Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

profesorka – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.214
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7647
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Daniela Urbanová, PhD.
Pracoviště
 • Ústav klasických studií FFMU
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • - 1987 PhDr. od r. 1991 postgraduální studium
  - 23. 11. 2000 obhajoba doktorské práce na téma "Archaické latinské nápisy v kontextu jazyků staré Itálie", a získala titul PhD.
  - 2015 habilitace
  - 2021 profesorka
Přehled zaměstnání
 • - od r. 1987 ÚKS FFMU studujní pobyt 1988-1991 asistentka ÚKS FFMU - od r. 1991 postgraduální studium, 1991/2- 93/4 lektorát na IUO v Neapoli
  - od r. 1994 odborná asistentka ÚKS FF MU
  - od roku 2007 rovněž výzkumný pracovník Centra pro interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků a starších fází jazyků moderních při ÚKS FF MU
  - od r. 2015 docentka ÚKS FF MU
  - 8. 5. 2021 jmenována profesorkou
Pedagogická činnost
 • latinská mluvnice I, II, III, IV
  latinská stylistika I
  latinský proseminář I
  úvod do studia latinské filologie bakalářský interpretační seminář magisterský interpretační seminář jazyky staré Itálie
  archaická latina
  kolokvia: Seneca, Plautus, Propertius, Tibullus, Catullus, Ovidius
  Historická mluvnice latiny, Latina odborného textu
Vědeckovýzkumná činnost
 • - latinská lingvistika, archaická latina, nejstarší nápisné doklady latiny a jazyků staré Itálie, se zaměřením na italickou větev, latinská epigrafika, latinské defixe.
  - 2021 GAČR 21-06319S Performativní formule v epigrafických dokumentech antické středomořské tradice; spoluřešitelka - 2012-2015, projekt OP VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), koordinace na ÚKS: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., spolupráce na projektu: Mgr. Jana Holíčková, Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., Mgr. Jana Steklá, Ph.D., Mgr. Silvie Šimordová, PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D., Mgr. Tereza Keslová.
  - 2012 projekt Visegrad Fund, Standard Grants Programme, no. 21120145, Magical gems in the Visegrad countries, řešitelka na FF MU PhDr. Daniela Urbanová: projekt se zaměřuje na studium rytých drahých kamenů uložených v muzeích zemí Visegrádského prostoru. Kromě sběru dat, fotografování a popisu gem bude v rámci projektu koordinován mezinárodní výzkum týkající se magických gem, jehož cílem je vytvoření nového výzkumného standardu pro badatele na tomto poli. Na projektu se dále podílí Szépművészeti Múzeum Budapest, Trnavská univerzita v Trnave a Muzeum Narodowe w Warszawie.
  - 2007–2011 MŠMT MSM 0021622435 (výzkumný záměr) - Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních, řešitelka: doc. D. Bartoňková; spoluřešitelé: prof. A. Bartoněk, dr. D. Urbanová, dr. K. Loudová, Mgr. M. Kulhánková, dr. K. Petrovicová, dr. I. Radová, doc. J. Bednaříková;
  - 2004–2008 MŠMT 1N 04098 – Elektronické databáze ke studiu a výzkumu latinských a řeckých autorů antiky, středověku a raného novověku (příjemce MU, spolupříjemci UK Praha, AVČR Praha, Národní knihovna v Praze); řešitelka: prof. J. Nechutová ; spoluřešitelé: dr. J. Kalivoda, dr. J. Žůrek, dr. Z. Uhlíř, D. Urbanová, Ph.D.); výstup: rozšíření řešitelů na kolektiv s celostátní působností, zřízení samostatného serveru v rámci ÚVT MU, podstatné rozšíření nabídky databází.
  - 2015 Antické drama a jeho recepce. MUNI/FR 1174/2015. (Řešitelka: D. Urbanová, spoluřešitelka E. Poláčková)
  - 2006 FRVŠ F5b/236/643 – Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz (zavedení nového předmětu); řešitel: prof. V. Blažek, spoluřešitelka: doc. D. Urbanová
  - 2005 Rozvojový projekt FFMU – E-learningová podpora studia latiny, klasické řečtiny a klasické archeologie; (řešitel: Ing. Matyska; koordinátorka: D. Urbanová, Ph.D., spoluřešitelé: I. Radová, Ph.D., prof. A. Bartoněk, doc. D. Bartoňková, prof. J. Nechutová, dr. J. Bednaříková, Mgr. K. Pořízková, Mgr. K. Loudová, K. Petrovićová, Ph.D., J. Mikulová, Ph.D., Mgr. L. Švanda, dr. P. Kitzler, dr. M. Pardyová, Ing. Bc. M. Jurášová.); výstup: 12 e-learningových kurzů (1. Úvod do studia latiny; 2. Antický román; 3. Latinský proseminář – Ovidius; 4. Jazyky staré Itálie; 5. Četba Caesara; 6. Antická mytologie; 7. Antická metrika; 8. Evropa v době stěhování národů; 9. Hagiografie od antických počátků k ranému středověku; 10. Starořecké dialektické texty s komentářem; 11. Topografie Říma; 12. Dějiny římského historického reliéfu).
  2007 Latina jako jazyk odborného textu. FRVŠ 143/2007, 2007. (Řešitelka: D. Urbanová, spoluřešitelka: J. Nechutová).
  - 2004 FRVŠ F5a/489 – Inovace magisterského studia latiny – nový předmět „Archaická latina“, řešitelka: D. Urbanová, Ph.D., spoluřešitelé: L. Pultrová, Ph.D. Mgr. M. Malá, dr. J. Šubrt
  -1999 GAČR 405/99/1602 – Vznik a rané rozšíření řecké abecedy; řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: D. Urbanová,
  - 1996 GAČR 405/96/0078 – Nejstarší písemné památky staré Itálie; řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: D. Urbanová, Ph.D.; výstup: A. Bartoněk – G. Buchner: Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai, Die Sprache 37:2, 129–237, 1994 (1997); D. Urbanová: Archaické latinské nápisy v kontextu jazyků staré Itálie, Brno 2000 (doktorská práce).
Akademické stáže
 • Studijní pobyt v Mnichově, Německý archeologický Institut v Mnichově (Deutsches Archäologisches Institut) Komise pro antické dějiny a epigrafiku, Německo 2023 (2 týdny) Studijní pobyt v Mnichově, Německý archeologický Institut v Mnichově (Deutsches Archäologisches Institut) Komise pro antické dějiny a epigrafiku, Německo 2019 (4 týdny).
  Akademická stáž na univerzitě ve Vídni 2003, 2005, 2007
  3 roky lektorka českého jazyka na Istituto Universitario Orientale v Neapoli 1991-1994.
  Akademická stáž ÖAAD ve Vídni (Institut für Sprachwissenschaft, u prof. Eichnera) 1991.
  Akademická stáž ve Fondation Hardt v Ženevě 1991 a 1992.
  Měsíční kurz jazyků staré Itálie v Itálii, Perugia, Universita per stranieri 1991.
Universitní aktivity
 • Redakce skorníku Paleograeca et mycenaea k 65. narozeninám prof. Bartoňka
  předsedkyně brněnské pobočky JKF
  Redaktorka časopisu Graeco-latina Brunensia
Mimouniversitní aktivity
 • Členka oborové rady pro doktorské studium: Corso di Dottorato di Ricerca A.A. 2017/2019 XXXIII ciclo -Bando D.R. 354, Literary and historical sciences in the digital age. Universita di Cassino e del Lazio Meridion, od. r. 2017;
  Členka oborové rady pro doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze. Obor klasická filologie od r. 2016
  Členka oborové rady pro doktorské studium Indoevropská a srovnávací jazykověda, od r. 2017.
Ocenění vědeckou komunitou
 • - Clotho Revue for Classics University of Ljublana. : Clotho, 2019. ISSN 2670-6210; členka redakční rady od r. 2019
  - Wissenschaftlicher Beirat der Schriftenreihe: INDOGERMANISCHE TEXTLINGUISTIK, POETIK UND STILISTIK, Hrsg. O. Panagl V. Sadovski, Verlag Holzhausen Wien. : Schriftenreihe INDOGERMANISCHE TEXTLINGUISTIK, POETIK UND STILISTIK, Hrsg. O. Panagl V. Sadovski, Verlag Holzhausen Wien, 2017 - 2022;členka redakční rady
  - GAČR P 406 Linguistics and Literature, od r. 2019
  - Scientific-editorial board of Alessandria, rivista di glottologia, edizioni dell´Orso, od. r. 2018
  - URBANOVÁ, Daniela, WEISSAR, Tomáš, POLÁČKOVÁ, Eliška a ČERNOCH, Radek. Titus Maccius Plautus: From Page to Stage. Organizace mezinárodní konference 2019.
  - Přednáška na Univerzitě v Budapešti, Maďarsko 2019
  - Přednáška na Univerzitě v Salzburku, Rakousko 2019
  - Přednáškový pobyt na Univerzitě v Heidelberku, Německo 2018 (týden)
  - Přednáška v Centre Alfred Ernout, Paris Sorbonne, Francie 2016
  - Přednáškový pobyt na Univerzitě v Heidelberku, Německo 2016 (14 dní)
  - Plenární přednáška na 10th International Conference on Latin Vulgaire – Latin tardif (LVLT 10), Bergamo, Itálie 2012.
  - Přednáškový pobyt na Univerzitě v Tartu, Estonsko 2012 (týden)
  - Přednáškový pobyt na Univerzitě v Budapešti (ELTE), Maďarsko 2011 (týden)
Vybrané publikace
 • URBANOVÁ, Daniela. Como haec carta nuncquam florescet - Materialität von Bleitäfelchen als Komparatum in Fluchtexten mit similia-similibus-Formel. In "Das geritzte Wort" - Fluchtafeln und die Literatur der neutestamentlichen Welt. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. „...ligo, obligo linguas illorum...“ - Lateinische Fluchtafeln aus dem Imperium Romanum. In Epigraphik und Epigrammatik Perspektiven der Altertumswissenschaften, Ringvorlesung. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Juraj FRANEK. Apotropaic Amulets in Greek and Latin Antiquity. In Forschungskolloquium In Stein gemeisselt? Wege der epigraphischen Forschung. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. ROMAN DEFIXIONES - (C.) Sánchez Natalías Sylloge of Defixiones from the Roman West. A Comprehensive Collection of Curse Tablets from the Fourth Century bce to the Fifth Century ce. In two volumes. (BAR International Series 3077.) Pp. xvi + viii + 575, ills, colour maps. Oxford: BAR Publishing, 2022. Paper, £126. ISBN: 978-1-4073-5931-1 (vol. 1), 978-1-4073-5932-8 (vol. 2), 978-1-4073-1532-4 (set). The Classical Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2023, roč. 73, č. 2, s. 497-499. ISSN 0009-840X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0009840X23001488. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela, Dalibor HAVEL, Věra ŠLANCAROVÁ, Jana BEZÁKOVÁ, Kateřina BLAŽKOVÁ, Zdeněk ŠÁMAL a Šneberger JIŘÍ. Nápisové prsteny z pohřebiště ve Zbečně a hradiště Dřevíč na Rakovnicku. Archeologické Rozhledy. Praha: Archeologický Ústav AV ČR, 2023, roč. 75, č. 2, s. 191-214. ISSN 0323-1267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35686/AR.2023.12. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Barta ANDREA. Some remarks on a magical nail with an apotropaic inscription addressed to Artemis. In Sixth International Workshop on Computational Latin Dialectology. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Some remarks on the use of nisi and nisi quando in curse texts from Britannia. In 22nd International Colloquium on Latin Linguistics. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. The Language of Magic. In Latin Language through Epigraphy. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. A history of the Latin alphabet. In Universidad de Oviedo, 12. 6. 2023. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela, Markéta MELOUNOVÁ, Katarina PETROVIĆOVÁ a Michal HABAJ. Colloquium Brunense-Vindobonense. 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. výkonná redaktorka. Graeco-Latina Brunensia 28/1, 2023 - 2023. ISSN 1803-7402. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Member of the comission for PhD studies: Corso di Dottorato di Ricerca A.A. 2023/2024 XXXIX ciclo -Bando D.R. 354, Fonti, testi e contesti dall'antichità all'età contemporanea. Universita di Cassino e del Lazio Merid. Dottorato in Fonti, testi e contesti dall'antichità all'età contemporanea, 2023 - 2024. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Členka atestační komise č. 3; Filosofický ústav AV ČR; Kabinet pro klasická studia, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, Centrum medievistických studií, Odděleni pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. atestační komise č. 3; Filosofický ústav AV ČR;, 2023 - 2026. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Členka komise pro obhajoby disertací (klasická studia) FLÚ AV ČR. Komise pro obhajoby disertací FLÚ AV ČR, 2023 - 2023. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Plautus' Curculio in German attire and scenery of the Austrian Monarchy, or an adaptation of Plautus' comedy by J. M. R. Lenz: die Türkensklavin. In Plautus from Page to Stage Poznan 2022. 2022. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Hodnotitekla GAČR, panel 406 Lingvistika a literární vědy. 2022 - 2022. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Linguistic features in latin curse tablets. In II International Summer School: Epigraphy for the Study of The Latin language. 2022. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. S. Chiarini. Devotio malefica. Die antiken Verfluchungen zwischen sprachübergreifender Tradition und individueller Prägung. Stuttgart 2021: Franz Steiner Verlag; ISBN 978-3-515-12973-2; rez. D. Urbanová. www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-98817. https://www.hsozkult.de/publicationrevie: In: H-Soz-Kult, 10.10.2022, <www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-98817>., 2022. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. – Sic iace[at] / +++ micto: A performative formula in a curse tablet from ancient Centum Prata at Lake Zürich. In Fifth International Workshop on Computational Latin Dialectology, Hungarian Research Centre for Linguistics, Budapest, 7-8 July 2022. 2022. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Ulrike EHMIG. ADIURO TE - EINE BESCHWÖRUNGSFORMEL ÜBER MEHR ALS 1000 JAHRE. ROMISCHE QUARTALSCHRIFT FUR CHRISTLICHE ALTERTUMSKUNDE UND KIRCHENGESCHICHTE. GERMANY: VERLAG HERDER GMBH, 2022, roč. 117, 3-4, s. 167-192. ISSN 0035-7812. odkaz na web info
 • URBANOVÁ, Daniela. Archaic Latin Alphabet. In International Summer School Epigraphy for the Study of the Latin Language, University of Lisbon, Lisbon, 21.-25. 6. 2021. 2021. International Summer School Epigraphy for the Study of the Latin Language, Lisboa info
 • URBANOVÁ, Daniela. Latin Curse Tablets - general Overview and Linguistic features. In International Summer School Epigraphy for the Study of the Latin Language. 2021. International Summer School Epigraphy for the Study of the Latin Language, Lisboa info
 • URBANOVÁ, Daniela, Dalibor HAVEL, Petra MUTLOVÁ, Konrad KNAUBER, Katarzyna SCHELLNER a Krzystof GORCZYCA. Christian textual amulet on a lead sheet from Rękawczyn in Greater Poland Province. Sprawozdania archeologiczne. Kraków: Instytut archeologii i etnologii polskej akademii nauk, 2021, roč. 73, č. 2, s. 339-364. ISSN 0081-3834. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2498. stránky časopisu info
 • FRANEK, Juraj a Daniela URBANOVÁ. Invoking King Solomon on Latin-Inscribed Objects of Practical Magic from Late Antiquity (c. 300-700). Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2021, roč. 144, 3-4, s. 273-308. ISSN 0024-4457. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela, Daniel VAVŘÍK, Konrad KNAUBER, Ivana KUMPOVÁ, Kateřina BLAŽKOVÁ a Zdeněk ŠÁMAL. Unveiling magic from the middle ages : tomographic reading of a folded lead amulet from Dřevíč fortress (Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences. Springer, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-12. ISSN 1866-9557. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12520-019-00976-4. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Ať se jejich údy roztečou, tak jako se rozteče toto olovo. In Přednáška v Jednotě klasických filologů, ÚKS, FF MU, Brno. 2020. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Strategies of Addressing Higher Powers from Graeco-Roman Antiquity to the Latin Middle Ages. In Magic in Late Antiquity, Objects, Texts and Contexts; Hebrew University, Jerusalem, Israel, 1.-3. 3. 2020. 2020. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Juraj FRANEK. Hoc ego averse scribo : The Aversus-Formula on Ancient Greek and Latin Curse Tablets. In Šefčík, Ondřej; Sukač Roman; Bichlmeier, Harald Hubert. Etymologus : Festschrift for Václav Blažek. Hamburg: Baar, 2020, s. 375-392. ISBN 978-3-935536-42-4. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Intensifying Strategies in Curse Texts. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae, Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei. Hungary, 2020, roč. 59, 1-4, s. 435-444. ISSN 0044-5975. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/068.2019.59.1-4.38. obsah časopisu info
 • URBANOVÁ, Daniela. Osudy antické formule s adiuro, doložené na epigrafických památkách od 1. do 13. stol. n. l. In Colloquia classica 2020, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 25. 6. 2020. 2020. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Úvod do studia klasické filologie (PS). Online. In ELF: E-learning FF MU. Brno: ÚKS FF MU, 2020. Vstup do kurzu (dostupný s heslem) info
 • ŠLANCAROVÁ, Věra a Daniela URBANOVÁ. Magical Gems from Collections in the Czech Republic. In Endreffy, Kata; Nagy, Árpád M.; Spier, Jeffrey. Magical Gems in their Context. Proceedings of the International Workshop held at the Museum of Fine Arts, Budapest 16-18 February 2012. Roma: L´Erma di Bretschneider, 2019, s. 251-258. ISBN 978-88-913-1297-6. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Sic illi - Comparative clauses with malicious intent in Greek and Latin Inscriptions. In 4th International Workshop on Computational Latin Dialectology, March 28-29, 2019 Budapest. 2019. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Kletby a milostná kouzla v antice. In Pozvání k přednášce na Inštitút romanistiky Filozofickej fakulty Prešovské univerzity, SJKF, 11. 4. 2019. 2019. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Lateinische Fluchtaflen Text und Kontext. In Zvaná přednáška (Gastvortrag) na ústavu Alte Geshichte, Altertumskunde, Klassische Philologie und Mykenologie, Universität Salzburg. 2019. info
 • URBANOVÁ, Daniela. [Bestiam] stantem, sedentem, volantem, serpentem... Einige Bemerkungen zur Inschrift auf Blei aus Karthago. In N. Kazanskyi. Indo-European Linguistics and Classical Philology XXIII, Proceedings of the 23. Conference in Memory of Tronsky 24.‒26. 6. 2019. 1. vyd. Sankt Peterburg: Sankt Peterburg Nauka, 2019, s. 1038-1050. ISSN 2306-9015. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.30842/ielcp230690152377. URL URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. [Bestiam] stantem, sedentem, volantem, serpentem... Einige Bemerkungen zur Inschrift auf Blei aus Karthago. In Indo-European Linguistics and Classical Philology XXIII, 23rd Conference in Memory of Tronsky 2019, 6, 24‒26. 2019. URL info
 • FRANEK, Juraj a Daniela URBANOVÁ. "May Their Limbs Melt, Just as This Lead Shall Melt…" : Sympathetic Magic and Similia Similibus Formulae in Greek and Latin Curse Tablets (Part 1). Philologia Classica. St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2019, roč. 14, č. 1, s. 27-55. ISSN 0202-2532. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21638/11701/spbu20.2019.103. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Franco LUCIANI. Cursing not Just the Body. Some Remarks on a defixio from Nomentum in the Light of the Role of Female Public Slaves in the Roman World*. Epigraphica: Periodico internazionale di epigrafia. Sassari: Filli Lega Editori di Faenza, 2019, roč. 81, 2019, 1-2, s. 421-442. ISSN 0013-9572. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Latin Curse Tablets – General Overview and New Perspectives. In II Encounters on Epigraphy and Linguistics; 4. 10. 2019, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest. 2019. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela, Eliška POLÁČKOVÁ, Tomáš WEISSAR a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus : Curculio aneb Darmojed. Vydání první. Praha: Jednota klasických filologů, 2019, 283 s. Bilingva, sv. IV. ISBN 978-80-904945-6-5. info
 • URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Eliška POLÁČKOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus : From Page to Stage. 2019. Conference website info
 • URBANOVÁ, Daniela. Magie ve službách lásky a nenávisti. In Den latiny, 28. 11. 2019, FF UK v Praze. 2019. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Between syntax and magic: some peculiarities of nominal syntax in Latin curse tablets. In Lidewij van Gils; Caroline Kroon; Rodie Risselada. Lemmata Linguistica Latina, vol. II: Clause and Discourse. 1. vyd. Berlin: De Gruyter, 2019, s. 155-173. Lemmata Linguistica Latina, vol. II: Clause and Discourse. ISBN 978-3-11-067817-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9783110678222. info
 • FRANEK, Juraj a Daniela URBANOVÁ. "As Isis Loved Osiris, So Let Matrona Love Theodoros..." : Sympathetic Magic and Similia Similibus Formulae in Greek and Latin Curse Tablets (Part 2). Philologia Classica. St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2019, roč. 14, č. 2, s. 177-207. ISSN 0202-2532. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21638/11701/spbu20.2019.202. URL URL info
 • URBANOVÁ, Daniela, Juraj FRANEK a Andrea BARTA. Cursing in the Sanctuary : Some Textual Remarks on a Curse Tablet from Kempraten. Eirene: Studia Graeca et Latina. Praha: Centre for Classical Studies, Czech Academy of Sciences, 2019, roč. 55, č. 1, s. 45-66. ISSN 0046-1628. webová stránka časopisu URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Latin curse Texts : Mediterranean Tradition and local diversity. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae, Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei. Budapest: Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei, 2018, roč. 2017, č. 57, s. 57-82. ISSN 1588-2543. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/068.2017.57.1.5. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH a Eliška POLÁČKOVÁ. Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio. In J. Balegová, E. Brodňanská, F. Šimon. Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích, FF Katedra klasickej filológie, 2018, s. 241-257. ISBN 978-80-8152-590-2. Elektronická verze sborníku info
 • URBANOVÁ, Daniela. Some Remarks on the Accumulation of Prefixes in Vulgar Latin Inscriptions. In Third International Workshop on Computational Latin Dialectology, 28.-29. 3. 2018, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2018. 2018. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Ein Bleiamulett aus Karthago für Hausschutz aus dem Nachlass von August Audollent. In International Conference : textual Amulets in a Transcultural Perspective, Heidelberg, 9.-10.4. 2018. 2018. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Adiuro in lateinischen defixiones. In Offene Diskussionsrunde, 11. 4. 2018, Universität Heidelberg. 2018. info
 • FRANEK, Juraj a Daniela URBANOVÁ. Adjuration Formula with orkizo/adiuro in Greek and Latin Epigraphical Documentation. In Symposium Classicum Peregrinum: Blessings and Curses in Antiquity, Lonato di Garda, Itálie, 21.-24. 6. 2018. 2018. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Latin Curse Tablets of the Roman Empire. 1. vyd. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Bereich Sprachwissenschaft, 2018, 557 s. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft ; Neue Folge, Band 17. ISBN 978-3-85124-245-4. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Intensifying strategies in curse texts - Accumulation of Prefixes. In 13th International Colloquium on late and Vulgar Latin Latin vulgaire – Latin tardif, Budapest 3.-7.9. 2018. 2018. program web konference info
 • WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus: Curculio aneb Darmojed (překlad). Brno: Masarykova univerzita, 2018. Theatralia. 2018, 21(2), 237-267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2018-2-23. Plný text výsledku info
 • URBANOVÁ, Daniela. Local Vulgar-Latin Elements in Curse Tablets, with special Attention to the northern Provinces of the Roman Empire. In Second International Workshop on Computational Latin Dialectology, March 30-312017, Budapest. 2017. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Some remarks on the linguistic peculiarities and vocabulary of the Latin tabellae defixionum. In 19th International Colloquium on Latin Linguistics, 2017, Munich. 2017. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela, Dalibor HAVEL, Kateřina BLAŽKOVÁ, Konrad KNAUBER a Zdeněk ŠÁMAL. Středověký olověný amulet z hradiště Dřevíč (k.ú. Kozojedy, o. Rakovník). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2017, roč. 69, č. 1, s. 121-142. ISSN 0323-1267. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Kateřina BLAŽKOVÁ. Nález amuletu z Dřevíče – magické nápisy na olovu od antiky po středověk. In Vzdělávací cyklus přednášek Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku, 10. 5. 2017. 2017. info
 • FRANEK, Juraj a Daniela URBANOVÁ. Magic on Lead: Simile-Formula on Ancient Greek and Latin Curse Tablets. In XV. internationaler Kongress für griechische und lateinische Epigraphik: Sprachen - Schriftkulturen - Identitäten der Antike. Universität Wien, 28.8.-1.9. 2017, Wien, Austria. 2017. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Poznámky k českému překladu Plautovy komedie Curculio. In Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II, Košice. 2017. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Juraj FRANEK. Il campo semantico di nomen nelle tavole defixionum. In García Leal, Alfonso; Prieto Entrialgo, Clara Elena. Latin vulgaire - latin tardif XI. XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío (Oviedo, 1-5 de septiembre de 2014). Hildesheim - Zürich - New York: Olms - Weidmann, 2017, s. 616-628. ISBN 978-3-487-15615-6. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Členka oborové komise pro doktorské studium: Corso di Dottorato di Ricerca A.A. 2017/2019 XXXIII ciclo -Bando D.R. 354, Literary and historical sciences in the digital age. Universita di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia. 2017. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Wissenschaftlicher Beirat der Schriftenreihe: INDOGERMANISCHE TEXTLINGUISTIK, POETIK UND STILISTIK, Hrsg. O. Panagl V. Sadovski, Verlag Holzhausen Wien. Schriftenreihe INDOGERMANISCHE TEXTLINGUISTIK, POETIK UND STILISTIK, Hrsg. O. Panagl V. Sadovski, Verlag Holzhausen Wien, 2017 - 2022. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Territorial Particularities of Latin Curse Texts. In Conférences dell´anée 2015-2016, Centre Alfred Ernout, Paris Sorbonne, 6. 2. 2016, Paris. 2016. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Latin Curse Texts : Mediterranean Tradition and Local Diversity. In First International Workshop on Computational Latin Dialectology, April 7-8 2016, Budapest. 2016. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Miroslav FRÝDEK. Actio seu malum carmen - metodologie badatelské práce. In Přednáška pro studenty Ph.D. programu Obecná jazykověda a teorie komunikace, 27. 4. 2016, Filozofická fakulta MU, Brno. 2016. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Latinské proklínací tabulky – aneb magie ve službách lásky. In Přednáška pro Brněnský Salon, Akademická kavárna, 26. 4. 2016, Brno. Neuveden, 2016, s. nestránkováno. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Magische Riten im antiken Liebesleben (Heidelberg). In Sonderforschungsbereich 933 Materiale Textkulturen, Universität Heidelberg, 30. 5. 2016, Heidelberg. 2016. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Miroslav FRÝDEK. Priscilla Caranti - einige Bemerkungen zum möglichen Entstehungsszenario des fluchtäfelchensaus Gross-Gerau, dfx. 5.1.3,/1. Hungarian Polis Studies. Debrecen: University of Debrecen, 2016, roč. 22, č. 1, s. 343-353. ISSN 1417-1708. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Konrad KNAUBER. Der Neufund eines magisch-christlichen Bleiamuletts vom Burgstall Dřevíč. Heidelberg. 2016. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Bemerkungen zu den lateinischen Fluchtafeln im Zusammenhang mit TheDeMa (Thesaurus Defixionum Magdeburgensis). In Workshop „Aktuelle Forschungen zu den antiken Fluchtafeln“ Roncalli-Haus Magdeburg, 20.-21. Oktober 2016, Magdeburg. 2016. Workshop „Aktuelle Forschungen zu den antiken Fluchtafeln“ Roncalli-Haus Magdeburg, 20.-21. Oktober 2016 info
 • URBANOVÁ, Daniela. Adiuro vos - antická magická formule v proměnách času. In Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, 18. 11. 2016, Bratislava. 2016. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Alcune particolarita della comparazione (quomodo - sic, ita, uti - sic) in latino volgare, con particolare attenzione alle defixiones. In International Colloquium Latin Vulgaire - Latin Tardif XII, 22.-26. 8. 2016, Uppsala. 2016. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Alcune particolarita della comparazione (quomodo – sic, quemadmodum – sic, ita uti – sic) in latino volgare, con particolare attenzione alle defixiones. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 329-343. ISSN 1803-7402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GLB2016-2-23. Digitální knihovna FF info
 • URBANOVÁ, Daniela a Cuzzolin PIERLUIGI. Some linguistic and pragmatic remarks on the tabellae defixionum. Journal of Latin Linguistics. Berlin: De Gruyter Mouton, 2016, roč. 15, č. 2, s. 313-345. ISSN 2194-8747. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/joll-2016-0011. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Rozloučení s Antonínem Bartoňkem, emeritním profesorem Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 7-13. ISSN 1803-7402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GLB2016-2-1. Digitální knihovna FF info
 • URBANOVÁ, Daniela. členka oborové rady pro doktorské studium Indoevropská a srovnávací jazykověda. 2016. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum und Raetia. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Latina Upsaliensia. Uppsala: Uppsala Universitet, 2015, roč. 2015, č. 35, s. 597-610. ISSN 0562-2859. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Dirk Panhuis. Gramatika latiny. In Graeco-Latina Brunensia, roč. 20, č. 1, s. 184-186. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 184-186. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die lateinischen tabellae defixionum - der Usus und die Spezifika am Gebiet des Imperium Romanum. In Molinelli, Piera; Cuzzolin, Pierluigi; Fedriani, Chiara. Latin vulgaire latin tardif X, Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo 5-9 septembre 2012. 1. vyd. Bergamo (Itálie): Bergamo University Press - Sestante Edizioni, 2014, s. 1047-1098. ISBN 978-88-6642-161-0. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 444 s. ISBN 978-80-210-6784-4. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Juraj FRANEK. Il campo semantico di "nomen" nelle tavole defixionum. In Latin Vulgaire - Latin Tardif, 11th International Conference on Late and Vulgar Latin, Oviedo, Španělsko, 1.-5. 9. 2014. 2014. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Rozhovor pro Český rozhlas - Latinské proklínací tabulky. Brno: Rozhovor pro Český rozhlas Brno, Zelný rynk, vysíláno 18. 10. 2014 v 19, hod, 2014. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Magie ve službách lásky – aneb on chce ji – pokud možno teď hned. In Den latiny (pořádaný na FF UK v Praze). 2014. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Archaické latinské nápisy. Přednáška v rámci cyklu Další vzdělávání učitelů – Dějiny a kultura starověku. Brno 22. března 2014., 2014. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Contributi all ´interpretazione di alcune tabellae defixionum. In 17th Colloquium on Latin Linguistics, Rome, 20 –25 May 2013. 2013. mezinárodní konference latinská lingvistika info
 • URBANOVÁ, Daniela. Contributi all´interpretazione di alcune tabellae defixionum. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 187-197. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Lidová a pozdní latina – defixe. Přednáška v rámci cyklu Další vzdělávání učitelů – Latinský jazyk a literatura. Brno, 2013. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die neuentdeckten tabellae defixionum und deren Beitrag zu unserer Kenntnis der Varianten des Lateins. In The Tenth International Conference on Latin vulgaire - latin tardif (LVLT 10), Bergamo, 4-9 september 2012. 2012. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela a Věra ŠLANCAROVÁ. Magical Gems from Collections in the Czech Republic. In Magical Gems in their Contexts. Budapest, Hungary 16–18 February 2012. 2012. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. Na počest Jarmily Bednaříkové. 17,2. Brno, 2012, 235 s. ISSN 1803-7402. info
 • URBANOVÁ, Daniela. L elemento coercitivo nelle tabellae defixionum di argomento amoroso – alcuni aspetti testuali. In Peter Anreiter, Manfred Kienpointner. Latin Linguistics Today. Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zur Lateinischen Linguistik. 1. vydání. Innsbruck (Rakousko): vol. 137 of Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Innsbruck, 2011, s. 639-649. ISBN 978-3-85124-723-7. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum und Raetia. In 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala 6.-11. June 2011. 2011. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Magische Riten im Abbild der lateinischen Literatur und epigraphischen Dokumentation. In Přednáškový pobyt. 2011. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die Sprache der Fluchtafeln. In Přdnáškový pobyt. 2011. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Uratur furens amore et desiderio meo : Alcuni aspetti delle tabellae defixionum di argomento amoroso. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 347-356. ISSN 1803-7402. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. (rec.): Amina Kropp: defixiones - Ein aktuelles Corpus lateinischer Fluchtafeln; Kartoffeldruck-Verlag Kai Brodersen, Speyer 2008, 394 S. In Alessandria. Rivista di glottologia. Alessandria: Edizioni dell Orso, 2009, s. 169-171. ISBN 978-88-6274-183-5. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. Gerechtigkeit und Rache, die sprachlichen Aspekte der Fluchtafeln aus Britannien. In EARLY EUROPEAN LANGUAGES IN THE EYES OF MODERN LINGUISTICS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 341-350. ISBN 978-80-210-4944-4. info
 • URBANOVÁ, Daniela. O furum optime balneariorum Alias die Fluchtafeln aus Britannien. In Daniel Škoviera. Graecolatina et orientalia XXXI-XXXII. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2009, s. 125-140, 15 s. ISBN 978-80-223-2757-2. info
 • URBANOVÁ, Daniela. L´elemento coercitivo nelle tabellae defixionum di argomento amoroso – alcuni aspetti testuali. In XV Colloquium Internationale Linguisticae Latinae, Innsbruck, Austria, 4–9 April 2009. 2009. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Václav BLAŽEK. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno: Host, 2008, 328 s. ISBN 978-80-7294-292-3. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Gerechtigkeit und Rache, die sprachlichen Aspekte der Fluchtafeln aus Britannien. In EARLY EUROPEAN LANGUAGES IN THE EYES OF MODERN LINGUISTICS. 2008. ISBN 978-80-210-4944-4. info
 • URBANOVÁ, Daniela. O furum optime balneariorum – aneb latinské proklínací tabulky z Británie. In Přednáška pro Jednotu klasických filologů v Praze. 2008. info
 • URBANOVÁ, Daniela. (rec.) The Vocalism of Latin Medial Syllables, L. Pultrová, Praha 2006. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studiaAV ČR, 2007, roč. 2007, 130, 3-4, s. 127-132. ISSN 0024-4457. URL info
 • URBANOVÁ, Daniela. (rec.) Markus Hartmann: Die frühlateinischen Inschriften und ihre Datierung. Eine linguistisch-archäologisch-paläographische Untersuchung.2005. Philologia Fenno-Ugrica. Freiburg: Wissenschaft & Öffentlichkeit, 2007, roč. 2004(2007), č. 10, s. 121-127, 6 s. ISSN 0943-9471. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Texttypus der lateinischen Fluchtafeln aus Altitalien. In XIV Colloquium Internationale Linguisticae Latinae, Erfurt 17.– 21. Juli. 2007. 2007. info
 • URBANOVÁ, Daniela. O furum optime balneariorum. Alias die Fluchtafeln aus Britannien. In Aspekty jazykovedy v klasickej filológii, 13.–15. dubna 2007, Bratislava. 2007. info
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006, 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Dva nové faliské nápisy. In Querite primum regnum dei, sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2006, s. 51-56, 5 s. ISBN 80-86488-35-7. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Faliština. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: KLP, 2006, roč. 2006, č. 48, s. 1-20. ISSN 1211-3379. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Formulářové shody archaické dokumentace jazyků staré Itálie. In Vademecum graecolatinum brunense. 2006. vyd. Brno: ÚKS FF MU, 2006, s. 43-48, 5 s. ISBN 80-210-3969-8. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Defixiones latinae. Přednáška na Setkání učitelů klasických jazyků. Brno, 2005. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Formulářové shody archaické dokumentace jazyků staré Itálie. In Staré indoevropské jazyky. 2005. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Etruština. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, s. 35-53. ISBN 80-210-3484-X. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Venetština. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, N9, s. 33-45, 12 s. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Messapština. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2004, roč. 16, 1-2, s. 107-110, 7 s. ISSN 0024-4457. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Etruština. Přednáška u příležitosti Setkání učitelů latiny a řečtiny, Brno, září 2004., 2004. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Oština, umberština a jihopikénština - sabellské jazyky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, N8, s. 5-37. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. (rec.): Rix, H., Sabellische Texte. Heidelberg 2002. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2003, roč. 16, 1-2, s. 107-110. ISSN 0024-4457. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Conte, G. B.: Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2003, s. 302-335, 33 s. info
 • URBANOVÁ, Daniela. PETR POLEHLA. Lucius Aeneaeus Seneca, Medea (český překlad),. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Jednota klasických filologů, 2003. ISSN 1211-3379. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Dnešní pohled na jazyky staré Itálie. In . Klasická filologie na prahu 3. tisíciletí, Olomouc 29.–30. 5. 2003. 2003. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Novinky na mapě jazyků staré Itálie. In Přednáška pro Jednotu klasických filologů v Brně. 2003. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die Alphabetisierung und die Anfange des lateinischen Schriftums. Graeco-Latina Brunensia SPFFBU N 6-7. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, N 6-7, s. 325-334. ISSN 1211-6335. info
 • Vybrané česko-latinské etymologické paralely. In VADEMECUM Graeco-Latinum Brunense (red. P. Březina). Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2001, s. 3-16. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Vybrané česko-latinské etymologické paralely. Brno, 2001. Vademecum Graeco-latinum I. Brno 2001. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Co dnes víme o Etruštině? Přednáška proslovená v Moravském zemském muzeu, 2001. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Nejstarší latinské nápisy v kontextu jazyků staré Itálie. (Disertační práce). Brno, 2000, 260 s. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Archaický latinský nápis na misce z Garigliana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, N5, s. 5-10, 5 s. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Jazyky staré Itálie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 3, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, N 3, s. 39-49. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. La paleografia delle iscrizioni latine arcaiche. In XI. Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Roma: Preatti, 1997, s. 121-132. ISBN 88-7140-111-5. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Archaische lateinische Inschriften aus Latium des 6.-5. Jh. v. Chr. SPFFBU, N1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 27-34, 7 s. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Lapis Satricanus. Sborník praci fil. fak BU. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1994, č. 39, s. 119-125, 6 s. ISSN 0231-7915. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Rehabilitace spony z Praeneste. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. ISSN 0231-7915. info
 • URBANOVÁ, Daniela. LARISSA BONFANTE. The Etruscan Language. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 1993. ISSN 0024-4457. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Konference o jazycích západního Středomoří. Amalfi listopad 1993. 1993. SPFFBU, E 39, 1994, s. 178. ISSN 0231-7915. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Konference Caratteri e diffusione del latino in età arcaica. Pisa, září 1992. 1992. SPFFBU, E 38, 1993, s. 239-240. ISSN 0231-7915. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Jan Novák, Dulcitius, Hrosvitha z Gendersheimu. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 1991, roč. 6, 1991, s. 13-18. ISSN 0862-8505. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Na okraj překladů z antických jazyků do češtiny. Proměny. 1991, roč. 28, č. 2, s. 96-105. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Petr PEŇÁZ. Paleograeca et mycenaea. Antonio Bartoněk quinque et sexagenario oblata. In . Brno: Brno: Masarykova univerzita. (mimořádné číslo sborníku na počest prof. A. Bartoňka). 1991. 162 s, 1991, s. 1-162. info
 • URBANOVÁ, Daniela. (překlad z latiny) Hroswitha Genderhemensis: Dulcitius. 1. vyd. Echo Latina, 1991, 16 s. 4. info
 • URBANOVÁ, Daniela. (překlad) Aldhelmus: De laudibus virginitatis (Passio SS. Chioniae, Irenis et Agape). 1. vyd. Brno: Echo latina 1, 1991, 29 s. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Postava Servia Tullia ve světle etruských pramenů. 1. vyd. Echo Latina, 1991, 49 s. 1. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Nejstarší doklad řecké abecedy? Echo latina 1, 1990, 64 s. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Praktický horoskop dle Trimalchiona. 1. vyd. Brno: Echo latina, 1990, 58 s. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Srovnávací slovníček latiny a světových jazyků. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1990, 23 s. info

17. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.