Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
  narodená 7. júla 1980
  v Bratislave
Pracoviště
 • Seminář japonských studií
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka, zástupkyňa vedúceho
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: doktorské (Ph.D.) vzdelanie v odbore Religionistika, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika; dizertačná práca „Politizácia božstiev kami a vytváranie naratívnej ideológie v starovekom Japonsku: Počiatky uctievania japonských božstiev a ich odraz v kronikách“
 • 2005: magisterské (Mgr.) vzdelanie v odbore Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko; diplomová práca "Losing Money and Suffering Punishment: Japanese Zen Masters and the Art of Poetry"
 • 2005: magisterské (M.A.) vzdelanie v odbore Japanese Religions, School of Oriental and African Studies, University of London, Londýn, Veľká Británia; záverečná práca "Zen Monks and Warriors in Medieval Japan"
 • 2003-2004: Ōsaka University of Foreign Studies, Ósaka, Japonsko; ročný študijný pobyt "Japanese Studies Student Programme" na domácej VŠ v rámci štátneho programu pre zahraničných študentov japonského jazyka organizovaný japonským Ministerstvom školstva, kultúry, športu, vedy a technológie (MEXT)
 • 1995-1999: Gymnázium Metodova, Bratislava, Slovensko; všeobecné vzdelanie na gymnáziu so zameraním na výučbu humanitných predmetov, francúzskeho a anglického jazyka
 • 1994-1995: Bunkyō Women's College High School, Tokio Japonsko; ročný pobyt pod hlavičkou Rotary International, štúdium na japonskom stredoškolskom zariadení, denná výučba v japonskom jazyku, pobyt v prostredí japonských rodín
Přehled zaměstnání
 • 2/2018-5/2018: Center for Japanese Studies, Nanzan University, Nagoja, Japonsko
 • 10/2017-12/2017 Visiting Professor (Numata Visiting Professor in Buddhist Studies) Institut für Südasien- Tibet- und Buddhismuskunde, University of Vienna, Austria
 • 2015/2013: Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
 • 2012-2015: Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi, Univerzita Palackého, Olomouc
 • 2009-2012: Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska, Ústav religionistiky, FF MU
 • 2008-2017: Seminár japonských štúdií FF MU, vedúca
 • 2007-dodnes: Seminář japonských studií, FF MU
 • 2007-2017: Ústav religionistiky, FF MU
 • 2008-2012: Súkromná výuka japonského a anglického jazyka
 • 2009: Sprevádzanie skupiny obchodníkov spoločnosti Mitsubishi Corporation na obchodno-poznávacom pobyte v Japonsku a Thajsku
 • 2007-2009: Nezávislé vyučovanie japonského jazyka pre súkromnú jazykovú školu
 • 2006-2007: Nezávislé vyučovanie, tlmočenie a prekladanie z a do jazyka anglického a japonského
 • 2004/2006: Súkromné tlmočenie pre japonsko-slovenskú družbu miest Vysoké Tatry a Nosegawa
 • 5/2005: Krátkodobý výskum v knižnici SOAS (School of Oriental and African Studies) z dobových japonských periodík ohľadom udalostí v živote japonského cisára Meidži
 • 5/2004: Japonsko-slovenské tlmočenie na medzinárodnej výstave v Ósake zahrňujúce oblasti obchodu a kultúry
 • 2001-2002: Jazyková škola MTD, Bratislava; výuka anglického a japonského jazyka začiatočníkov a mierne pokročilých
 • 2000-2001: exe, s.r.o., softvérová firma, Bratislava; kódovanie agentúrnych správ v anglickom a slovenskom jazyku
 • 1998-1999: The British Council, Bratislava, knihovníčka
Pedagogická činnost
 • Japonské písmo I-IV: výklad systému, praktické cvičení
 • Japonština I-Japonština IV
 • Četba japonských textů I-II
 • Japonský buddhizmus v priebehu dejín
 • Buddhism: Teaching, Practice, and Rituals
 • Japonský buddhizmus v obrazoch / Japanese Buddhism in Context
 • Japonské buddhistické umenie a architektúra / Japanese Buddhist Art and Architecture
 • Úvod do náboženstiev Japonska / Introduction into Religions of Japan
 • Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu
 • Japanese Film and Culture
 • Japonský ezoterický buddhizmus
 • Buddhismus II
 • Náboženství světa: Východ
 • Konec světa
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti výskumu
  Najstaršie náboženské myslenie v Japonsku a počiatky utvárania japonského šintó
  Majster Dógen a učenie zenového buddhizmu
  Myšlienky a preklady Šóbó genzó
 • Konferencie a prednášky
  - 2/2021: Účasť na medzinárodnej konferencii "The 7th Annual Central Europe+Japan Student Conference of Josai Institute for Central European Studies", Josai University, Tokyo
  - 1/2021: Účasť na medzinárodnej konferencii "New Directions in Zen Studies", Stanford University, The Ho Center for Buddhist Studies
  - 1/2021: Účasť na medzinárodnej konferencii Dōgen’s Texts: Manifesting Philosophy and/as/of Religion?; príspevok "Uji: Analysis of Dōgen’s Language Style as the Formation Ground for his Philosophy"
  - 11/2020: Účasť na medzinárodnej konferencii 14th Annual Conference on Asian Studies: Voiced and Voiceless in Asia, Palackého univerzita v Olomouci, Česká republika; príspevok "Intimate Language of Zen Master Dōgen: Revisions, Reinterpretations, and Reinventions in Dōgen’s Language"
  - 1/2020: Účasť na Japonskom týždni na osemročnom gymnáziu Gamča, Bratislava, séria prednášok na tému japonských náboženstiev
  - 9/2019: Účasť na medzinárodnej konferencii "Iaponica Brunensia 2019" s príspevkom "Dōgen the Thinker, Dōgen the Writer: Use of Language in Dōgen's Zenki", Department of Japanese Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic
  - 8/2018: Účasť na medzinárodnej konferencii "International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia", Univerzita Cambridge, Veľká Británia
  - 6/2018: Prednášky o japonskom buddhizme a buddhizme na západe, medzinárodná letná škola "Contemporary Society and Religion: Conversion of Multiple Religions", Katedra asijských studií, Univerzita Palackého Olomouc
  - 4/2018: Prednáška "Japan as Viewed by Foreigners". Univerzita Rjūkoku, Kjóto, Japonsko
  - 4/2018: Prednáška "Translating Dōgen: Motivations and Challenges". Univerzita Rjūkoku, Kjóto, Japonsko
  - 3/2018: Účasť na medzinárodnom sympóziu "Religion and Gender", Nanzan Institute for Religion and Culture, Univerzita Nanzan, Nagoja, Japonsko
  - 12/2017: Prednáška "Shintō: Indigenous Religion of Japan" v kurze Einführung in die Religionen Ostasiens (Introduction into East Asian Religions), Department of Religious Studies, University of Vienna, Austria
  - 11/2017: Účasť na medzinárodnej konferencii VSJF Annual Conference 2017 s podnázvom Rural Japan Revisited: Autonomy and Heteronomy in the Peripheries, Univerzita Viedeň, Rakúsko
  - 9/2017: Účasť na medzinárodnej konferencii IAPONICA BRUNENSIA 2017 s podnázvom Japan as Place, Seminář japonských studií, Masarykova univerzita, Brno; príspevok "Faith in Buddhism as expounded by Dōgen"
  - 11/2016: Účasť na medzinárodnej konferencii 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Seminář čínskych studií, Masarykova univerzita, Brno; príspevok „Dógenove texty a jeho užívanie jazyka“
  - 11/2016: Účasť na medzinárodnej konferencii 10th Annual Conference on Asian Studies: Connecting the Old with the New, Palackého univerzita v Olomouci, Česká republika; príspevok "Ancient practice and Modern practice within the Sōtō lineage"
  - 10/2016: Účasť na medzinárodnej konferencii Travel and Mutual Understanding: East Asia, Europe, and Beyond, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania; príspevok "Kumano: A Distinctive Pilgrimage Site in Medieval Japan"
  - 3/2016: Verejná prednáška „Zenové vtipy“ pre Japonský klub Olomouc, studentský spolek při Katedre asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci
  - 11/2015: Verejná prednáška „Šugendó: staroveké pútne praktiky v modernom Japonsku“ na festivale populárnej japonskej kultúry Nipponfest 2015, Bratislava, Slovensko
  - 10/2015: Účasť na medzinárodnej konferencii 9th Annual Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia 2015, Univerzita Palackého, Olomouc; príspevok "Heart Sūtra Variations"
  - 9/2015: Účasť na medzinárodnej konferencii IAPONICA BRUNENSIA 2015 s podnázvom Japan as Text, Seminář japonských studií, Masarykova univerzita, Brno; príspevok "Tracing Early Japanese History in Mythological Narratives of the Ancient Chronicles"
  - 6/2015: Verejná prednáška „Suiseki a trávové umenie kusamono“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave za účasti a podpory Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike
  - 10/2014: Účasť na medzinárodnej konferencii Faces of Buddhism in the East and in the West, Jagiellonian University, Krakow, Poland; príspevok "The Lotus Sūtra: A Universal Buddhist Scripture in the Japanese Context"
  - 6/2014: Verejná prednáška „Suiseki a ikebana“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave za účasti a podpory Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike
  - 11/2013: Účasť na Siedmej výročnej konferencii českých a slovenských sinológov, FiF UK Bratislava, príspevok „Lotosová sútra v japonskom kontexte“
  - 5/2013: Verejná prednáška „Suiseki a bambus“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave za účasti a podpory Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike
  - 3/2013: Účasť na konferencii s názvom Orientalia Antiqua Nova, Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU Plzeň, príspevok „Ľudové buddhistické umenie: Mandala ako prostiedok šírenia buddhistického učenia“
  - 4/2012: Účasť na konferencii s názvom Vizuální studia - věda, umění, instituce, príspevok „Životopis princa Šótokua v obrazoch“, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
  - 10/2011: Verejná prednáška „Seminár japanistiky na FF MU“ pre Rotary Klub Bratislava, Slovensko
  - 6/2011: Verejná prednáška „Suiseki a kokeši“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave za účasti a podpory Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike
  - 6/2010: Verejná prednáška „Suiseki a keramika“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave za účasti a podpory Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike
  - 4/2010: Účasť na konferencii s názvom Orientalia Antiqua Nova, Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU Plzeň, príspevok „Viera a myslenie v pre-buddhistickom Japonsku“
  - 3/2010: Príprava cyklu prednášok pre Univerzitu tretieho veku za Ústav religionistiky FF MU a Seminář japonských studií Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU
  - 3/2010: Organizácia kurzu RLB279 Japanese New and New New Religious Movements v rámci medzinárodného programu CEEPUS
  - 2/2010: Prednáška „Raná japonská religiozita“ v rámci kurzu Náboženství světa pre Univerzitu tretieho veku, FF MU
  - 12/2009: Účasť na konferencii s názvom Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, Bratislava, príspevok „Kami versus hotoke: šintó v kontraste s buddhizmom“
  - 6/2009: Verejná prednáška „Suiseki a ukijoe“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave za účasti a podpory Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike
  - 5/2009: Účasť na konferencii s názvom Postava vtipálka v asijské slovesnosti, Katedra asijských studií, FF UP Olomouc, príspevok „Ikkjú Sódžun a jeho zenové vtipy“
  - 4/2009: Účasť na konferencii s názvom Orientalia Antiqua Nova, Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU Plzeň, príspevok „Ilustrácia šintó-buddhistického synkretizmu na príklade malieb božstiev Kasuga a Sumijoši“
  - 12/2008: Účasť na konferencii s názvom Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, Bratislava, príspevok „Šugendó: pohľad na šintoistické a buddhistické aspekty japonskej náboženskej tradície“
  - 6/2008: Verejná prednáška „Suiseki a netsuke“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave za účasti a podpory Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike
  - 10/2007: Účasť na medzinárodnej konferencii CERES (Central European Religious Studies) v Pardubiciach s príspevkom "Ekai Kawaguchi - The First Japanese Monk in Tibet"
  - 6/2007: Verejná prednáška „Suiseki a kaligrafia“ pri príležitosti rovnomennej výstavy v Bratislave
  - 10/2006: Účasť na medzinárodnej konferencii CERES (Central European Religious Studies) v Bratislave s príspevkom "Reasons Behind Early Japanese Sectarianism"
 • Workshopy a semináre
  - 1/2021: Online seminár "New Directions in Zen Studies." Steven Heine (Professor of Religious Studies and History, Florida State University), Taigen Dan Leighton, Ancient Dragon Zen Gate, Chicago, IL
  - 12/2020: Online seminár "Kōan Study and Practice in Dōgen Zen", Steven Heine (Professor of Religious Studies and History, Florida State University), Taigen Dan Leighton, Ancient Dragon Zen Gate, Chicago, IL
  - 10/2020: Online seminár "To Write or Not to Write: The Poetic Writing of Dōgen and Related Figures", Steven Heine (Professor of Religious Studies and History, Florida State University), Village Zendo New York
  - 7/2020: Online seminár "Dōgen for our Time" s japonským umelcom, kaligrafom a prekladateľom Kazuaki Tanahashim, Joan Halifax Roshi, Enkyo O'Hara Roshi a profesorom Steven Heine (Professor of Religious Studies and History, Florida State University), Upaya Zen Center, Santa Fe, NM
  - 11/2019: Seminár kaligrafie "Heart of the Brush" s japonským kaligrafom a prekladateľom Kazuaki Tanahashim, Viedeň, Rakúsko
  - 7/2019: Kaligrafický workshop s majstrom Kazuaki Tanahašim "East Asian Calligraphy Workshop" v Umeleckom múzeu v Berkeley v spolupráci s Centrom japonských štúdií Kalifornskej univerzity v Berkeley
  - 8/2018-9/2018: Workshop o štúdiu a prekladoch buddhistických textov "An International and Intensive Program on Buddhism at Cambridge", Univerzita Cambridge, Veľká Británia
  - 8/2017: Workshop o prekladoch zenových textov japonského majstra Dógena "Genzó-E", San Francisco Zen Center, California, USA
  - 8/2017: Seminár kaligrafie "Brush Mind" s japonským kaligrafom a prekladateľom Kazuaki Tanahashim. Tassajara Zen Center, California, USA
  - 9/2016: Seminár kaligrafie "Heart of the Brush" s japonským kaligrafom a prekladateľom Kazuaki Tanahashim, Viedeň, Rakúsko
  - 8/2015: Seminár buddhistických rituálov a liturgie "Through the Gate of Sweet Nectar", Upaya Zen Center, Santa Fe, Nové Mexiko
  - 8/2015: Seminár o buddhistickej eschatológii "Radical Responsibility", Upaya Zen Center, Santa Fe, Nové Mexiko
  - 7/2015-8/2015: Seminár o buddhistickej psychológii "Great Compassion, Great Courage", Upaya Zen Center, Santa Fe, Nové Mexiko
  - 7/2015: Seminár o štúdiu textov, prekladov a zenovej praxi japonského majstra Dógena, "Dōgen Seminar: Koans and Just Sitting", Upaya Zen Center, Santa Fe, Nové Mexiko
  - 7/2015: Seminár kaligrafie "Brush Mind" s japonským kaligrafom a prekladateľom Kazuaki Tanahashim, Upaya Zen Center, Santa Fe, Nové Mexiko
 • Granty a projekty
  - 2017: Riešiteľka grantového fondu dekana FF MU s názvom „Překlad vybraných částí Dógenova spisu Šóbógenzó“
  - 2016: Riešiteľka grantu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity, projekt "Buddhism: teaching, practice, and rituals"
  - 2014: Riešiteľka grantu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity, projekt „Inovace kurzu JAP308 Japonské buddhistické umění a architektura se zaměřením na posilování výuky v angličtině“
  - 2013-2014: Spolupráca na projekte „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)“, Evropský sociální fond, Operační program Investice do rozvoje vzdělávání
  - 2013-2014: Spolupráca na projekte „Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení“, Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  - 2013: Riešiteľka grantu dekana FF MU, projekt „Ezoterické prvky v rituáloch japonského buddhizmu“
  - 2012-2015: Spolupráca na projekte „Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi“, Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  - 2012: Spolupráca na projekte „Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě“, Evropský sociální fond, Operační program Investice do rozvoje vzdělávání
  - 2011: Riešiteľka grantu Fondu rozvoje VŠ, projekt „Inovace kurzu Japonský buddhizmus v priebehu dejín“
  - 2009-2012: Spolupráca na projekte „Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska“, Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  - 2009: Riešiteľka grantu dekana FF MU, projekt „Japonská buddhistická ikonografia“
  - 2007: Riešiteľka grantu Fondu rozvoje VŠ, projekt „Role náboženství ve společnosti současného Japonska“
  - 2007: Riešiteľka grantu dekana FF MU, projekt „Japonský buddhizmus v priebehu dejín“
Akademické stáže
 • 2018: Visiting Professor, Center for Japanese Studies, Nanzan University, Japan
 • 2017: Visiting Professor (Numata Visiting Professor in Buddhist Studies), Institut für Südasien- Tibet- und Buddhismuskunde, University of Vienna, Austria
 • 2007: University of London, School of Oriental and African Studies, Londýn, Veľká Británia. Výskumná stáž, príprava kurzu Japonský buddhizmus v priebehu dejín
 • 2003-2004: Ósaka University of Foreign Studies, Ósaka, Japonsko. "Japanese Studies Student Programme", ročný kultúrno-vzdelávací študijný program japonského Ministerstva školstva, kultúry, športu, vedy a technológie MEXT na domácej VŠ
 • 9/2001-10/2001: The Japan Foundation Center v Ósake, Japonsko. Stáž The Japan Foundation pre vynikajúcich študentov japončtiny (Japanese Language Program for Overseas Students, Outstanding Students), krátkodobý študijno-poznávací pobyt japonskej kultúrnej a vzdelávacej nadácie
 • 1994-1995: Bunkyó Women's College High School. Ročný pobyt na japonskom stredoškolskom zariadení
Universitní aktivity
 • 2013: členka redakčnej rady časopisu Axis Mundi, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, Bratislava
 • 2012: členka redakčnej rady časopisu Speculum, Slovenská asociácia sociálnych antropológov, Bratislava
Vybrané publikace
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Readings of Dogen's Treasury of the True Dharma Eye. Journal of Buddhist Ethics. United States: Penn State University, 2021, roč. 28, 12 s. ISSN 1076-9005. Journal of Buddhist Ethics info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Uji: Analysis of Dōgen’s Language Style as the Formation Ground for his Philosophy. In Dōgen’s Texts: Manifesting Philosophy and/as/of Religion? 2021. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. New Directions in Zen Studies. In New Directions in Zen Studies, Stanford University, The Ho Center for Buddhist Studies. 2021. Online Workshop: "New Directions in Zen Studies" info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. From Chinese Chan To Japanese Zen: A Remarkable Century Of Transmission And Transformation. By Steven Heine. Oxford: Oxford University Press, 2018 (review). Religious Studies Review. Houston, TX: Rice University, 2020, roč. 46, č. 2, s. 253. ISSN 0319-485X. URL info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Buddhizmus, cesta k pochopeniu. In Svet Orientu včera a dnes. 1. vyd. Bratislava: Ústav orientalistiky SAV, 2020. s. 44-48. ISSN 2644-6162. Buddhizmus info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Najstarší buddhistický chrám v Japonsku. In Svet Orientu včera a dnes. 1. vyd. Bratislava: Ústav orientalistiky SAV, 2020. s. 74-75. ISSN 2644-6162. Hórjúdži: najstarší buddhistický chrám v Japonsku info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Intimate Language of Zen Master Dōgen: Revisions, Reinterpretations, and Reinventions in Dōgen’s Language. In 14th Annual Conference on Asian Studies: Voiced and Voiceless in Asia. 2020. The Annual Conference on Asian Studies (ACAS), organized by the Department of Asian Studies at Palacký University Olomouc info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Okno do staletí česko-japonských vztahů: Seminář japonských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praha: Česko-japonská společnost, 2020. 222 s. ISBN 978-80-903737-4-7. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Zvieratá v japonských mýtoch a legendách. In Bucková, Martina. Reflexia mytologických motívov v duchovnej a materiálnej kultúre národov Ázie, Afriky a Oceánie. 1. vyd. Bratislava: Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, 2019. s. 112-143. ISBN 978-80-89867-04-2. Zvieratá v japonských mýtoch a legendách [Animals in Japanese Myths and Legends] info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Jedlo v zene. In Nipponfest Bratislava 2019. 2019. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. A Book of Fans (review). Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, roč. 18, č. 2, s. 179-182. ISSN 1336-3786. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Náboženstvo v Japonsku: šintó a buddhizmus. 2019. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Zenový buddhizmus v Európe a na Slovensku : Taisen Dešimaru, Sandó Kaisen a Palo Rozložník. Nový orient. Praha: AV ČR, Orientální ústav, 2019, roč. 74, č. 2, s. 54-63. ISSN 0029-5302. Abstrakty Nový Orient 74/2019 info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Prečo viažu Japonci laná na stromy? In HistoryWeb: Informačný portál o histórii. HistoryWeb, 2018. HistoryWeb: Informačný portál o histórii info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Aké je náboženstvo Japoncov? In HistoryWeb: Informačný portál o histórii. HistoryWeb, 2018. HistoryWeb: Informačný portál o histórii info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Zenoví majstri boli v učení prísni a neúprosní. In HistoryWeb: Informačný portál o histórii. HistoryWeb: Informačný portál o histórii, 2018. Zenoví majstri boli v učení prísni a neúprosní info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia. In International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia. 2018. International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Dógen a Zenki. Nový orient. Praha: AV ČR, Orientální ústav, 2018, roč. 73/2018, č. 1, s. 19-27. ISSN 0029-5302. Abstrakty Nový Orient 73/2018 info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Ako oslavujú Japonci? In HistoryWeb: Informačný portál o histórii. HistoryWeb: Informačný portál o histórii, 2018. Japonské slávnosti info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Believe It or Not : Dogen on the Question of Faith. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, roč. 17, č. 2, s. 193-215. ISSN 1336-3786. Anglické abstrakty k Studia Orientalia Slovaca 17.2 (2018) info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Pamela D. Winfield and Steven Heine, eds., Zen and Material Culture (review). Japanese Journal of Religious Studies. Nagoya: Nanzan Institute for Religion and Culture, Nanzan University, 2018, roč. 45, č. 2, s. 460-463. ISSN 0304-1042. URL info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Spiritualita presahujúca náboženstvo : Spomienka na zenového majstra Bernie Glassmana. Axis Mundi. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, 2018, roč. 13, č. 1, s. 42-46. ISSN 1337-0626. Spiritualita presahujúca náboženstvo: Spomienka na zenového majstra Bernie Glassmana [Spirituality Beyond Religion: A Memory of Zen Master Bernie Glassman] info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. The Dude and the Zen Master (recenzia). Axis Mundi. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, 2018, roč. 13, č. 1, s. 48-51. ISSN 1337-0626. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Fukan zazengi : Meditačný manuál majstra Dógena. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 13, č. 1, s. 14-33. ISSN 1803-2443. Fukan zazengi: Meditačný manuál majstra Dógena [Fukan Zazengi: Meditation Manual of Zen Master Dōgen] info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Shinto: Indigenous Religion of Japan. In Einführung in die Religionen Ostasiens. 2017. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. The Tibetan Version of the Scripture on the Ten Kings: And the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the Afterlife (review). Axis Mundi. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, 2017, roč. 12, č. 2, s. 54-56. ISSN 1337-0626. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Šintó – pôvodné japonské náboženstvo. In Náboženství světa II : východní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 93-113. ISBN 978-80-210-7203-9. Digitální knihovna FF MU info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Japonský buddhizmus. In Náboženství světa II : Východní tradice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-91. ISBN 978-80-210-7203-9. Digitální knihovna FF MU info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Život a smrť z pohľadu buddhizmu a šintó : ženy a mníšky v pútnickej oblasti Kumano. In Konec světa. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 44-63. ISBN 978-80-210-6951-0. Digitální knihovna FF MU info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Fiala, Karel: Kodžiki : Kronika dávneho Japonska (recenzia). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2013, roč. 20, č. 2, s. 290-292. ISSN 1210-3640. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Havlíček, Jakub: Cesty božstev : Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku (recenze). Pantheon : Religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, roč. 7, č. 2, s. 146-150. ISSN 1803-2443. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Vznik japonského cisárstva I. Bratislava (SR): Historická revue -- Slovenský archeologický a historický inštitút -- SAHI, 2013. 6 s. ISSN 1335-6550. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Zen. Bratislava (SR): Historická revue -- Slovenský archeologický a historický inštitút -- SAHI, 2013. ISSN 1335-6550. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Šintó. Bratislava (SR): Historická revue -- Slovenský archeologický a historický inštitút -- SAHI, 2013. 6 s. 5/2013. ISSN 1335-6550. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Vznik japonského cisárstva II. Bratislava: Historická revue -- Slovenský archeologický a historický inštitút -- SAHI, 2013. 5 s. ISSN 1335-6550. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Oslavy plodnosti v Japonsku a ich symbolika. Nový orient. Praha: AV ČR, Orientální ústav, 2013, roč. 68, č. 2, s. 21-28. ISSN 0029-5302. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Oslavy plodnosti v Japonsku a ich symbolika II. Nový orient. Praha: AV ČR, Orientální ústav, 2013, roč. 68, č. 4, s. 45-51. ISSN 0029-5302. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Havlíček, Jakub: Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku (recenze). Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2012, II, č. 2, s. 373-378. ISSN 1336-3786. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Ilustrácia šintó-buddhistického synkretizmu na príklade maľby božstiev Kasuga a Sumijoši. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2012, Neuveden, č. 1, s. 106-131. ISSN 1802-0364. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Japonský buddhismus. In Vávra, Dušan - Šindelář, Pavel. Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 234-281. ISBN 978-80-210-5456-1. URL info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Ekai Kawaguchi: the first Japanese monk in Tibet. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, Neuveden, č. 4, s. 113-126. ISSN 1803-2443. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Šugendó: podľad na šintoistické a buddhistické aspekty japonskej náboženskej tradície. Axis Mundi. Bratislava, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 39-44. ISSN 1337-0626. URL info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Jednota v odlišnostiach: Kúkai a raný ezoterický buddhizmus v období Heian. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 293-314. ISSN 1336-3786. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Ikkjú Sódžun a jeho zenové vtipy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 55-66. ISBN 978-80-244-2404-0. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Raná japonská religiozita: viera v prírodné sily šintó a uvedenie buddhizmu do Japonska. In Náboženství Světa. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 25-29. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Zenová kaligrafia : tréning alebo umenie? In Fidlerová, Ludmila et al. Mimochodem : projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 85-87. ISBN 978-80-210-4825-6. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Kanna zen, mokušó zen alebo nenbutsu zen? Príchod zenovej školy Óbaku do Japonska a jeho dôsledky. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 199-221. ISSN 1336-3786. info
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Groteska? Moderní japonská společnost očima literatury. 48/2008. Praha: A2 Kulturní čtrnáctideník, 2008. 40 s. 8. info

17. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.