Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.317
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4912
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Elena Krejčová, 26. 11. 1973, Sofie (Bulharsko), vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999:
 • interní postgraduální studium
 • paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • doktorka (Ph.D.)
 • doktorská práce: Slovosledné změny v církevněslovanských evangelních památkách bulharských a srbských z 12. a 13. století
 • Ústav slavistiky FF MU
 • 1996:
 • magisterské studium
 • diplomový obor: slavistika se zaměřením na český jazyk a literaturu a bulharský jazyk a literaturu
 • nediplomový obor: anglický jazyk a literatura
 • magistra (Mgr.) - titul přiznán po nostrifikaci bulharského univerzitního diplomu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (1998)
 • Katedra slovanské jazykovědy Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského (Sofie, Bulharsko)
Přehled zaměstnání
 • od 2006: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: odborná asistentka od 1999: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, externí lektorka bulharského jazyka
 • od 1999: Gymnázium Židlochovice, profesorka anglického jazyka
 • 1996-1999: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, doktorské studium
 • 1991-1996: Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Fakulta slovanských filologií, resp. Fakulta klasických a nových filologií, Sofie (Bulharsko), magisterské studium
 • 1987-1991: Ruské jazykové gymnázium, Sofie (Bulharsko), studium
Pedagogická činnost
 • bulharština-jazykový kurz, bulharština-praktický jazyk, normativní mluvnice bulharštiny, stylistika bulharštiny, historický vývoj bulharštiny, překladatelský seminář, základy slavistiky, srovnávací studium slovanských jazyků, historický vývoj slovanských jazyků, staroslověnština, bulharská literatura 20. století, současná bulharská literatura
Vědeckovýzkumná činnost
 • Současný bulharský jazyk, komparativní slovanská jazykověda, paleoslavistika a historický vývoj bulharštiny, teorie a praxe překladu, metodika výuky cizího jazyka
 • účast na projektu vytvoření Slovníku balkánských spisovatelů u nakladatelství Libri (dokončeno 2001)
 • spoluřešitelka projektu sestavení sborníku bulharské moderní povídky (dokončeno 2003)
 • účast na grantovém projektu GAČR Jazyková příprava zaměstnanců státní správy (do 2004)
 • účast na projektu Sofijské univerzity, Katedry bulharského jazyka o výzkumu politické a žurnalistické řeči (od r. 2009)
Akademické stáže
 • 1996: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (semestrální studijní pobyt)
 • 1994: Letní škola slovanských studií, Brno (letní škola)
Vybrané publikace
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. část 3. Novo pomagalo za čuždestranni bulgaristi. Ezikov svjat = Orbis linguarum, Blagoevgrad: Jihozápadní univerzita Neofirta Rilského, Bulharsko, 2019, roč. 17, č. 1, s. 34-40. ISSN 1312-0484. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Frazeologizmi s komponent djavol v bulgarskata publična reč. In Slavofraz 2019 Peercepcia nadprirodzena vo frazeológii. 2019. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Have we lost freedom of speech? Balkanistic Forum, Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2018, roč. 1/2018, č. 1, s. 285-294. ISSN 1310-3970. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Chained or Free Words and Thoughts (Linguistic expressions of political correctness). Balkanistic Forum, Blagoevgrad, 2018, roč. 3, č. 3, s. 142-153. ISSN 1310-3970. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Vybrané problémy spojené s tvorbou překladového právnického slovníku (na materiálu bulharštiny a češtiny). In Area Slavica 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 135-143, 9 s. Area. ISBN 978-80-7599-008-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Cyrilometodějské lexikální dědictví v staroslověnštině. In Přednáška na Katedře slavistiky FF UK. 2018. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Izbrani problemi, svurzani sus suzdavaneto na češko-bulgarskija specializiran rečnik na juridičeskata, ikonomičeskata i obštestveno-političeskata terminologija. In Mezinárodní bulharistická konference k 130. výročí založení Sofijské univerzity S. Klimenta Ochridského, 19. 11. 2018, Sofia, Bulharsko. 2018. Mezinárodní bulharistická konference k 130. výročí založení Sofijské univerzity S. Klimenta Ochridského info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikut na juridičeskite tekstove, otrazen v Češko-bulgarskija juridičeski rečnik. In Niševa, Božana. Slovanská lexikografie počátkem 21. století. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2018. s. 145-152, 8 s. ISBN 978-80-86420-65-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Mezijazyková interference v slovanském diskurzu a její projevy na morfologické úrovni. In Saša Vojtechová Poklač. PHILOLOGICA LXXVII. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018. s. 63-68, 6 s. ISBN 978-80-223-4639-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Zvezdite v politikata i političeskija ezik. Balkanistic Forum, Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2017, roč. 2/2017, č. 2, s. 289-293. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Transfer i interferencia pri izučavaneto na bulgarski ezik kato čužd ot slavjani. Bulgarski ezik i literatura, Sofija: Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata, 2017, roč. 59, 3/2017, s. 313-320. ISSN 0323-9519. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Svoboda na slovoto i/ili ezikova argesija. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2017, roč. 23, č. 1, s. 34-40. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Obučenieto po bulgarski ezik za čuždenci - vse po-kačestveno i po-dostupno. Praha: Asociace bulharských spolků v české republice, 2017. 1 s. Roden glas. ISSN 2336-5250. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Suvremenni bulgarski stihove v Antologija na slavjanskata poezija. Praha: Asociace bulharských spolků v České republice, 2017. 1 s. Roden glas 1/2017. ISSN 2336-5250. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Lužem li kato cigani ili otnovo za bulgarskija publičen ezik - meždu diskriminacijata i političeskata korektnost. Praha: Asociace bulharských spolků v České republice, 2017. 2 s. Roden glas 2/2017. ISSN 2336-5250. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarite v Brno. 1. vyd. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2017. s. 12-13, 2 s. Roden glas 3/2017. ISSN 2336-5250. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. The Power of Public Speech. Sofija: Paradigma, 2017. 221 s. ISBN 978-954-326-312-7. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Vybrané problémy spojené s tvorbou překladového právnického slovníku (na materiálu bulharštiny a češtiny). In Area Slavica 2, 3.-4. 10. 2017, Ostrava, Czech republic. 2017. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Mezinárodní bulharistická konference Szeged 2017. Opera Slavica - slavistické rozhledy, Brno: Masarykova univerzita, 2017, XXVII, č. 4, s. 61-64. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarističnite četenija v Seged - praznik za bulgaristikata. Filologičeski forum, Sofija: Sofijská univerzita, 2017, roč. 5/2017, č. 5, s. 163-166. ISSN 2367-8119. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Čovekut, virtualnata sreda i svobodata na slovoto. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Univerzitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 2017, roč. 23, č. 2, s. 14-19. ISSN 1310-733X. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Aggression and Verbal Aggression. In Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta. Bulgaristični četenija : Szeged 2017. Szeged: SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, 2017. s. 193-200, 8 s. ISBN 978-963-315-365-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Detstvoto na stranicite na periodičnija pečat na bulgarskoto malcinstvo v Centralna Evropa. Balkanistic Forum, Blagoevgrad: International Academic Seminar for Balkanistic Researches and Specialization at the South-Western University "Neophite Rilsky", 2016, roč. 25, 1-2, s. 291-296. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Frazeologizmi s komponent "dete" i "bebe" v bulgarski i polski. Balkanistic Forum, Blagoevgrad: International Academic Seminar for Balkanistic Researches and Specialization at the South-Western University "Neophite Rilsky", 2016, roč. 25, 1-2, s. 307-312. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slavjanskijat Vavilon. Za interferencijata meždu slavjanskite ezici. Sofija: Paradigma, 2016. 106 s. ISBN 978-954-326-268-7. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prevodut i prevodačut na publična reč i duržavnite institucii. In Seminar Prevodut i prevodačut na publična reč i duržavnite institucii, 29.3.2016 Sofie, Bulharsko. 2016. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharská vzájemnost - historie a současnost. In Beseda o česko-bulharské vzájemnosti, 27. 4. 2016, Brno. 2016. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikut na juridičeskite textove, otrazen v Češko-bulgarskija juridičeski rečnik. In Slovanská lexikografie počátkem 21.století, 20.-22. 4. 2016, Praha. 2016. mezinárodní lexigrafická konference info
 • KREJČOVÁ, Elena, Nadežda STALJANOVA a Olga SOROKA. Kratuk tematičen rečnik na bulgarskija, češkija, polskija i ukrainskija ezik. 1. vyd. Sofija: Paradigma, 2016. 152 s. Paradigma. ISBN 978-954-326-282-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy FF MU, sv. 450. ISBN 978-80-210-8338-7. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Nostalgijata v periodičnite izdanija na bulgarskata diaspora v Centralna Evropa. Еzikov svjat (Orbis Linguarum), Blagoevgrad: South-Western University "Neophite Rilsky", 2016, roč. 2, č. 2, s. 7-12. ISSN 1312-0484. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Transfer i interferencija pri izučavaneto na bulgarski ezik ot slavjani. In Hadžieva, Elena; Vlahova, Radka; Šušlina, Vesela; Bajčeva, Venera; Manova, Reni. Nova praktičeska gramatika na bulgarskija ezik za čuždenci. Sofija: IK Gutenberg, 2016. s. 242-247, 6 s. ISBN 978-619-176-076-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Kusi li sa na lužata krakata? Komunikacija i manipulacija. In Studentski praktiki - Centur za izučavane na političeska i žurnalističeska reč, 2. 12. 2016. 2016. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský specializovaný slovník právnické, ekonomické a společensko-politické terminologie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. 174 s. ISBN 978-80-906183-6-7. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Transfer i interferencija v ramkite na nominalnata sintagma (vurhu material ot slavjanskite ezici). Slavistika, Belgrad: Slavističko društvo Srbije, 2016, roč. 20, č. 1, s. 700-705. ISSN 1450-5061. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Kategorijata čislo i problemite na prevoda v slavjanski kontekst. In Kostova-Panajotova, Magdalena; Penčeva, Anželina; Georgiev, Dončo; Nenova, Ljubka. Svetut e slovo, slovoto e svjat. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet Neofit Rilski, 2016. s. 417-422, 6 s. ISBN 978-954-00-0085-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za njakoi osobenosti na gramatičnija rod v bulgarski i češki ezik. In Aleksandrova, Iren; Tiševa, Jovka; Aleksova, Krasimira; Kalinova, Marija; Černokožev, Nikolaj; Osenova, Petja; Božankova, Reneta. Filologičeskijat proekt - krizi i perspektivi. Sofija: Faber, 2016. s. 507-515, 9 s. ISBN 978-619-00-0463-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za t. nar. neverni prijateli na prevodača v slavjanski kontekst. In Balázs, Gábor; Fakras Baráthi, Mónika; Majoros, Henrietta. Bulgaristični četenija - Szeged 2015. Szeged: Auctores, 2016. s. 189-196, 8 s. ISBN 978-963-315-313-0. info
 • KREJČOVÁ, Elena. O problematice překladu evropských právních textů. Opera Slavica - slavistické rozhledy, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 2/26, č. 2, s. 77-78. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. O chybách při překladu ze slovanských jazyků. Opera Slavica - slavistické rozhledy, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 2/2016, č. 2, s. 75-77. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Zornica CVETANOVA CVETKOVA. Prepodavaneto na bălgarski ezik v čužbina - iziskvanija i potrebnosti v novoto hiljadoletie. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2015, roč. 21, č. 4, s. 33-37. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za njakoi vuprosi na slovoobrazuvaneto na sushtestvitelnite imena v kontexta na ezikovata interferencia (sravnitelen pogled vurhu bulgarski i češki ezik). Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2015, roč. 21, č. 1, s. 53-58. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarskata reč v rečta na bulgarite izvun Bulgaria. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2015, roč. 21, č. 3, s. 106-113. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK. Zlato li e mulčanieto ili za kakvo mulči periodičnijat pečat na malcinstvata? Balkanistic Forum, 2015, roč. 24, č. 2, s. 193-199. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Blended learning - "zlatnata sreda" pri izpolzvaneto na inovacionni tehnologii v universitetskoto obučenie na bulgarski ezik v čuždestrannite universiteti. In István, Lukács; Mihaylov, Kamen. Naučni perspektivi na suvremennata bulgaristika. 1. vyd. Maďarsko: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata, 2015. s. 167-174, 8 s. ISBN 978-963-12-2873-1. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarskata filologija v Brno - tradicii, suvremennost, perspektivi. Bulgaristika Bulgarica. Informacionen bjuletin, Sofija: Bulgarian Academy of Sciences, 2015, roč. 30, č. 30, s. 45-52. ISSN 1311-8544. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Tradicii i suvremenno sustojanie na obučenieto po bulgarski ezik v Masarikovija universitet v Brno. Ezik i literatura, Sofija: Sujuz na filolozite bulgaristi, 2015, Neuveden, 1-2, s. 46-51. ISSN 0324-1270. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Gramatičnijat rod v češki i bulgarski kato iztočnik na ezikova intrferencija. In Mladenova, Marinela; Kuzmova, Mihaela. Slavistikata i bulgaristikata dnes: vuprosi, idei, posoki. Blagoevgrad: UI Neofir Rilski, 2015. s. 93-99, 7 s. ISBN 978-954-680-976-6. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Výzvy a perspektivy vývoje učebních pomůcek pro tzv. "malé slovanské jazyky v novém tisíciletí (několik poznámek k e-learningu při výuce bulharštiny na Masarykově univerzitě v Brně). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. 1. vyd. Brno: Galium, 2015. s. 375-382, 8 s. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Výuka bulharského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně – „na míru“ a „na klíč“ (některé aspekty výuky „malého“ slovanského jazyka). In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 109-114, 6 s. ISBN 978-80-905336-6-0. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině. Opera Slavica - slavistické rozhledy, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 3/2015. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za prevoda na njakoi frazeologizmi ot tvorčestvoto na Karel Čapek na bulgarski i srubski. In Žoržeta Čolakova et al.. Paisievi četenija. Slavistika, Plovdiv, 29–31 oktomvri 2015. Naučni trudove, tom 53, kn. 1, sb. V, 2015 – Filologija. Plovdiv: Plovdivski universitet, 2015. s. 97-105, 9 s. ISSN 0861-0029. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 270 s. ISBN 978-80-210-6742-4. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČOVÁ, Elena. Mojata Bălgarija. Na staž v Plovdivskija universitet Paisij Hilendarski. In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014. s. 20-21, 2 s. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Srešta na slovaškija pisatel Michal Hvorecki sus studentite-bălgaristi ot Masarikovija universitet. In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014. s. 22. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Kak se obštuva na bălgarski? In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014. s. 23. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Lingvistična realizacija na cennostite "ezik" i "pamet" (analiz na spisanie "Roden glas", izdanie na bulgarskata kulturno-prosvetna organizacija v Čehija). In Ličeva, Amelija; Jordanova, Kristina; Kirova, Milena; Stojanova, Nadežda; Osenova, Petja. Ezici na pametta v literaturnija text. 1. vyd. Sofija: Sofijská univerzita, 2014. s. 504-510, 7 s. ISBN 978-619-00-0111-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulharské texty k překladatelskému semináři část 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-7531-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za da bude dobre razbran v čužbina, politikat trjabva da ostavi prevodača da si svurši rabotata. 1. vyd. Sofija: Paradigma, 2014. s. 203-207, 5 s. Ezikovi portrteti na balgarskite politici. ISBN 978-954-326-225-0. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ot zdrača i mraka kum svetlinata (analiz na ekspresivnite ezikovi sredstva na bulgarskite periodični izdanija v Čehija. In Gajewska, Ewelina; Matuszek, Angelika; Tomalak, Barbara. O zmierzchu myśli rózne. 1. vyd. Bielsko-Biala: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2014. s. 271-277, 7 s. ISBN 978-83-63713-93-5. info
 • KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bohemistika a bulharistika mezi Českem a Bulharskem (současnost, problémy a perspektivy). In Penčev, Vladimir. 20 godini „Bohemija klub“. Sofija: Izdatelstvo „Paradigma“, 2014. s. 114-126, 13 s. ISBN 978-954-326-236-6. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v Česku. Slavica litteraria, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 149-157. ISSN 1212-1509. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarskoto malcinstvo v češkija grad Brno. Slavjanski dialozi, Bulharsko: Plovdivski universitet Paisii Hilendarski, 2014, XI, č. 15, s. 57-63. ISSN 1312-5346. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Morfologična realizacija na ezikovata interferencija (za njakoi problemi pri paralelnoto izučavane na njakolko slavjanski ezika). In Grigorova, M.; Dapčeva, J.; Venkova, V.; Veleva, M.; Savova, S.. 50 godini - vrata kăm obrazovanieto i prozorec kăm sveta. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2013. s. 166-170, 5 s. ISBN 978-954-07-3610-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Politická řeč, lidskost v politickém jazyce a politika v lidské mluvě. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2013. 2 s. ISSN 1213-3612. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prepodavane na bălgarski ezik na češki studenti paralelno s drug južnoslavjanski ezik (za njakoi problemi na ezikovata interferencija). Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2013, roč. 19, č. 1, s. 44-48. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Elektronnoto obučenie po bălgarski ezik kato čužd - nastojašte i perspektivi. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2013, roč. 19, č. 3, s. 90-95. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Nové učebnice bulharštiny. In Slovanský jih, roč. 14, č.3, s. 33-34. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2013. s. 33-34, 2 s. ISSN 1213-3612. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jazyk i kuľtura pri obučenii bolgarskomu jazyku kak inostrannomu. In Pavera, Libor; Pospíšil, Ivo a kolektiv. Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv. II. 1. vyd. Praha: Verbum, 2012. s. 64-67, 4 s. Inovativnost ve vědě a v praxi ; sv. 2. ISBN 978-80-905177-4-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bălgarskite institucii i universitetskoto obrazovanie po bălgarski ezik v Čehija. In Ivanova, Diana. Bălgarska ezikova politika v uslovijata na evropejska integracija i globalizacija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012. s. 213-217, 5 s. ISBN 978-954-423-784-4. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikovata interferencija pri prepodavaneto na dva srodni ezika (za njakoi problemi pri izuchavaneto na bălgarski ezik zaedno s drug južnoslavjanski ezik v ramkite na specialnostta Balkanistika v Masarikovija universitet v Brno, Čehija). In Mladenova, M.; Penčeva, A.; Vodeničarov, P.. Slavistikata v globalnija svjat. Predizvikatelstva i perspektivi. Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo "Neofit Rilski", 2012. s. 118-123, 6 s. ISBN 978-954-680-846-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikăt na predizbornata kampanija v Bălgarija i Čehija - shodstva i različija. Jubilejni Paisievi četenija. Universitetăt – akademična karta na sveta. Plovdiv, 3–4 noemvri 2011. Naučni trudove, 2011 – Filologija, Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012, roč. 49, č. 1, s. 246-262. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jak komunikujeme v jazyce, aneb Opět o bulharštině. In Slovanský jih, roč. 12, č.1, s. 31-32. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2012. s. 31-32, 2 s. ISSN 1213-3612. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Izučavaneto na južnoslavjanskite ezici v dnešna Evropa. In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2012. s. 20. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Zašto učim bălgarski ezik? In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2012. s. 19-20, 2 s. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Frazémy se somatickým komponentem na stránkách bulharské a české mutace časopisu Cosmopolitan. In Farkas Baráthi Mónika; Majoros Henrietta. Bălgarskijat ezik i literatura v slavjanski i v neslavjanski kontekst. Meždunarodna konferencija, Seged, Ungarija, 28-29 maj 2009. 1. vyd. Szeged: JATEPress, 2011. s. 272-276, 5 s. ISBN 978-963-306-100-8. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Negativnata kampanija kato sredstvo za srivane na imidža na političeskija protivnik. In Milanov, Vladislav; Michajlova-Staljanova, Nadežda. Ezik, moral, otgovornost. Sbornik v čest na 70-godišninata na profesor doktor na filologičeskite nauki Vasilka Radeva. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Centăr za analiz na političeskata i žurnalističeskata reč, 2011. s. 191-200, 10 s. ISBN 978-954-07-3187-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jazyk a kultura ve výuce bulharštiny pro cizince. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel; Przybylski, Michal. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011. s. 270-274, 5 s. ISBN 978-80-904846-2-7. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Potřebuje Evropská unie překladatele ,malých' slovanských jazyků? In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Evropské areály a metodologie : (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 215-217, 3 s. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Specifiki na profesijata na sădebnija prevodač v Čehija. Ezikov svjat = Orbis linguarum, Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2011, Neuveden, č. 2, s. 169-172. ISSN 1312-0484. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Negativnata predizborna kampanija - pogled kăm ezikovite strategii v češki ezik. Paisievi četenija. Istorija i săvremenno săstojanie na bălgarskija ezik; Obšto i sravnitelno ezikoznanie; Edinadeseti polsko-bălgarski kolokvium, Plovdiv, 26–30 noemvri 2010. Naučni trudove, 2010 – Filologija, Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2011, roč. 48, č. 1, s. 206-214. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulharská menšina v Brně. In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2011. s. 8-9, 2 s. ISSN 1214-2522. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Proč studujeme bulharský jazyk? Odpovídají studenti Masarykovy univerzity v Brně. In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2011. s. 22-23, 2 s. ISSN 1214-2522. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Internetové zdroje pro bulharskou, resp. slovanskou lingvistiku. In Kulihová, Alica; Škvareninová, Oľga. Preklad ako kultúrna a literárna misia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie konanej 3. 10. 2008 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s. 75-77, 3 s. ISBN 978-80-223-2785-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezik, kultura i ezikova kultura v obučenieto po bulgarski ezik kato čužd. Ezik i literatura, Sofija: Săjuz na filolozite bălgaristi, 2010, LXIII, 3-4, s. 151-153. ISSN 0324-1270. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Zašto učim bălgarski ezik? In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2010. s. 85-95, 11 s. ISBN 978-80-904846-0-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Internet iztočnici za bălgarska lingvistika. In Halyna Myronova, Petr Kalina, Oxana Gazdošová, Olga Lytvynyuk, Jitka Micháliková, Libor Pavlíček. Ukrajinistika - minulost, přítomnost, budoucnost II. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 148-152, 5 s. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Na cestě k poznání: sborník k padesátinám profesora Vladimira Penčeva. Opera Slavica - slavistické rozhledy, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 18/3, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Metaforični modeli na pametta v bălgarskija i srăbskija ezik. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2007, XIII, č. 1, s. 24-30. ISSN 1310-733X. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001. 683 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Složni lični i familni imena v bălgarski ezik. Opera Slavica, Brno, 1999, IX, č. 2, s. 13-16. ISSN 1211-7676. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v církevněslovanských evangelních památkách bulharských a srbských z 12. a 13. století. Edited by Radoslav Večerka. 1999. 193 s. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Nová syntax současné bulharštiny. Pro přátele jižních Slovanů, Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1998, X, č. 6, s. 24. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Sistemata na prostranstvenite otnošenija v slavjanskite ezici. Homo Bohemicus, Sofija: Heron Press, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 49-60. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Profesor Radoslav Večerka na 70 godini. Paleobulgarica, Sofija, 1998, XXII, č. 2, s. 126-127. ISSN 0204-4021. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Promjana na pozicijata na spregaemija glagol v bălgarskoto izrečenie v diachronen plan (s akcent vărchu slovorednite promeni v srednobălgarskite pametnici). Paleobulgarica, Sofija, 1998, XXIII, č. 3, s. 98-102. ISSN 0204-4021. info

2. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.