Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Katedra anglistiky a amerikanistiky


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., nar. 14. 8. 1944 v Boskovicích
Pracoviště
 • FF Masarykovy univerzity
  Katedra anglistiky a amerikanistiky
  A. Nováka 1
  660 88 BRNO
Funkce na pracovišti
 • emeritní profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: profesorka v konkrétních jazycích, germánské jazyky
 • 1998: docentka v anglickém jazyce; FF Masarykovy univerzity v Brně; thesis: Semantic Indeterminacy in Authentic English Conversation
 • 1984: CSc. v germánských jazycích; FF Masarykovy univerzity v Brně
 • 1978: PhDr. v anglickém jazyce; FF Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2011-: profesorka, KAA FF MU, Brno
 • 1997-2011: docentka, KAA FF MU, Brno
 • 1992-1997: docentka, PedF MU, Brno
 • 1965-1992: docentka, FF Univerzity P.J.Šafárika v Prešově, Slovenská republika
Pedagogická činnost
 • Semináře: Language of Advertising, Sociolinguistics, English Conversation, Pragmatics, History of Linguistics, Modern Linguistics Doktorské studium: výuka seminářů, kolokvia, státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací Zkušební komise: státní závěrečné zkoušky na FF MU (předsedkyně komise)
  doktorské zkoušky - kolokvia z dějin jazykovědy a moderní jazykovědy; státní doktorská zkouška (titul PhD.)v oboru anglický jazyk
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkum v oblasti: konverzační analýza, analýza diskurzu, sociolingvistika, pragmatika, stylistika
Akademické stáže
 • 2009, 2007, 2004, 2003, 2002: výukové pobyty v rámci projektu Sokrates na Univerzitě v Mnichově, SRN
 • 2002: 2 týdny na Univerzitě ve Wroclawi, Polsko
 • 1997: 1 měsíc studijní pobyt na Univerzitě ve Vídni, Rakousko
 • 1994: 5 měsíců studijní pobyt na Lund University, Švédsko
 • 1992: 3 měsíce studijní pobyt na University College, Londýn, VB
Universitní aktivity
 • předsedkyně oborové komise pro jazyk anglický na FF MU
 • členka oborové rady filologie
 • členka ediční rady Brno Studies in English
Mimouniversitní aktivity
 • členka redakční rady časopisu Linguistica Pragensia, FF KU; členka redakční rady časopisu Prague Journal of English Studies, PdF KU
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1999: medaile FF Prešovské univerzity za zásluhy o rozvoj prešovské anglistiky
 • heslo Ludmila Urbanová v encyklopedii Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, Libri Praha 2008; heslo Ludmila Urbanová v encyklopedii Who is Who in the World, 2013 U.S.A; medailon Ludmila Urbanová v publikaci Osobnosti Filozofické fakulty Prešovské univerzity, Prešov 2013 2015 cena Jána Bayera za celoživotní dílo: FF Prešovské univerzity v Prešově, Slovenská republika
Vybrané publikace
 • URBANOVÁ, Ludmila. Information and Interpretation in Media Discourse. In Trušník, Roman; Nemčoková, Katarína; Bell, Gregory Jason. Theories and Practices : Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies. 1st ed. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. s. 129-134. ISBN 978-80-7454-191-9. 2013. info
 • URBANOVÁ, Ludmila. Josef Vachek´s View of the Functional Hierarchy of Spoken and Written Utterances. Spoken vs written: worlds apart or diverse in unity? In Malá, Markéta; Šaldová, Pavlína. A Centenary of English Studies at Charles University : From Mathesius to Present-Day Linguistics. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze. s. 95-102. ISBN 978-80-7308-449-3. 2013. info
 • URBANOVÁ, Ludmila. Syntactic Structures and Their Sequencing as Defamiliarization Device. In New Chapters in Functional Syntax. 1. vyd. Ostrava: Universitas Ostraviensis. s. 101-107, 8 s. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 236/2011. ISBN 978-80-7368-946-9. 2011. info
 • SVOBODA, Aleš, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Ludmila URBANOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume One (1951–1967). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 384 s. Masaryk University Hounours Series. ISBN 978-80-210-5128-7. 2010. URL info

2. 11. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.