Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Katedra anglistiky a amerikanistiky


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 20. 9. 2007
Datum ukončení řízení 9. 12. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2008
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (FF MU Brno)
Členové prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Aleš Klégr (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 10. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 12. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2010
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 4. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Aleš Klégr (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h.c. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 6. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 9. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.