Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

docentka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.529a
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3169
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD.
 • nar. 31.5.1969 v Brně
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU Arne Nováka 1 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 na základě úspěšně složené rigorózní zkoušky získala titul doktorka filozofie (PhDr.)
 • 1997 doktorát z oboru klinické psychologie (Ph.D.)
 • disertační práce: Tanec v kulturní historii lidstva a jeho význam pro soudobou psychoterapii
 • 1992 – 1997 interní a externí forma postgraduálního studia na FF MU pod vedením prof. PhDr. Mojmíra Svobody, CSc., zahraniční stáže
 • 1987 – 1992 magisterské studium psychologie na FF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1997 - dosud: Od září 1997 zaměstnána jako odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU s profilací na sociální psychologii a psychoterapii.
Pedagogická činnost
 • PSA-015 Sociální psychologie I
 • PSA-034 Sociální psychologie II
 • PSA-054 Aplikovaná sociální psychologie
 • PSA-013 Sociálně psychologický výcvik
 • PSB-059 Taneční terapie
 • PSB-526 Úvod do transakční analýzy
 • RJs212 Sociální psychologie
 • PSB-066 Imaginativní psychoterapie
 • PSB-037 Výcvik v komunikačních dovednostech
 • VIK12A35 Sociální psychologie II
 • Od r.1997 členkou komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru psychologie, od r.2000 členkou komise pro obhajoby disertačních prací a rigorózní zkoušky v oboru psychologie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • řešitelka grantových projektů:
 • 2002 – 2004
 • GA ČR č. 406/02/1040 Předpoklady životní spokojenosti současné adolescenční mládeže: osobnost, hodnoty a společenské perspektivy
 • 2005 – 2007
 • GA ČR č. 406/05/0564 Předpoklady životní spokojenosti a zdraví současných vysokoškolských studentů: tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a osobnost
 • 2009 – 2011
 • GA ČR č. 406/09/0611) Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 15. 10. 2000 – 15. 12. 2000: Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, BEL
 • 14. 10. 1996 – 10. 1. 1997: Paris Descartes University, Paris, FRA
 • 2. 10. 1995 – 12. 1. 1996: University of Paris X - Nanterre, Nanterre, FRA
Universitní aktivity
 • 1999 - 2002 Členka Akademického senátu FF MU
Ocenění vědeckou komunitou
 • Výkonná redaktorka sborníku SPFFBU, řady psychologické
Vybrané publikace
 • KOTERA, Yasuhiro, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Denise ANDRZEJEWSKI, Greta KALUZEVICIUTE a Sakai MAKOTO. From Stress to Psychopathology : Relationship with Self-Reassurance and Self-Criticism in Czech University Students. International Journal of Mental Health and Addiction. Springer, roč. 20, č. 4, s. 2321-2332. ISSN 1557-1874. doi:10.1007/s11469-021-00516-z. 2022. Odkaz na plný text info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus und seine Rolle im Gesundheitskontext. Internationale Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik in Wirtschaft und Gesellschaft. Wien, Rakousko, roč. 46, č. 1, s. 12-22. ISSN 0254-928X. 2021. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Metodika tanečně expresivního přístupu - primitivní exprese. In Müller, Oldřich. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. první. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 153-168. ISBN 978-80-244-5749-9. 2020. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. 165 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018. 2018. Digitální knihovna FF MU info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Tancevalnaja terapija i terapevtičeskij taněc. In Valenta, Milan; Polínek, Martin Dominik; Müller, Oldřich; Dosedlová, Jaroslava; Kantor, Jiří; Svoboda, Pavel; Kopytin, Aleksandr Ivanovič; Vačkov, Igor Viktorovič. Ekspressivnaja terapija v specialnoj pedagogike. Sankt-Peterburg: Obrazovatelnyje projekty. s. 239 - 267. Proteatr. ISBN 978-5-98368-124-8. 2017. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. s. 1167-1175. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137. 2016. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy. s. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45. 2016. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. 2016. Online knihkupectví Munipress info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd. s. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278. 2015. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Jaká je současná produktivní populace? In Juračková, Lenka; Mika, Jiří. Knihovny současnosti 14. Ostrava: Sdružení knihoven ČR. s. 120-128. ISBN 978-80-86249-71-1. 2014. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU. s. 1-104. ISBN 978-80-263-0386-2. 2013. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU. s. 49-68. ISBN 978-80-263-0386-2. 2013. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU. s. 69-82. ISBN 978-80-263-0386-2. 2013. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Primitive Expression as a Therapeutic Dance. In Autoestima Flamenca, Sevilla, Spain. 2013. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology. Global Vision Publishing House, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755. 2013. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing. 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3711-9. 2012. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV. s. 199-204. ISBN 978-80-88910-40-4. 2012. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1, č. 1, s. 65-72. ISSN 1805-6393. 2012. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Co je a co není psychoterapie? Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, I, č. 1, s. 7-13. ISSN 0862-1985. 2010. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ a Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD. 141 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. 2008. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti. In Wellness, zdraví a životní styl. Praha: FTVS Univerzity Karlovy. s. 27 - 40. Fialová Ludmila (ed.). ISBN 978-80-86317-54-0. 2007. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Stanislava KUČEROVÁ. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, P 10. Brno: Masarykova univerzita. s. 21 - 31, 10 s. ISBN 80-210-4144-7. 2006. info
 • BLATNÝ, Marek, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Vladimír KEBZA a Iva ŠOLCOVÁ. Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno: Vydavatelství MSD. 109 s. Masarykova univerzita, svazek č.1. ISBN 80-86633-35-7. 2005. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Taneční terapie. In Oldřich Muller (ed.).Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 200 - 222. UP, svazek č. 1. ISBN 80-244-1075-3. 2005. info
 • BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, roč. 46, č. 2, s. 97 - 104. ISSN 0039-3320. 2004. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge. s. 21-22. ISSN 0887-0446. 2004. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Objektivní a subjektivní faktory štěstí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická P7. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 55 - 62. ISBN 80-210-3130-1. 2003. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU. s. 19-30. ISBN 80-86633-09-8. 2003. info
 • POSPĚCHOVÁ, Tereza a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Vybrané komponenty sociální kompetence ve vztahu k ostatním osobnostním charakteristikám. Človek a spoločnosť. Košice: SAV Košice, roč. 6, č. 4, s. 18 - 29. ISSN 1335-3608. 2003. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím. In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV. s. 68-75. ISBN 80-88982-75-8. 2003. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 103 - 112. ISBN 80-210-2832-7. 2002. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Kateřina RERYCHOVÁ. Jsou naši vysokoškoláci ve výhledech do budoucnosti nerealističtí optimisté? In Sociálne procesy a osobnosť 2002. 1. vydání. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV a Ústav experimentálnej psychológie SAV. s. 38 - 47. ISBN 80-967621-7-6. 2002. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. "Sdělená bolest-poloviční bolest?" Sociální sdílení emocí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně. s. 49-54. ISBN 80-210-2588-3. 2001. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Jak se studuje (psychologie) v belgické Lovani? Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové, roč. 12, č. 2, s. 80-83. ISSN 0862-8971. 2001. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 101-113. Řada psychologická P4. ISBN 80-210-2516-6. 2000. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně. s. 99-111. ISBN 80-210-2516-6. 2000. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 103 s. ISBN 80-210-2100-4. 1999. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, roč. 1998, P2, s. 57-62. ISSN 1211-3522. 1998. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie v Paříži. Konfrontace : časopis pro psychoterapii (MDO). Hradec Králové: Aldis, roč. 9, č. 2, s. 22-29. ISSN 0862-8971. 1998. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Reportáž o "aktivním sebeosvobozování". Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, roč. 1996, č. 20, s. 110-112. ISSN 1211-4669. 1996. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Mojmír SVOBODA. Hypnosugestivní ataraxie v běžné stomatologické praxi. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 1994, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7891. 1994. info

23. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.