Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

docent – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.316
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4266
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 1. 2020
Datum ukončení řízení 1. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Toponymické komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (Ostravská univerzita)
prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Snežana Popovič, Ph.D. (Univerzita v Bělěhradě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 5. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Assoc. Prof. Cvetanka Avramova, PhD (Univerzita Sofia)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.