Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Karolína Stehlíková
 • Místo narození: Praha
 • Národnost: česká
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1989 - 1993 Střední zemědělská a technická škola, Benešov u Prahy; obor: agronom
 • 1993 - 2000 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; obory: divadelní věda 1993 - 1999 (ukončeno diplomovou prací: Současné norské drama); norština 1995 - 2000; oba obory ukončené závěrečnou státní zkouškou
 • 2001 - 2007 doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav pro studium divadla a interaktivních médií (ukončeno disertační prací: Language Used in Drama at the End of the Twentieth Century /A Textual Analysis of Works by Jon Fosse and their Place in the Scandinavian Context/)
Přehled zaměstnání
 • 1995 - 1997 recenzentka, deník Rovnost, Brno
 • 1997 - 1999 recenzentka, deník Lidové noviny, Praha/Brno
 • únor - srpen 2000 v nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1, jako redaktorka
 • 2000 - 2013 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, na různých pozicích
 • 2014 OSVČ
 • 2015 - Katedra divadelních studií - FF MU, odborná asistentka
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře:
 • Na Katedře divadelních studií: Divadlo v dějinách evropské kultury I, II, Brněnský divadelní prostor, Současné skandinávské drama, Ibsen a Strinberg – křižovatky.
 • Na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky: Skandinávský film I, II, III
 • Ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky: Anglický jazyk pro zrakově postižené, Text and Audio Comprehension
Aktivní účast na konferencích
 • 1999 II. Sympozium Mladých teatrologů. Divadlo ve světě. MU Brno. Příspěvek: Norské divadlo po Ibsenovi
 • 2006 VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. UPOL Olomouc. Příspěvek: Celoživotní vzdělávání zrakově postižených - výuka cizího jazyka
 • 2008 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Gdaňsk, Polsko. Příspěvek: Contemporary Scandinavian Drama on Czech Stage (Coping with the cliché about dark and tragic Scandinavian production)
 • 2008 EAIE (The European Association for International Education), Antverpy, Belgie. Příspěvek: Disabled - out dated?
 • 2009 ICEVI (International Council for Education and Re/habilitation of People with Visual Impairment), Dublin, Irsko. Příspěvek: Tactile Encoding and its Role in Higher Education (spolu s M. Hanouskovou a O. Nečasem)
 • 2010 Veřejný diskurs výtvarného umění. Zprostředkování umění sociálně znevýhodněným skupinám. MU Brno. Příspěvek: Galerie Teiresiás – prezentace vybraných výstav
 • 2010 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Lund, Švédsko. Příspěvek: „Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort!“ Ibsens Brand i et prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen
 • 2010 EAIE (The European Association for International Education), Nantes, Francie. Příspěvek: Mind the Gap! Students with Special Needs Taking Part in Social a Cultural Activities
 • 2014 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Kristiansand, Norsko. Příspěvek: The Second Face of High School Teacher Pedersen. The new life of the story by Dag Solstad in the film by Hans Petter Moland
 • 2016 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Groningen, Nizozemí. Příspěvek: Hva er det for noe? Implisitt performativitet av Ingmar Bergmans tekster
 • 2018 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Kodaň, Dánsko. Příspěvek: Denne muligheten falt ned i fanget mitt (Milada Blekastads virksomhet)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 15. 4. 2013 – 15. 6. 2013: National Library, Oslo, NOR
  • scholarship of NORLA
 • 12. 4. 2010 – 11. 6. 2010: National Library, Oslo, NOR
  • scholarship of The Research Council of Norway
 • 5. 1. 2004 – 22. 6. 2004: University of Oslo, Oslo, Erasmus+, NOR
 • 9. 8. 1999 – 21. 12. 1999: University of Tromso, Tromso, Ostatní, NOR
Mimouniversitní aktivity
 • Překlady norského dramatu, články a recenze v divadelních a literárních časopisech.
 • Spolupráce s občanským sdružením Skandinávský dům.
 • Editor v nakladatelství Elg
Vybrané publikace
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína a Christian LOLLIKE. 'I hope that the debates the performances stimulate will change something'. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 169-172. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-10. Rozhovor s dánským dramatikem Christianem Lollikem info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ingmar Bergman Recontextualised. In Theatralia : Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 149 s. ISSN 2336-4548. Anglické číslo oborového časopisu Theatralia 1/2019 se věnuje dílu Ingmara Bergmana z perspektiv vztahujících se k nejrůznějším národním a transmediálním kontextům. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. The Master and His Manuscript. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 122-125. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2019-1-13. Recenze na knihu Jana Holmberga Forfatteren Ingmar Bergman info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Between Film, Short Story and Novel : interview with Zbyněk Černík. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 97-100. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2019-1-8. Rozhovor s překladatelem děl Ingmara Bergmana Zbyňkem Černíkem info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Bergman as a Master of Expression : interview with Jan Holmberg. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 101-104. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2019-1-9. Rozhovor s ředitelem nadace Ingmara Bergmana Janem Holmbergem info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína, Vladimír URBÁNEK a Eva SPIRA. Den usynlige broen. Milada Blekastad 1917-2003. 2017. Putovní výstava připravená ke 100. výročí komenioložky a překladatelky českého původu Miladě Blekastadové. Putovní verze výstavy bude v roce 2017 a 2018 vystavená na různých místech v Norsku a v České republice. Putovní výstava je česky a norsky. Oznámení o konání výstavy na internetových stránkách muzea Aulestad info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína, Vladimír URBÁNEK a Eva SPIRA. Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917-2003. 2017. Webová stránka organizátorů zřízená ke 100. výročí narození Milady Blekastadové Zpráva o výstavě na webových stránkách AV ČR info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Dopis. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, 2 Supplementum, s. 105-109. ISSN 1803-845X. Osobní dopis zemřelému kolegovi info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hvězda severu na českém nebi. In Stehlíková, Karolina. Henrik Ibsen. Člověk a maska. První české vydání. Praha: Karolinum, 2015. s. 625-631. Dramatica. ISBN 978-80-246-2946-9. Monografie Iva de Figueireda Henrik Ibsen. Člověk a maska info
 • FIGUEIREDO, Ivo de. Henrik Ibsen. Mennesket og masken. Překlad Karolína Stehlíková. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. 670 s. Dramatica. ISBN 978-80-246-2946-9. Překlad monografie Henrik Ibsen. Člověk a maska info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína, Jiří TRÁVNÍČEK, Michal SÝKORA a Eva KLÍČOVÁ. Kritika v diskusi Jiří Trávníček — Karolína Stehlíková — Michal Sýkora — Eva Klíčová : Zůstaň ještě, zvláštní dívko! In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015. s. 74-79. ISSN 1211-9938. kritická diskuze v časopise Host info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Příspěvek na semináři Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii. česká Wikipedie, 2015. program semináře pozvánka info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Dialogy králíka s koněm: ke spolupráci překladatele a inscenačního týmu. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 102–112, 10 s. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort! Ibsens Brand i prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen. In Claes-Göran Holmberg a Per Erik Ljung. Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lund 3–7 August 2010. Lund: Lund: Lunds Universitet, Språk- och litteraturcentrum, 2011. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Místo činu: Skandinávie. Podezřelí a viníci světového úspěchu severské detektivky. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 18-22. ISSN 1211-9938. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Od sociální satiry k melodramatu. Hry Oskara Braatena jako filmové předlohy. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 5 - 20, 17 s. ISSN 0862-397X. Odkaz na webové stránky časopisu info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Contemporary Scandinavian Drama on Czech Stage (Coping with the cliché about dark and tragic Scandinavian production). In Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner. Nordic Drama Renewal and Transgression. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. s. 328-335. ISBN 978-83-7531-014-6. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hej, cizinče, nespěchej. Na cestě za novým Brandem. Praha: Transteatral, o. s., 2010. ISBN 978-80-87299-02-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Tažení Bílého Krista. 2009. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2009. 8 s. Balada o lásce. Program k 651. premiéře MDB. URL info
 • 3x3 Norén Fosse Saalbachová. 1. vyd. Soběslav: Daniela Mrázová, Nakladatelství Elg, 2008. Sel. ISBN 978-80-904073-0-5. Cílem knižního projektu 3x3 je seznámit čtenáře s dílem tří současných skandinávských dramatiků. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ženy, jež o sobě nepochybují. Obraz emancipované ženy v norském románu. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2008. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. ...rovná se devět. In 3x3 Norén Fosse Saalbachová. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2008. s. 208-214. Sel. ISBN 978-80-904073-0-5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Karolína Stehlíková (ed.). 1. vyd. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2006. 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Norský klasik na cestách. Evropská zastavení Henrika Ibsena. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 21-24. ISSN 0418-5129. plné znění info
 • HELGHEIM, Kjell. Racek: Praha 1960 - Brusel 1966 - Stockholm 1969. Přel. Karolína Stehlíková. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 30-53, 23 s. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hrdinové pod čarou ponoru. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2005, roč. 2003, č. 7, s. 60-63. ISSN 1211-9938. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Omnibus. Čítanka anglických textů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. hybridní kniha. ISBN 55-982-2005. Hybridní kniha je multimediální publikace kombinující elektronický text s jeho zvukovou nahrávkou. info
 • CHRISTENSEN, Lars Saabye. Radio. Translated by Karolína Stehlíková. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2005. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Oslo, bez Osla, s Oslem. Svět a divadlo. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 168-178, 10 s. ISSN 0862-7258. info
 • LYGRE, Arne. Náhle věční. Přel. Karolína Stehlíková. Svět a divadlo. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 114-158, 44 s. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Archetypální jazyk Nora Jona Fosseho. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2003, roč. 2003, č. 36, s. 8-9. ISSN 1210-0021. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Současné norské divadlo v teoretických pracích. In Theatralia. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 111-117, 6 s. ISBN 80-210-2986-2. info
 • FOSSE, Jon. Jméno, Noc zpívá své písně : Namnet, Natta syng sine songar (Orig.). Translated by Karolína Stehlíková. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2002. s. 123. ISBN 80-7008-12. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Nejmladší generace skandinávských dramatiků: A.I.S. Lygre, Mattias Andersson. In Svět a divadlo, 5,6/2002. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2002. ISSN 0862-7258. info
 • JOSTAD, Morten. Cestovní horečka : (hra o Ludvigu Holbergovi) : Reisefeber (Orig.). Translated by Karolína Stehlíková. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2000. 54 s. ISBN 80-86151-40-9. info
 • FOSSE, Jon. Někdo přijde : Nokon kjem til aa komme (Orig.). Translated by Karolína Stehlíková. Brno: Internetový časopis Yorick, 2000. 5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Norské divadlo po Ibsenovi. In Divadlo ve světě. Brno : Ústav divadelní a filmové vědy FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 18-32., 15 s. info

7. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.