Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Moravské zemské muzeum v Brně
Obor řízení Archeologie středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 10. 2005
Datum ukončení řízení 31. 8. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Slované. O životě na Moravě 6. - 10. století
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (FF UK Bratislava)
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. (Slovanský ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 6. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.