Zaměstnanci fakulty

Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.207
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3846
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Renata Kamenická, Ph.D., nar. 5. 1. 1970 v Brně
Pracoviště
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. obor translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1996: Mgr. obor anglický jazyk a literatura, Filozofická fakulta MU v Brně
 • 1993: Mgr. obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a fyzika, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 11/2005-: asistentka Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně
 • 1999-10/2005: mateřská dovolená
 • 1996-1999: asistentka Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně
 • 1995-1996: učitelka, Státní gymnázium Elgartova 3, Brno
 • 1993-1996: učitelka, ZŠ Nám. Republiky 10, Brno (ZŠ s rozšířenou výukou anglického jazyka)
Pedagogická činnost
 • dvousemestrální kurz Teorie překladu
 • kurz Analýza textu a diskurzu (pro magisterské překladatelské studium)
 • kurzy rozvoje překladatelských dovedností
 • kurzy literárního překladu se zaměřením na překlad stylu a styl překladu
 • další kurzy: úvod do překladu poezie, praktická dílna titulkování, tendence specifické pro překlad (tzv. překladové univerzálie)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2010-dosud: účast v projektu Areálová orientace (USA, Kanada, Mexiko) filologického studia angličtiny, francouzštiny a španělštiny, CZ.1.07/2.2.00/15.0188, OPVK
 • 2008-2011: účast v projektu GA ČR 405/08/H062, Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945
 • 2007: doktorská dizertace na téma Explicitace a individuální styl překladatele (v literárním překladu z A do Č
 • Účast na konferencích s příspěvkem:
 • 2006: Banská Bystrica, Slovensko: Preklad a tlmočenie 7. (3.5.2006, téma příspěvku: Současné strategie zapojování překladů z anglicky psané poezie do české kultury)
 • 2006: České Budějovice: Dream, Imagination and Reality in Literature (30.6.-2.7.2006, téma příspěvku: Dreaming the Original: Original and Translation as two Different Fictional Worlds)
 • 2006: Tarragona, Španělsko, Graduate conference: New Research in Translation and Interpreting Studies. (20-22.10. 2006, téma příspěvku: Explicitation Profile and Translator Style)
 • 2007: Tarragona, Španělsko, Graduate conference: New Research in Translation and Interpreting Studies. (18-19.10. 2007, téma příspěvku: The as-if game and literary translation: on methodologies in translation corpus research)
 • 2008: Nitra, Slovensko: téma příspěvku: Jak se vyhnout rutině při výuce překladu: metodologická případová studie. (5.2.2008)
 • 2008: Praha: Profilace českého překladu po roce 1945. (18.4.2008, téma příspěvku: Interindividuální aspekty explicitace a implicitace v literárním překladu: první vhled)
 • 2008: Banská Bystrica, Slovensko: Preklad a tlmočenie 8. (15.5.2008, téma příspěvku: Od teorie fikčních světů k literárnímu překladu)
 • 2009: Pécs, Maďarsko: 9th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. (22.-24.1.2009, téma příspěvku: Explicitly on Implicitation)
 • 2009: Dublin, Ireland: Translation Right or Wrong. (6.-7.3.2009, téma příspěvku: Philip Swallow, Morris Zapp – Czech and Slovak)
 • 2009: Zlín: Theories in Practice. (9.9.2009, téma příspěvku: On Right and Wrong Uses of Translation Theory: a case study and implications for research)
 • 2009: Praha: Translating Beyond East and West. (14.-16.10.2009, téma příspěvku: Translating beyond English and Czech: W. Golding’s The Inheritors in a Czech translation)
 • 2010: Banská Bystrica, Slovensko: Preklad a tlmočenie 9. (28.4.2010. Kontrastivní analýza studentských překladů a aktuální členění větné z hlediska didaktiky překladu)
 • 2010: Brno: 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Diversitification and Its Discontents.(4.-6.2.2010, téma příspěvku: The Secret Life of Implicitation)
 • 2010: Turín, Itálie: 10th ESSE Conference. European Society for the Study of English. (24.-28.8.2010, téma příspěvku: Academic Abstracts in English and English “Translation” from Czech – Convergencies and Divergencies) 2010: Zlín: Theories in Practice. (7.-8.9.2010, téma příspěvku: Teaching Translation Theory: the challenges of theory framing)
 • 2011: Oberwiesenthal, Německo: EAP in Saxony and in the Czech Republic: From Studying to Language Services. (12.-14.5.2011, příspěvek společně s J. Chovancem a A. Zapletalovou: Academic Writing in English at DEAS, FA MU)
Akademické stáže, pozvání k přednáškám, výuka v zahraničí
 • Výuka v zahraničí:
 • Září 2010: University of Eastern Finland, Joensuu, Finsko. School of Modern Languages and Translation. Intenzivního kurz v rámci učitelské mobility: Styl překladatele. Reference: Prof. Riitta Jaaskelainen.
 • Zvané přednášky:
 • Leden 2010: Lucemburk, Lucembursko - školení pro překladatele české sekce Generálního ředitelství pro překlad (Aktuální členění větné z pohledu překladatele věcných textů; Překladatelská manipulace explicitnosti (v překladech pro EU a v souvislostech))
 • Únor 2011: Ostrava, FF OU, přednáška v rámci cyklu přenášek Kruhu moderních filologů (Překladatelské manipulace explicitnosti v literárním textu (v souvislostech a ve vlastním výzkumu)
 • Září 2011: Lucemburk, Lucembursko - školení pro překladatele české sekce Generálního ředitelství pro překlad (Textové projevy osobnosti překladatele – impulzy z výzkumu v konfrontaci s praxí)
Universitní aktivity
 • Členka ediční rady Brno Studies in English (od 01/2008)
 • Externí členka ediční rady Philologica Pragensia (od 15. 10. 2008)
 • Autorka recenzních posudků pro Ostrava Journal of English Philology (Ostrava)
 • 2010/2011: Vedení studentské titulkovací dílny ve spolupráci s festivalem Cinema Mundi a závěrečná supervize překladů
 • 2009: Supervize studentských překladů pro antologii Biografie jako křižovatka žánrů (Host, 2010)
Mimouniversitní aktivity
 • členka Kruhu moderních filologů
 • členka Obce překladatelů
Vybrané publikace
 • KAMENICKÁ, Renata. Posthumanist linguistic environmentalism : A legitimate concern in the era of digitalized translation and language production? In Who translates, who benefits? Digital Transation Work in Posthuman Multilingual Societies. Graz, 10 May 2023. 2023. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. An experimental use of the ‘default translation’ concept to compare output of professional translators, translation trainees and neural machine translation. In Translation in Transition 6, Praha, 22.-23. září 2022, Charles University. 2022. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Post-editing in the classroom : responding to research. In TIFO (Translation and Interpreting Forum Olomouc), "Room for (Ex)Change in T&I Training" November 11–12, 2022, Olomouc. 2022. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Investigating the Intralingual : insights for methodology from popularization of science. In 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Contrastive gramar of Czech and English for translators. In Celodenní seminář pro český překladatelský odbor Ředitelství EU pro překlady. 2019. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Embedded narratives in the self-help and guide genre : a comparative study of English and Czech. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Explicitation, implicitation and literary translation excellence : a case study of A. Přidal's translations from English to Czech. In Ad translationem - Pocta Jiřímu Levému, 26. – 27. říjen 2017, Brno. 2017. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Trapnost and embarrassment as cultural conceptualizations (Czech, British, American). In Across Borders VII, April 27-29, 2017, Tartu. 2017. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Spiritual searching as spatial exploration : studying cultural conceptualizations through an English-Czech parallel corpus. In First International Conference of Cultural Linguistics, 20-22 July, 2016, Prato, Tuscany, Italy. 2016. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Persuasion strategies in environmental discourse from a Translation-Studies and comparative perspective. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Figurativeness Foregrounded or Forfeited? Descriptions by Dickens and Company in Translation. In RaAM Specialized Seminar 2015 "Metaphors and/in/of Translation", Leiden University,10-12. 6. 2015, Leiden, Netherlands. 2015. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Transediting and transcreation as translation pedagogy tools. In AD TRANSLATIONEM, Brno, 13.-14. března 2015. 2015. info
 • KAMENICKÁ, Renata a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Cohesion and Coherence Issues in Student Translations of Heritage Promotion Texts. In Rázusová, Magdalena. English in Heritage Presentation. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove. s. 41-51. ISBN 978-80-555-1099-6. 2014. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Descriptive clashes: Between standardisation and dynamisation of translated description. In Miller, Donna R.; Monti, Enrico. Tradurre Figure: Translating Figurative Language. Bologna: Bononia University Press. s. 201-213. Rizomatica. ISBN 978-88-7395-989-2. 2014. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Shifts-based Evidence on the Specifics of EU Translation. In Theories and Practices, International Conference on Anglophone Studies, September 2013, Zlín. 2013. info
 • KAMENICKÁ, Renata. New Literatures in English: a study into lay readers' acculturation. In Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today, Praha, 26-27 September 2013. 2013. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Exploring Legitimation-seeking Text-building Strategies in Book Back-cover Description in the Context of Translativity. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 1st ed. Olomouc: Palacký University. s. 105-119. ISBN 978-80-244-4079-8. 2013. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Translating Beyond English and Czech : W. Golding's The Inheritors in a Czech Translation. Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Neuveden, č. VIII, s. 201-210. ISSN 0323-0562. 2012. info
 • KAMENICKÁ, Renata a Jiří RAMBOUSEK. Activating Student Autonomy in Translation Training : In-Class and Online. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 1st ed. Olomouc: Palacký University. s. 93-103. ISBN 978-80-244-3252-6. 2012. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Descriptive Clashes : Between Standardization and Dynamization of Translated Description. In Tradurre Figure/Translation of Figurative Language, Bologna, 12-14 December 2012. 2012. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Zooming in on what Tymoczko has enlarged: English-to-Czech literary translation and the holistic approach to translation culture. In Gromová, Edita; Kusá, Mária. Preklad a kultúra 4. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta. s. 171-183. ISBN 978-80-558-0143-8. 2012. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Kontrastivní analýza studentských překladů a aktuální členění větné z hlediska didaktiky překladu. In Biloveský, Pliešovská. Preklad a tlmočenie 9. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. s. 283-290, 380 s. ISBN 978-80-557-0153-0. 2011. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Teaching Translation Theory: The Challenges of Theory Framing. In Trušník, Roman; Nemčoková, Katarína, and Bell, Gregory Jason. Theories and Practice: Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. s. 127-136, 261 s. ISBN 978-80-7454-089-9. 2011. URL info
 • CARTER, Paul. Čtení světla. Překlad Renata Kamenická. In HARDY, Stephen Paul, Martina HORÁKOVÁ, Michael Matthew KAYLOR a Kateřina PRAJZNEROVÁ. Literární biografie jako křižovatka žánrů. první. Brno: Host. s. 211-224. ISBN 978-80-7294-383-8. 2011. info
 • AUSTINOVÁ, Mary. Země. Překlad Renata Kamenická. In HARDY, Stephen Paul, Martina HORÁKOVÁ, Michael Matthew KAYLOR a Kateřina PRAJZNEROVÁ. Literární biografie jako křižovatka žánrů. Vydání první. Brno: Host. s. 164-168. ISBN 978-80-7294-383-8. 2011. info
 • KAMENICKÁ, Renata. On Right and Wrong Uses of Translation Theory: A Case Study and Implications for Research. In Theories in Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 127-135, 242 s. ISBN 978-80-7318-823-8. 2010. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Explicitly on implicitation: Two tendencies in the use of experiential implicitation. In Crossections. Volume 1: Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs, Hungary: University of Pécs. s. 231-240. ISBN 978-963-642-323-0. 2010. info
 • KAMENICKÁ, Renata. The as-if game and literary translation. In PYM, Anthony a Alexander PEREKRESTENKO. Translation Research Projects 2. Tarragona: Intercultural Studies Group, Universitat Rovira i Virgili. s. 121-131. Translation Research Projects. ISBN 978-84-613-1619-9. 2009. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Interindividuální aspekty explicitace a implicitace v literárním překladu: první vhled. In Kalivodová, Eva (ed.). Tajemná translatologie. Vydání první. Praha: ÚTRL, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova. s. 159-174. ISBN 978-80-7308-247-5. 2009. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Od teorie fikčních světů k literárnímu překladu. In Preklad a tlmočenie 8. Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii. Vydanie: prvé. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica. s. 66-73, 235 s. ISBN 978-80-8083-745-7. 2009. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Jak se vyhnout rutině při výuce překladu: Metodologická případová studie. In POKRIVČÁKOVÁ, Silvia a Jozef FILO. Cudzie jazyky v škole 5. Nitra: Pedagogická fakulta univerzity v Nitre. s. 219-226, 260 s. ISBN 978-80-8094-416-2. 2008. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Explicitation profile and translator style. In PYM, Anthony a Alexander PEREKRESTENKO. Translation Research Projects 1. Tarragona: Intercultural Studies Group, Universitat Rovira i Virgili. s. 117-130. Translation Research Projects. ISBN 978-84-611-8821-5. 2008. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Towards a Static/Dynamic Explicitation Hypothesis? Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 34. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LVII, č. 1, s. 51-62, 157 s. ISSN 1211-1791. 2008. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Dreaming the Original: Original and Translation as Two Different Fictional Worlds. In VRÁNKOVÁ, Kamila a Christopher KOY. Dream, Imagination and Reality in Literature. První vydání. České Budějovice: University of South Bohemia. s. 15-21, 152 s. ISBN 978-80-7394-006-5. 2007. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Defining explicitation in translation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 33/2007, č. 1, s. 45-57, 155 s. ISSN 1211-1791. 2007. URL info
 • KAMENICKÁ, Renata. Současné strategie zapojování překladů z anglicky psané poezie do české kultury. In Preklad a tlmočenie 7. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, Filologická fakulta. s. 201-210. ISBN 80-8083-342-7. 2006. info
 • ISHIGURO, Kazuo. Když jsme byli sirotci [orig. When We Were Orphans]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal. 288 s. ISBN 80-7364-029-5. 2006. info
 • TREVOR, William. Dům v Umbrii [orig. My House in Umbria]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal. 156 s. ISBN 80-86598-91-8. 2005. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Between tentativeness and certainty: Research into one aspect of translator behaviour. In Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita. s. 103-110. ISBN 80-210-3283-9. 2003. info
 • TREVOR, William. Čtenáři Turgeněva [orig. Reading Turgenev]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal. 207 s. ISBN 80-86598-31-4. 2003. info
 • LODGE, David. Jak se píše román [orig. The Practice of Writing]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister Principal. 200 s. ISBN 80-85947-87-0. 2003. info
 • MORRISOVÁ, Pam. Literatura a feminismus [orig. Literature and Feminism]. Překlad Renata Kamenická a Marian Siedloczek. Vydání první. Brno: Host. 232 s. ISBN 80-86055-90- 6. 2000. info
 • BADDELEY, Alan. Vaše paměť [orig. Your Memory]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Books. 298 s. ISBN 80-7242-046. 1999. info
 • KREEFT, Peter C. Rozhovor mezi nebem a peklem [orig. A Dialogue Between Haven and Hell]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal. 111 s. 1998. info
 • SPENDER, Dale. Jazyk z dílny mužů [orig. Man-Made Language]. Překlad Renata Kamenická. In OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Vydání první. Praha: Slon. s. 238-258. ISBN 80-85850-67-2. 1998. info
 • GLEICK, James. Chaos [orig. Chaos]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Ando Publishing. 349 s. ISBN 80-86047-04-0. 1996. info
 • KAMENICKÁ, Renata. Společensky nezávadná mluva. Praktická slovníková příručka. Praha: Literární noviny. 4 s. 1995. info

24. 9. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.