Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

docentka – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.317
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4912
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 4. 2018
Datum ukončení řízení 1. 6. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Problematika osvojování druhého jazyka - teorie a praxe (na základě výuky bulharštiny jako cizího jazyka ve slovanském kontextu)
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (Ostravská univerzita)
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. dr. Elena Hadzhieva (Univerzita Sofia)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Assoc. Prof. Cvetanka Avramova, PhD (Univerzita Sofia)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Mgr. Božana Niševa (Akademie věd ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 12. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.