Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

docentka – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.211
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6641
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 6. 2018
Datum ukončení řízení 1. 1. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Od anděliky po zimostráz. Latinský Herbář Kříšťana z Prachatic a počátky staročeských herbářů
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (Univerzita Karlova)
PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Assoc. Prof. Iolanda Ventura (Univerzita Boloňa)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.