Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

profesorka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.527
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4817
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Hana Přikrylová Kučerová  . Datum a místo narození: 18.11.1977 Brno-město
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU Brno Arne Nováka 1/1, 60200 Brno
  Oddělení vědy a vzdělávání Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2, 61832 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • - jmenována docentkou Klinické psychologie k 1.5.2018; 05/2013 Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Dopravní psychologie – Pražská vysoká škola Psychosociálních studií; (08/2013 - udělena akreditace Ministerstvem dopravy ČR); 03/2006 rigorózní zkouška v oboru Klinická psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; obhájen titul PhDr. 05/2006 studium zakončeno státní doktorskou zkouškou, obhájen titul Ph.D.; 2002 – 2006 doktorské studium v oboru Klinická psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; 06/2001 státní zkouška ve studijním programu Psychologie, obhájen titul Mgr.; 1996 – 2001 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, jednooborové studium Psychologie; 1992 – 1996 Gymnázium Táborská, Brno; přírodovědné zaměření; 1984 – 1992 Základní škola Kuldova 38, Brno
Přehled zaměstnání
 • 05/2018 - dosud docentka - Psychologický ústav FF MU; 09/2019 - dosud vedoucí Oddělení vědy a vzdělávání Psychiatrická nemocnice Brno; 01/2017 - 04/2018 odborná asistentka - Psychologický ústav FF MU; 10/2001 - 11/2016 psycholožka na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno; 09/2015 - 12/2016 odborná asistentka - Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU; 09/2013 - 08/2015 zástupkyně přednosty Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU ; 01/2012 – 01/2013 výzkumná pracovnice CEITEC (Středoevropský technologický institut), obor Aplikované neurovědy; 06/2006 - 09/2013 odborná asistentka - Psychiatrická klinika LF MU; 10/2003 - 05/2006 asistentka - Psychiatrická klinika LF MU; 12/2016 - 09/2019 vedoucí psycholožka přes organizaci a řízení, Psychiatrická nemocnice Brno; 10/2001 - 11/2016 psycholožka na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno;
Pedagogická činnost
 • Výuka na pregraduální i postgraduální úrovni. Výuka na FF MU – předmět Neuropsychologie v psychiatrii a neurologii (v minulosti); aktuálně Speciální psychiatrie; Psychodiagnostika dospělých; Základy psychodiagnostiky, Klinická neuropsychologie, Klinická psychologie. Výuka na LF MU (v minulosti) – předmět Psychiatrie, Lékařská psychologie, Psychosomatika,Komunikace - pro lékařské i nemedicínské obory. Výuka na FSS MU (v minulosti) – Psychosomatická medicína, Klinická psychologie I. Vedení doktorandských (FF MU, LF MU) a diplomových prací FF MU.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Neuropsychologie, neuropsychologická diagnostika, kognitivní funkce u neuropsychiatrických onemocnění (deprese, schizofrenie), stimulační metody (rTMS), neuropsychologická rehabilitace.
Akademické stáže
 • Psychiatrická klinika, Regensburg, Germany/ Prof. Dr. med. Berthold Langguth 2003; 2004
Universitní aktivity
 • členka oborové rady Klinické psychologie na Filozofické fakultě MU
Projekty a granty
 • Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí Repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie (NR8472), IGA MZ ČR, 2005-2007. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou (NR7990), IGA MZ ČR, 2004-2006 Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS. Výzkumný záměr MSM 0021622404, 2005-2011.
Ocenění vědeckou komunitou
 • členka Českomoravská psychologická společnost (ČMPS) členka Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS) členka "Neurozobrazovací sekce" AEP (Association of European Psychiatrists) členka České společnosti pro biologickou psychiatrii členka Psychiatrické společnosti Lékařské společnosti J.E. Purkyně členka redakční rady časopisu Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi 2012 -Poster Prize Winner - CINP 28th Congress, Stockholm; Hana Prikrylova Kucerova: Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? členka organizačních výborů mnoha prestižních psychiatrických kongresů - Čes.slov.psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník (2003, 2004); Central/East European CINP Regional Meeting, Brno (2004); 13. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno (2007);15. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno (2011). 19 vyžádaných přednášek, jak na českých, tak i na zahraničních celosvětových psychiatrických a psychologických kongresech
Vybrané publikace
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kognitivní dysfunkce u deprese. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2018, roč. 62, č. 4, s. 396-404. ISSN 0009-062X. info
 • USTOHAL, Libor, Lenka ALBRECHTOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nikotinismus u schizofrenie a možnosti jeho léčby. 2017. ISSN 1211-7579. info
 • USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Risperidone increases the cortical silent period in drug-naive patients with first-episode schizophrenia: A transcranial magnetic stimulation study. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2017, roč. 31, č. 4, s. 500-504. ISSN 0269-8811. doi:10.1177/0269881116662650. URL info
 • HAVELKA, David, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients. Stress : The International Journal on the Biology of Stress. Taylor&Francis, 2016, roč. 19, č. 4, s. 383-389. ISSN 1025-3890. doi:10.1080/10253890.2016.1193146. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. První epizody schizofrenie. In 16. celostátní konference biologické psychiatrie: Optimalizace diagnostiky a léčby. 2015. ISSN 1211-7579. info
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 320 s. ISBN 978-80-262-0976-8. info
 • PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Jak číst výsledky klinických studií srovnávající dlouhodobě působící injekční a perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2014, roč. 110, č. 5, s. 259-263. ISSN 1212-0383. info
 • PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Can Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Be Considered Effective Treatment Option for Negative Symptoms of Schizophrenia? Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2013, roč. 29, č. 1, s. 67-74. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0b013e318270295f. info
 • PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research. Amserdam: Elsevier Science, 2013, roč. 149, 1-3, s. 167-173. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2013.06.015. URL info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? In kongres CINP 2012, Stockholm, poster. 2012. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana a Mabel RODRIGUEZ. Možnosti rehabilitace kognitivních funkcí. Psychiatry News. Praha: Stada Pharma, 2012, roč. 2, č. 1, s. 14-18. ISSN 1805-3912. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana a Marek PREISS. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Publishers, 2012. 454 s. Psychology Research Progress. ISBN 978-1-60741-957-0. URL info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Liší se mozková aktivita dle úspěšnosti léčby repetitivní transkraniální magnetickou stimulací rTMS? In 53.česko-slovenská ppsychofarmakologická konference. 2011. ISSN 1211-7579. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Iva STEHNOVÁ a Monika SISROVÁ. Dynamika kognitivního deficitu u schizofrenie. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. s. 28-34. ISBN 978-80-263-0039-7. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Helena FEJFAROVÁ, Petra BARTOŇOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Cognitive deficit in schizophrenia and its remediation. In 2nd Scizophrenia International Research Society Conference. 2010. ISSN 0920-9964. info
 • PREISS, Marek, Lenka KRÁMSKÁ, Eliška DOČKALOVÁ, M. HOLUBOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Attentional networks in euthymic patients with unipolar depression. European psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2010, roč. 25, č. 2, s. 69-74. ISSN 0924-9338. doi:10.1016/j.eurpsy.2009.08.007. info
 • PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Petr SOS. Cognitive deficits in hospitalized and never hospitalized remitted unipolar depressive patients. European Journal of Psychiatry. Zaragoza, 2010, roč. 24, č. 3, s. 129-135. ISSN 0213-6163. info
 • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada, 2006. 362 s. Psyché. ISBN 80-247-0843-4. info
 • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada, 2006. 411 s. Psyché. ISBN 80-247-1460-4. info

2. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.