Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. L/207
Veveří 468/26
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5372
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 22. 2. 2023
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. dr. Philippe Buc (Univerzita v Leidenu, Vídeňská univerzita)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Akademie věd ČR)
prof. dr hab. Stanisław Rosik (Vratislavská univerzita)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Religionistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2012
Datum ukončení řízení 1. 2. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Podoby a hranice religiozity ve vybraných inkvizičních záznamech z let 1270-1330
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Filozofický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (UK v Praze - Fakulta humanitních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 11. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
Členové Prof. Dr. Daniela Müller (Radboud Universiteit Nijmegen)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (Orientální ústav AV ČR)
doc. Mgr. Vincent Múcska, ph.D. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 10. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.