Zaměstnanci fakulty

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
  kontakt: ondrasinova@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Odborná pracovnice
 • Výkonná redaktorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2008: Mgr. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2008: Bc. v oboru Evropská studia, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2005: Bc. v oborech Filosofie a Religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2017 - dosud: Ústav religionistiky FF MU, odborná pracovnice, výkonná redaktroka časopisu Religio: Revue pro religionistiku
 • 2016: Ústav religionistiky FF MU, redaktorka recenzí a zpráv a korektorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku
 • 2012 - 2015: Seminář japonských studií FF MU, koordinátorka a finanční manažerka projektu OPVK
 • 2010 - 2011 : Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci (Ústav religionistiky FF MU), administrátorka a poradkyně Centra
 • 2006 - 2008: lektorka ve vzdělávací agentuře AMOS
 • listopad 2006 - leden 2007: SCIO, spolupráce na tvorbě testů ze základů společenských věd
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 - 2020: projekt TAČR "Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby" (hlavní řešitel: SocioFactor)
 • 2009: účast na projektu REVACERN (Religions and Values: Central and Eastern European Research Network); koordinátor: Department of Religious Studies, Faculty of Arts, Szeged University, Hungary
 • 2009: výzkumný projekt „Sebevymezování jedinců ve spirituálním milieu: prolínání náboženských, spirituálních a sekulárních identit“; grant děkana Filozofické fakulty MU
 • 2007 - 2008: účast na řešení grantu GAČR (č. 403/06/0574) „Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky“, hlavní řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Akademické stáže
 • 2005 - 2006: ERASMUS, studijní pobyt na University of Plymouth, Faculty of Social Sciences&Business (Plymouth, Velká Británie)
Mimouniversitní aktivity
 • členka České společnosti pro religionistiku
 • 2011 - 2013: členka redakční rady časopisu Zeitschrift für junge Religionswissenschaft (ZjR)
 • 2009 - 2012: členka redakční rady studentského religionistického časopisu Sacra
 • 2008: spolueditorka monotematického čísla časopisu Sociální studia (č. 3-4/2008 s názvem „Posvátno“; vydavatel: Fakulta sociálních studií MU v Brně)
Vybrané publikace
 • FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Bypassing the Social Distance: International Catholic Community, Friendship, and Homemaking among Expatriates in Brno Milan Fujda, Michaela Ondrašinová, Miroslav Vrzal Journal of Religion in Europe, July 2021, Brill DOI:. Journal of Religion in Europe. Brill, 2021, roč. 14, 1-2, s. 80-105. ISSN 1874-8910. doi:10.1163/18748929-20211512. URL info
 • TOPINKA, Daniel, Lenka LINHARTOVÁ, Iva PETŘÍKOVÁ, Petr KUBALA, Milan FUJDA, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Analýza faktorů ovlivňujících motivace kvalifikovaných cizinců k hledání uplatnění ve své profesi v Jihomoravském kraji. Ostrava: Technologická agentura České republiky, 2020. 196 s. URL info
 • FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Role náboženství v utváření nového domova brněnských expatů. In Konference Expatrioti v Jihomoravském kraji: Vysoce kvalifikovaná migrace a její aktéři: mezi teorií, výzkumem a aplikací; Brno, 28.-29.11.2019. 2019. URL info
 • TOPINKA, Daniel, Michaela ONDRAŠINOVÁ, Milan FUJDA a Miroslav VRZAL. Expatrioti v Jihomoravském kraji: Definice a potřeby. 2019. info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. From a Housewife to a “Woman-Goddess”? Women Circles and a (Non)Transgression of the Gender Order. In Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, Brno, 6.-7. června 2018. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Religionistika – otevřená věda? Ženy v české religionistice. In Olomoucká religionistická konference, 2. ročník, Olomouc, 20.-21. 9. 2017. 2017. URL info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Red Moon and a Cyclical Woman: new modes of femininity between de-traditionalization and re-traditionalization. In Differences, Inequalities and Sociological Imagination. 12th Conference of the European Sociological Association, Prague, 25-28 August 2015. 2015. URL info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. The Negotiation of Borders between "Religion" and "Spirituality" : The Case of the Czech Spiritual Milieu. In Spaces and Borders : Current Research on Religion in Central and Eastern Europe. Berlin: Walter de Guyter, 2011. s. 33-47. Religion and Society, Volume 51. ISBN 978-3-11-022813-7. info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Jak uchopit "neuchopitelné" : Diskuse o detradicionalizované spiritualitě. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 118-142. ISBN 978-80-86702-69-8. info
 • HAMAR, Eleonóra, Gábor OLÁH a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Etnografie očekávaného: holistická scéna v Mikulově. In Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern, 2008. s. 63-94. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7. info

9. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.