Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

docent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06003
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8086
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 4. 2014
Datum ukončení řízení 1. 1. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Divadlo nesmí býti lidu komedií. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jindřiška Bártová (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. Dr. John Tyrrell (Univerzita Cardiff)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 12. 2014 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Leoš Faltus (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Prof. Dr. John Tyrrell (Univerzita Cardiff)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 11. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.