Zaměstnanci fakulty

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

odborný asistent – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.102
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3078
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Aleš Bičan
  nar. 16. 1. 1981 v Přerově
Pracoviště
 • Ústav jazykovědy a baltistiky
  Filozofická fakulta MU Jaselská 18
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006-2012 doktorské studium, Filozofická fakulta, MU, Brno (obor Obecná jazykověda), 2008 titul PhDr., 2012 titul Ph.D.
  2001-2006 magisterské studium, Filozofická fakulta, MU, Brno (obory Obecná jazykověda – Anglický jazyk a literatura), 2006 titul Mgr.
Přehled zaměstnání
 • od r. 2005 etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR v.v.i.
  od r. 2009 Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU
Pedagogická činnost
 • Obecná fonetika - přednáška
  Fonetika a fonologie - seminář
  Obecná fonetika a fonologie pro germanisty
  Obecná fonetika a fonologie pro romanisty
  Jazyk a společnost
  Funkční fonologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • obecná fonologie
  fonologie češtiny
  funkcionalismus
  etymologie
Univerzitní aktivity
 • od r. 2005 hlavní redaktor elektronického časopisu Linguistica ONLINE
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014 Prémie O. Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR
Vybrané publikace
 • BIČAN, Aleš. Fonologický lexikální korpus češtiny a slabičná struktura českého slova. Bohemica Olomucensia. 2015, roč. 7, 3-4, s. 45-59. info
 • BIČAN, Aleš. Distribution and combinations of Czech consonants. Zeitschrift für Slawistik. 2011, roč. 56, č. 2, s. 153-171. ISSN 0044-3506. info
 • BIČAN, Aleš. Structure of Syllables in Czech. In Formalization of Grammar in Slavic Languages (eds. Peter Kosta - Lilia Schürcks). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, s. 13-28. Potsdam Linguistic Investigations. ISBN 978-3-631-61869-1. info
 • BIČAN, Aleš. Distributional unit: Hypothesis and testing. In Axiomatic Functionalism: Theory and Application (eds. Aleš Bičan - Paul Rastall). Bern: Peter Lang, 2011, s. 103-142. ISBN 978-3-0343-1033-8. info
 • BIČAN, Aleš. Phonology in Axiomatic Functionalism. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 19–33. ISSN 1803-7410. info
 • BIČAN, Aleš. Mulder and Hervey's Postulates for Axiomatic Functionalism: An introduction to the new edition. Linguistica ONLINE. 2009, roč. 10, léto, s. 1-20. ISSN 1801-5336. URL info
 • BIČAN, Aleš. Accent and diaereme in Czech. LINGUISTIQUE. Paris, 2008, roč. 44, č. 2, s. 45-66. ISSN 0075-966X. URL info
 • BIČAN, Aleš. Signum-theory in axiomatic functionalism (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 3-18, 15 s. ISSN 0231-7567. info
 • BIČAN, Aleš. Recenze: Marie Krčmová, Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 367-371, 4 s. ISSN 0231-7567. info
 • BIČAN, Aleš. Phoneme and Alternations: Different Views. In Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó (eds. Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík & Radim Sova). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 281-295, 14 s. ISBN 80-210-3955-8. info
 • BIČAN, Aleš. Notes on Diaereme. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 54, 1-2, s. 12, 31-42. ISSN 0231-7567. Elekronická verze článku info

19. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.