Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

docentka – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.211
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6641
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., nar. 5. 12. 1975 v Brně, 4 děti
Pracoviště
 • Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: docentka v oboru klasická filologie
 • 2005: PhD. v oboru klasická filologie, dizertace na téma Summa recreatorum : sborník intelektuální zábavy z doby Karla IV.
 • 2000: Mgr. v oborech latina - pomocné vědy historické - archivnictví na FF MU Brno, diplomová práce na téma Univerzitní kázání Stanislava ze Znojma "Induite novum hominem"
Přehled zaměstnání
 • od 2005 Ústav klasických studií FF MU Brno, odborná asistentka se zaměřením na latinskou medievistiku, od 2019 docentka
 • 2005-2008 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU Brno - vědeckovýzkumný pracovník
 • 2004-2005 Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně - výuka latiny pro veterináře
 • 2000-2001 Gymnázium Elgartova, Biskupské gymnázium a Klasické gymnázium Brno - výuka latiny
Pedagogická činnost
 • Středověká latina
 • Latinské středověké encyklopedie
 • Latinská literatura středověké Evropy
 • četba sbírky Carmina Burana
 • četba sborníku Summa recreatorum
Vědeckovýzkumná činnost
 • sborník z doby Karla IV. "Summa recreatorum"
 • komentáře Petra Hispánského
 • středověká regimina sanitatis
 • středověké encyklopedie
 • středověké herbáře
 • Regimen sanitatis Reimbota Eberhardi de Castro
 • problematika latinského Herbáře Křišťana z Prachatic
 • staročeské lékařské sborníky
Akademické stáže
 • duben 2008: Erasmus pro učitele - Instytut filologii klasycznej i kultury antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • únor 2007: Český historický ústav, Roma, stipendium na studium rukopisů v Biblioteca Apostolica Vaticana
 • červen 2006: Istituto internazionale di studi Piceni Sassoferrato, XVII Seminario di alta cultura. Il poema epico dall'Antichita all'Umanesimo
 • 2005 (1 měsíc): Český historický ústav, Roma, stipendium na studium rukopisů v Biblioteca Apostolica Vaticana
 • 2002-2003 (6 měsíců): Societa internazionale per lo studio del medioevo latino, Firenze
 • 2002 (5 měsíců): Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Seminar für Mittellateinische Philologie
Mimouniversitní aktivity
 • od roku 2003 externí spolupráce s periodikem Medioevo latino ve Florencii, Certosa del Galluzzo příprava zpráv (v němčině) o nejnovější české odborné literatuře věnované středověké literatuře a historii
 • členka Jednoty klasických filologů
 • členka Společnosti pro dějiny věd a techniky
Ocenění vědeckou komunitou
 • leden 2014: konference Latinitas medica, 30.-31. 1. 2014, Brno, pozvání k přednášce, téma: "Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií"
Vybrané publikace
 • GREGOROVÁ, Růžena a Dana STEHLÍKOVÁ. The toad stone (Scheenstia tooth) on the reliquary of Saint Maurus at Bečov Castle (Czech Republic) and its significance. Revue de Paleobiologie. Route de Malagnou, 2024, roč. 43, č. 1, s. 35-43. ISSN 0253-6730. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10732333. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Christian of Prachatice’s Latin Herbarium and Its Adaptations in Old Czech Literature. In Cermanová, Pavlína; Žůrek, Václav. Books of Knowledge in Late Medieval Europe : Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021, s. 275-297. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1484/M.USML-EB.5.125795. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. A Recently Discovered Regimen sanitatis by Guillem de Béziers from 1319. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, roč. 26, č. 2, s. 247-277. ISSN 1803-7402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GLB2021-2-15. URL info
 • GREGOROVÁ, Růžena, Martin BOHATÝ, Dana STEHLÍKOVÁ a Christopher DUFFIN. “Crapaudine” (Scheenstia teeth) – the jewel of Kings. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020, roč. 105, č. 2, s. 277-294. ISSN 1211-8796. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana a Veronika BROMOVÁ. Herbaria manuscripta Bohemiae et Moraviae usque ad annum 1500 – databáze rukopisných herbářů do roku 1500 jako platforma ke studiu humanitních i přírodovědných disciplín. 2019. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Křišťan z Prachatic a jeho podíl na vzniku staročeských lékařských sbírek. In Přednáška Jednoty klasických filologů. 2019. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Christian von Prachatitz und sein lateinischer Herbarius. Zum Forschungsstand des ältesten Kräuterbuchs aus dem mittelalterlichen Böhmen. Sudhoffs Archiv. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2017, roč. 101, č. 2, s. 139-159. ISSN 0039-4564. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Od anděliky po zimostráz. Latinský Herbář Křišťana z Prachatic a počátky staročeských herbářů. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 277 s. ISBN 978-80-7325-441-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Morové spisy připisované mistru Křišťanovi z Prachatic. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Praha: Karolinum, 2017, roč. 57, č. 1, s. 11-34. ISSN 0323-0562. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23365730.2018.9. URL info
 • HAVEL, Dalibor, Petra MUTLOVÁ a Dana STEHLÍKOVÁ. Studia historica Brunensia. Ad honorem. Sborník k poctě Heleny Krmíčkové. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 547 s. ISSN 1803-7429. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií. Online. In Pořízková, Kateřina; Švanda, Libor. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 50-61. ISBN 978-80-210-7789-8. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Herbář Matouše Berana. In Dragoun, Michal; Doležalová, Lucie; Ebersonová, Adéla. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015, s. 141-146. ISBN 978-80-88013-09-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Opus apertum Křišťana z Prachatic. In Radimská, Jitka. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 229-243. ISBN 978-80-7394-542-8. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti. Řazení lemmat v latinském Herbáři Křišťana z Prachatic. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 155-180. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Jak uchopit ars edendi v případě latinského herbáře Křišťana z Prachatic. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Ústí nad Labem, 26.-27.6.2015. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Magister docet utilitatem abrotani. Macerův pelyněk brotan (abrotanum) v bohemikálních komentářích z počátku 15. století. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 121-150. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Illud corpus est unum singulare. Životospráva lékaře Reimbota Eberhardi de Castro pro císaře Karla IV. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2011, roč. 134, 1-2, s. 69-80. ISSN 0024-4457. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Liber de regimine sanitatis directus Karolo imperatori anno domini 1360. In Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka, 2010, s. 124-167, 45 s. ISBN 978-80-7432-047-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2010, roč. 133, č. 1, s. 25-36. ISSN 0024-4457. URL info
 • KRAFL, Pavel, Petra MUTLOVÁ a Dana STEHLÍKOVÁ. Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery. 1. vyd. Praha: Historický ústav ČR, 2010, 400 s. Práce Historického ústavu AV ČR, řada B, svazek 7. ISBN 978-80-7286-176-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic. Studie o rukopisech. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2010, roč. 40, č. 1, s. 61-76. ISSN 0585-5691. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 287-296. ISSN 1803-7402. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Učební texty středověkých lékařských fakult. In Latina v církevním a světském školství. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav – Kabinet pro klasická studia Akademie věd České republiky, 2009, s. 73-85. ISBN 978-80-254-4080-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny. In Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009, s. 526-544, 18 s. ISBN 978-80-87311-07-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Encyklopedie v encyklopedii. Speculum naturale Vincence z Beauvais v Summě recreatorum. In K výzkumu zámeckých, měsťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2009, s. 185-202. ISBN 978-80-7394-202-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Četba středověkých rukopisů ve výuce latiny. In Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. (Ed. Barbara Pokorná.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 47-58. ISBN 978-80-244-1918-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Kommentare des Arztes Petrus Hispanus in der lateinischen Literatur des 14. Jahrhunderts in Böhmen. Dargestellt am Beispiel der Sammlung Summa recreatorum. In Laetae segetes iterum. (Ed. Irena Radová). Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 323-339. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Contributo alla conoscenza delle fonti del 1mo trattato della Summa recreatorum. Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma. Praha: Av ČR, 2008, roč. 6, č. 1, s. 29-48. ISSN 1214-9438. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. De naturis rerum esibilium et potabilium. Regimen sanitatis in the Summa recreatorum compilation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 12, č. 1, s. 97-124. ISSN 1211-6335. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006, s. 281-289. ISBN 80-86488-35-7. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. Where to Seek the Meeting Point of the Treatises Summa recreatorum, Mensa philosophica and Responsorium curiosorum. A Query into the History of their Origin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 11, č. 1, s. 61-77. ISSN 1211-6335. info
 • STŘELICKÁ, Dana. Responsorium curiosorum : pokus o rekonstrukci obsahu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 9, č. 1, s. 123-158. ISSN 1211-6335. info
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STŘELICKÁ. Několik poznámek k edici kalendáře Jána z Lefantoviec. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Graeco-Latina Brunensia, N 9. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 159-170. ISBN 80-86791-10-6. info

30. 8. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.