Zaměstnanci fakulty

prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.310
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3573
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 10. 2015
Datum ukončení řízení 1. 3. 2017
Habilitační práce (veřejná část) The Discourse of Online Sportscasting: Constructing Meaning and Interaction in Live Text Commentary
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Práce obsahuje materiál, který je předmětem ochrany autorských práv třetích stran (text, fotografie).
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Aleš Klégr (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. Greg Myers (Univerzita Lancaster)
Prof. Hans Sauer (Univerzita Mnichov)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Aleš Klégr (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 12. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 5. 2020
Datum ukončení řízení 15. 12. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 1. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Univ.-Prof. Dr. Helmut Gruber (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Aleš Klégr (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Josef Schmied (Technická univerzita Chemnitz)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 4. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.