rainer WEISS, Valerie PALMOWSKI, Sonja BOSCHERT, Katarina FELLGIEBEL, Isabelle JASCH-BOLEY, Madita-Sophie KAIRIES, Ernst RÜMMELE, Dirk RIEGER, Beate SCHMID, Ben REEVES, Rebecca NICHOLSON, Louise LOE, Christopher GUY, Tony WALDRON, Jiří MACHÁČEK, Joachim WAHL, Mark POLLARD, Greger LARSON, Adrian L. SMITH a Sylvia WARREN. Epidemiological insights from a large-scale investigation of intestinal helminths in Medieval Europe. PLoS Neglected Tropical Diseases. San Francisco: Public Library of Science, roč. 14, č. 8, s. 1-20. ISSN 1935-2735. doi:10.1371/journal.pntd.0008600. 2020. Full text info
 • KALOVÁ, Kateřina, Kateřina BOBEROVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Jan NOVÁČEK, Ivana JAROŠOVÁ, Tomáš ZIKMUND, Jozef KAISER, Klaudia KYSELICOVÁ, Lukáš ŠEBEST, Marián BALDOVIČ, Adam FRTUS, Martin SIKORA a Morten E. ALLENTOFT. Serious chronic disease of the cervical spine and trauma in a young female from the middle ages (Czech Republic). International Journal of Paleopathology. Elsevier Inc., roč. 24, March 2019, s. 185-196. ISSN 1879-9817. doi:10.1016/j.ijpp.2018.11.004. 2019. URL info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Jan NOVÁČEK. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 655 s. Břeclav - Pohansko IX. ISBN 978-80-210-9353-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019. 2019. info
 • FLAMMER, Patrik G., Simon DELLICOUR, Stephen G. PRESTON, Dirk RIEGER, Sylvia WARREN, Cedric K. W. TAN, Rebecca NICHOLSON, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Niels BLEICHER, Joachim WAHL, Nuno R. FARIA, Oliver G. PYBUS, Mark POLLARD a Adrian L. SMITH. Molecular archaeoparasitology identifies cultural changes in the Medieval Hanseatic trading centre of Lübeck. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. London: The Royal Society, Volume 285, Issue 1888, s. 1-10. ISSN 0962-8452. doi:10.1098/rspb.2018.0991. 2018. URL info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Organizácia pohrebných areálov a charakter pohrebných obradov na Pohansku pri Břeclavi (na základe porovnania pohrebiska pri druhom kostole a disperzných pohrebísk na južnom predhradí hradiska). Acta Musei Nationalis Pragae : Series A : Historia. Praha: Národní muzeum, roč. 72, 1-2, s. 46-61. ISSN 2570-6845. doi:10.1515/amnh-2018-0005. 2018. URL info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Methods of field excavation of the grave contexts at the Pohansko second church cemetery. In Sládek, Vladimír; Macháček, Jiří. At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th-10th Century A.D.). Oxford: BAR Publishing. s. 13-17. BAR International Series 2836. ISBN 978-1-4073-1576-8. 2017. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. The archaeological background of the skeletal remains: the second church at the northeast suburb at Pohansko. In Sládek, Vladimír; Macháček, Jiří. At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th-10th Century A.D.). Oxford: BAR Publishing. s. 1-12. BAR International Series 2836. ISBN 978-1-4073-1576-8. 2017. info
 • KALOVÁ, Kateřina, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Alena PAVLŮSKOVÁ. Regular graveyard in the stronghold versus settlement burials in the bailey. Comparison of Early Medieval populations from Pohansko (Czech Republic). Anthropologischer Anzeiger. Stuttgart: Schweizerbart, roč. 74, č. 2, s. 155-171. ISSN 0003-5548. doi:10.1127/anthranz/2017/0680. 2017. URL info
 • SLÁDEK, Vladimír, Jiří MACHÁČEK, Eliška MAKAJEVOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Martin HORA. Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach : the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences. Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, Neuveden, č. 1, s. 1-15. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0400-6. 2016. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. 506 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016. 2016. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University English Čeština info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jindřich ŠTELCL a Václav VÁVRA. Glass Beads and Buttons from the Southern Suburb of the Břeclav-Pohansko Stronghold. Journal of Glass Studies. Corning: Corning Museum of Glass, roč. 56, č. 1, s. 37-59. ISSN 0075-4250. 2014. info
 • BŘEZINOVÁ, Helena a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Úvahy o textilní výrobě na Pohansku na základě analýzy nálezů textilních fragmentů a předmětů souvisejících se spřádáním a tkaním. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, CV, č. 1, s. 155-214. ISSN 0031-0506. 2014. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Pavel ČÁP, Petr DRESLER, Antonín PŘICHYSTAL, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Eliška SCHUPLEROVÁ a Vladimír SLÁDEK. Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, roč. 105, č. 1, s. 87-153. ISSN 0031-0506. 2014. info
 • DRESLER, Petr, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Archeologický výzkum severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi 2012-2013. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 50, č. 53, s. 45-56. ISSN 0449-0436. 2014. info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Marek KALÁBEK. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno: Masarykova univerzita. 289 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424. ISBN 978-80-210-7521-4. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Olomouc - Nemilany. Stručná analýza raněstředověkého pohřebiště. In Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno: Masarykova univerzita. s. 207-272. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424. ISBN 978-80-210-7521-4. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Pohřebiště Olomouc - Nemilany v kontextu olomoucké aglomerace. In Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno: Masarykova univerzita. s. 273-276. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424. ISBN 978-80-210-7521-4. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Marek KALÁBEK, Šárka TRÁVNÍČKOVÁ a Petr DRESLER. Katalog hrobových celků a nálezů. In Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno: Masarykova univerzita. s. 15-127. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424. ISBN 978-80-210-7521-4. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Nálezy olovených krížikov z Břeclavi-Pohanska. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 49, č. 52, s. 31-43. ISSN 0449-0436. 2013. info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Intencionálne uloženie koňa - obeť nebo pohreb? Niekoľko postrehov na základe nálezov z Břeclavi-Pohanska. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, roč. 18, č. 2, s. 13-32. ISSN 1805-918X. 2013. Digitální knihovna FF MU info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Petra URBANOVÁ. Southern suburb of the Great Moravian stronghold Břeclav-Pohansko : the problem of how to exactly distinguish settlement features from the so-called empty grave pits. Slavia Antiqua. Poznaň: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, roč. LII, -, s. 77-102. ISSN 0080-9993. 2012. info
 • ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Grossmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. In Lumír Poláček - Jana Maříková-Kubková. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i. s. 187-204. ISBN 978-80-86023-92-2. 2011. info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Die Bestattungen in Břeclav-Pohansko. Alte und neue Ausgrabungen. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. s. 35-61. ISBN 978-3-7749-3730-7. 2011. URL info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Nerituálny pohreb muža z južného predhradia na Pohansku pri Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 139-150, 805-807, 15 s. ISBN 978-80-7422-027-2. 2010. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2. 2008. info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav-Pohansko. In Acta archaelogica Opaviensia 3. Opava: Ústav Historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě. s. 157-176. ISBN 978-80-7248-507-9. 2008. info
 • PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Detské hroby z južného predhradia veľkomoravského hradiska na Pohansku pri Břeclavi. Študijné zvesti. Nitra: Archeologický ústav SAV, roč. 42, č. 1, s. 163-184. ISSN 1802-128X. 2007. URL info
 • ŠVECOVÁ, Renáta a Pavel FOJTÍK. Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M 8-9. Brno: Masarykova univerzita. s. 229-243, 25 s. ISBN 80-210-3665-6. 2005. info
 • ŠVECOVÁ, Renáta. Slnečná symbolika v náboženskom kontexte doby bronzovej. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 385-393. ISBN 80-210-3381-9. 2004. info
 • ŠVECOVÁ, Renáta. Dva netypické parohové predmety z Pohanska pri Břeclavi. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. Brno: Masarykova univerzita, LI, M7, s. 83-92. ISSN 1211-6327. 2002. info
 • ŠVECOVÁ, Renáta. Archeologické zrcadlení (Archaeological reflections), Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc 2001. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, LIV, č. 2, s. 540-541. ISSN 0323-1267. 2002. info
 • ŠVECOVÁ, Renáta. Nálezy astragalov na Pohansku pri Břeclavi. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, L, M6, s. 149-165. ISSN 1211-6327. 2001. info
 • ŠVECOVÁ, Renáta. Nálezy kostenej a parohovej industrie z predveľkomoravských a veľkomoravských sídlísk na Pohansku u Břeclavi do roku 1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 5, č. 1, s. 61-97. ISSN 1211-6327. 2000. info

13. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.