Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

profesorka – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.214
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7647
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 11. 2013
Datum ukončení řízení 1. 5. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Latinské proklínací tabulky na území římského impéria
Oponenti habilitační práce prof. Pierluigi Cuzzolin (Univerzita Bergamo)
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 7. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 1. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Pierluigi Cuzzolin (Univerzita Bergamo)
Prof. Dr. Rudolf Haensch (LMU Mnichov)
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. (Akademie věd ČR)
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 7. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.