Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

docentka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.529a
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3169
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 12. 2021
Datum ukončení řízení 1. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Optimismus a jeho role v kontextu zdraví
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Miloš Šlepecký, Ph.D. (Psychagogia, s.r.o.)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Assoc. Prof. Yasuhiro Kotera (Univerzita Nottingham)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.