Zaměstnanci fakulty

Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

odborný asistent – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.318
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7098
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Filozofická Fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Gorkého 7
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: Ph.D. v oboru English Literature (Durham University, Spojené království); obhájil doktorskou práci "In the Shadow of Night: Sleeping and Dreaming and Their Technical Rôles in Shakespearian Drama" o dramatických rolích spánku a snu ve hrách Williama Shakespeara a jeho předchůdců a současníků
 • 2009: Mgr. v oboru Anglická filologie a Česká filologie (Univerzita Palackého v Olomouci); obhájil magisterskou diplomovou práci "'When will this fearful slumber have an end?': Dramatic Roles of Sleep and Dream in Shakespeare's Plays" o dramatických rolích spánku a snu ve hrách Williama Shakespeara
 • 2006: Bc. v oboru Anglický jazyk a literatura a Český jazyk a literatura (Masarykova Univerzita v Brně); obhájil bakalářskou diplomovou práci "Relativity of Reality and Crisis of Identity of Philip K. Dick" o zobrazení skutečnosti a lidské totožnosti v románech Philipa K. Dicka (1928-1982)
Přehled zaměstnání
 • Od 2013: odborný asistent na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně se zaměřením na starší anglickou literaturu
 • Od 2013: odborný asistent na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP v Olomouci se zaměřením na literární překlad
 • 2010-2012: Postgraduate teaching assistant na Department of English Studies, Durham University (Spojené království)
Pedagogická činnost
 • Středověká a raně novověká anglická literatura; úvod do studia literatury (MU v Brně)
 • Překlad esteticky sdělných textů na bakalářské i magisterské úrovni (UP v Olomouci)
 • Úvod do dramatu (Durham University)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná činnost:
  William Shakespeare a raně novověké anglické drama
  pozdně středověká a renesanční anglická literatura
  kulturní a intelektuální dějiny snů a snění
  vliv antiky na anglickou literaturu
  teorie překladu
  umělecký překlad
  Philip K. Dick (život a dílo)
Akademické stáže
 • 2007-2008: University of Hull (Spojené království), School of Arts and New Media, Department of English, stipendijní pobyt v rámci programu Erasmus
Vybrané publikace
 • HRDINOVÁ, Anna a Filip KRAJNÍK. "The form of Faustus' fortunes, good or bad" : Marlowe's Doctor Faustus and the Multi-Genre Theatre of the Long English Restoration. In Crhová, Marie; Weiss, Michaela. Silesian Studies In English 2021. Proceedings of the 6th international conference of English and American studies, 9th-10th September 2021. 1. vyd. Opava: Silesian University in Opava, 2023, s. 407-424. ISBN 978-80-7510-556-1. Odkaz na plný text sborníku. info
 • KRAJNÍK, Filip a David DROZD. Playing the Poems : Five Faces of Shakespeare’s Sonnets on Czech Stages. In Kingsley-Smith, Jane; Rampone, W. Reginald. Shakespeare’s Global Sonnets : Translation, Appropriation, Performance. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2023, s. 183-200. Global Shakespeares. ISBN 978-3-031-09471-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09472-9_11. Odkaz na záznam o kapitole na webstránkách nakladatele. info
 • KRAJNÍK, Filip. Netradiční král v netradiční hře od netradičního autora. In Hrdinová, Anna. Christopher Marlowe : Neklidná vláda a žalostná smrt Edvarda Druhého, krále anglického. 1. vyd. Kolín: Filip Krajník, 2023, s. 23-55. Anglické restaurační drama ve studentském vydání, sv. 2. ISBN 978-80-11-03319-4. info
 • KRAJNÍK, Filip a Anna HRDINOVÁ. (Not) Beyond the Shoe : Shakespeare and Theatre Rivalries in the Augustan Period. Ostrava Journal of English Philology. Ostrava, 2023, roč. 15, č. 2, s. 31-47. ISSN 1803-8174. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15452/OJoEP.2023.15.0011. Plný text článku. info
 • KRAJNÍK, Filip. Shakespeare in His Country’s Service : Two Early-18th-Century Adaptations of The Taming of the Shrew. In Hradec Králové Anglophone Conference 2023, 23-24 March 2023. 2023. info
 • KRAJNÍK, Filip. On Nuns, Husbands and Purgatories : Aphra Behn’s The History of the Nun and 18th-Century Actors’ Adaptation for the Theatre. In English and Irish Women Writers of the Long Eighteenth Century, Pécs, 24-25 November 2023. 2023. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Her Majesty's Shakespeare : Shakespearean Echoes in Songs by Queen. Theory and Practice in English Studies. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 11, č. 1, s. 151-159. ISSN 1805-0859. Plný text článku on-line. info
 • KRAJNÍK, Filip a Eva KYSELOVÁ. Shakespeare at Four Castles : Summer Shakespeare Festival in Prague, Brno, Ostrava (Czech Republic) and Bratislava (Slovakia). In Cinpoes, Nicoleta; March, Florence; Prescott, Paul. Shakespeare on European Festival Stages. London: Bloomsbury Publishing, 2022, s. 55-74. The Arden Shakespeare. ISBN 978-1-350-14016-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5040/9781350140196.ch-4. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. The Translator as Author : The Case of Geoffrey Chaucer’s The Parliament of Fowls. In Poplawski, Paul. Studying English Literature in Context : Critical Readings. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, s. 27-43. n/a. ISBN 978-1-108-74957-2. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Svár rozumu a emoce v Shakespearově Hamletovi. In Mikyšková, Anna. William Shakespeare : Tragický příběh o Hamletovi, dánském princi. Kolín: Filip Krajník, 2022, s. 15-50. ISBN 978-80-11-01890-0. info
 • KRAJNÍK, Filip. Shakespeare and Co. "Quite Undone" : English Renaissance Plays as Late Restoration Popular Entertainments. In How to Do Things with Early Modern Words, 14-16 July 2022, Loughborough University. 2022. URL info
 • KRAJNÍK, Filip a David DROZD. Sonnets on the Stage : Performing Shakespeare’s Sonnets on Czech Stages after the Year 2000. In ESSE Conference, 29 August-2 Septemberm 2022, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany. 2022. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. "Tak mám, nebo ne?" : O překládání Hamleta pro čtení i hraní. In Divadelní piknik Volyně 2022 : Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. 2022. Program akce. info
 • KRAJNÍK, Filip. "Jednání uzpůsobte slovu a slovo jednání" : Překlad Shakespearova Hamleta ve 21. století. In Zvláštní přednáška pro studenty a veřejnost na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. 2022. Oficiální pozvánka na přednášku na www stránkách univerzity. info
 • KRAJNÍK, Filip. Before the Bard : Shakespeare and Popular English Theatre Culture of the Early 18th Century. In Zvláštní přednáška pro studenty a zaměstnance na Univerzitě v Pécsi, Maďarsko. 2022. info
 • KRAJNÍK, Filip, Anna HRDINOVÁ a Pavel DRÁBEK. Dramaturgical Translation as a Means of Training a Young Generation of Translators for the Theatre. In Kubánek, Michal; Klabal, Ondřej; Molnár, Ondřej. Teaching Translation vs. Training Translators : Proceedings of the Translation and Interpreting Forum Olomouc. Olomouc: Palacký University, 2022, s. 69-77. ISBN 978-80-244-6079-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/ff.22.24460796. Plný text sborníku on-line. info
 • KRAJNÍK, Filip. Converting a Saul into a Paul in St. Cecily: or, The Converted Twins (1666) : Pro-Catholic Polemics on the Early Restoration English Stage. Caliban: French Journal of English Studies. Toulouse (Francie): Presses Universitaires du Midi, 2022, roč. 2022, 67-68, s. 237-252. ISSN 2425-6250. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4000/caliban.11504. Plný text článku. info
 • KRAJNÍK, Filip. Murdering Sleep on the Early Modern English Stage. Journal of Early Modern Studies. Firenze: Firenze University Press, 2021, roč. 10, č. 1, s. 125-150. ISSN 2279-7149. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13128/JEMS-2279-7149-12543. Plný text článku. info
 • KRAJNÍK, Filip. Restored and De-restored : Killing Off Garrick in John Philip Kemble's King Lear. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 1, s. 92-100. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2021-1-7. Plný text článku. info
 • KRAJNÍK, Filip. Haunted Purgatory : Boccaccio's Decameron 3.8 as an Eighteenth-Century Afterpiece. Theory and Practice in English Studies (THEPES). Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 10, č. 1, s. 49-62. ISSN 1805-0859. Plný text článku. info
 • KRAJNÍK, Filip a Michaela WEISS. "Their hour will be his hour" : Margaret Atwood's Hag-Seed and the Conventions of Renaissance Revenge Plays. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Hradec Králové: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, University of Hradec Králové, 2021, roč. 8, 1-2, s. 80-86. ISSN 2336-3347. Domovská stránka periodika. info
 • KRAJNÍK, Filip, Anna MIKYŠKOVÁ, Klára ŠKROBÁNKOVÁ, Pavel DRÁBEK a David DROZD. English Theatre Culture 1660-1737 Online Symposium #2 : Theatre, Society and Politics, 19 and 21 October 2021, Brno, Masaryk University. 2021. info
 • KRAJNÍK, Filip. Revisiting Restoration Performance Culture for the Second Time : Restoration Online Symposium #2, "Theatre, Society and Politics". Theory and Practice in English Studies. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, roč. 10, č. 1, s. 133-137. ISSN 1805-0859. Plný text článku. info
 • KRAJNÍK, Filip. Converting a Saul into a Paul in Matthew Medbourne's St Cecily, or, The Converted Twins (1666) - 19 .10. 2021, online conference. In English Theatre Culture 1660-1737 Online Symposium #2 : Theatre, Society and Politics, 19 and 21 October 2021, Brno, Masaryk University. 2021. info
 • KRAJNÍK, Filip. St Cecily as a Pro-Catholic Advocate in Matthew Medbourne's Tragedy Converted Twins (1666). In Dispute et Tolérance Religieuses à la Renaissance, June 4, 2021, Université Toulouse. 2021. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Reading Shylock's Dream : A Pathological Miser or an Anxious Dream Interpreter? Ostrava Journal of English Philology. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2021, roč. 13, č. 2, s. 43-50. ISSN 1803-8174. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15452/OJoEP.2021.13.0009. Plný text článku. info
 • KRAJNÍK, Filip. Zpupný krákal – Shakespeara pro naši dobu. Theatralia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 198-202. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2020-2-18. Článek v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity info
 • KRAJNÍK, Filip. Obraz dvou světů a jedné lásky. In William Shakespeare : Antonius a Kleopatra (Městské divadlo Brno, program k 789. premiéře a osmé inscenaci v sezóně 2019/2020). Brno: Městské divadlo Brno, 2020, s. 21-37. info
 • KRAJNÍK, Filip. O první lidské neposlušnosti, věčné prozřetelnosti a cestách Božích... : John Milton a Ztracený ráj. In John Milton, Dodo Gombár : Ztracený ráj (zpráva o člověku) (Městské divadlo Brno, program k 786. premiéře a šesté inscenaci v sezóně 2019/2020). Brno: Městské divadlo Brno, 2020, s. 33-43. info
 • KRAJNÍK, Filip, David DROZD, Pavel DRÁBEK, Anna MIKYŠKOVÁ a Klára ŠKROBÁNKOVÁ. English Theatre Culture 1660-1737 Online Symposium #1 : Forms, Genres and Conventions, 12 and 21 October 2020, Brno, Masaryk University. 2020. info
 • KRAJNÍK, Filip, Ivona VRZALOVÁ, Jana CHAMONIKOLASOVÁ, Jan CHOVANEC, Tomáš KAČER, Anna MIKYŠKOVÁ, Jana PELCLOVÁ, František TŮMA, Stefan VELESKI a Renata KAMENICKÁ. 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Matthew Medbourne’s St. Cecily : or, The Converted Twins : The Medieval Saint as a Restoration Papist. In In/Outside the Frame Conference, 15th International Cultural Studies Conference & 4th International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, 5th-6th November 2020, University of Pardubice, Pardubice. 2020. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. On the Issue of Adaptation in Restoration Theatre : Some Theoretical and Methodological Observations. In 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. William Shakespeare jako filmová a televizní postava. In FILOVER : Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Romeo and Juliet in the Midst of Early 18th-Century English Party Politics. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Hradec Králové: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, University of Hradec Králové, 2019, roč. 6, č. 1, s. 79-88. ISSN 2336-3347. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Romeo a Julie a noc. In Moderní divadlo. Praha: Městská divadla pražská, 2019, s. 6-7. ISSN 2571-1423. Celé číslo časopisu ke stažení info
 • KRAJNÍK, Filip. Sonetová mánie v shakespearovské Anglii. In Moderní divadlo. Praha: Městská divadla pražská, 2019, s. 10-13. ISSN 2571-1423. Celé číslo časopisu ke stažení info
 • KRAJNÍK, Filip, Anna MIKYŠKOVÁ a Pavel DRÁBEK. Dramaturgical translation as a means of training a young generation of translators for the theatre : a case study. In Translation and Interpreting Forum Olomouc 2019: "Teaching Translation vs. Training Translators", November 15–16, 2019, Olomouc. 2019. URL info
 • KRAJNÍK, Filip, Anna MIKYŠKOVÁ, Klára ŠKROBÁNKOVÁ, Pavel DRÁBEK a David DROZD. English Restoration Theatre in Czech : An Ongoing Research Project Conducted at the Department of English and American Studies and the Department of Theatre Studies in Brno. Theory and Practice in English Studies. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 123-127. ISSN 1805-0859. Digitální knihovna FF MU info
 • KRAJNÍK, Filip. An Interview with Olivia Lomenech Gill (and Elzéard Lomenech Gill) About Stories, Art, and (Not Only) Fantastic Beasts. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Digitální knihovna FF MU info
 • KRAJNÍK, Filip, Pavel DRÁBEK, David DROZD, Anna MIKYŠKOVÁ a Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Prolegomena k projektu „Anglická divadelní kultura 1660–1737“. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 2, s. 270-273. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • KRAJNÍK, Filip. Restoring Shakespeare, Adapting Tate, Killing off Garrick : Staging King Lear on the Post-Restoration London Stages. In European Shakespeare Research Association Conference : Shakespeare and European Geographies: Centralities and Elsewheres, Rome, 9-12 July, 2019. 2019. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. “I hope we shall grow wiser in the End” : Romeo and Juliet in the midst of Restoration Party Politics. In Hradec Králové Anglophone Conference, 28-29 March 2019, University of Hradec Králové, Czech Republic. 2019. info
 • KRAJNÍK, Filip. “Plots have I laid, inductions dangerous, / By drunken prophecies, libels and dreams” : Political Dreams in Shakespeare’s History Plays. In Myth and Dream / The Dreaming of Myth, University of Bologna, 23-24 May 2019. 2019. info
 • KRAJNÍK, Filip. Harry Potter : The Boy Whose Story We Have Always Heard. In Crhová, Marie; Weiss, Michaela. Silesian Studies in English 2018 : Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies (6th-7th September 2018). Opava: Silesian University in Opava, 2019, s. 108-115. ISBN 978-80-7510-398-7. info
 • KRAJNÍK, Filip. Medieval Performance in the Twenty-First Century? : The Case of Chaucer’s The Parliament of Fowls and Its Translation for Modern Audiences. In 14th ESSE Conference, 29 August – 2 September 2018 Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. info
 • KRAJNÍK, Filip. Mirrors of/for the times : Shakespeare in Central European theatre. Theatralia. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 2, s. 201-203. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2018-2-15. Link to the on-line version of the article. info
 • KRAJNÍK, Filip. Restored and Un-restored : King Lear on the 18th-Century London Stage. In 14th International Cultural Studies Conference & 3rd International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, 8th-9th November, 2018, University of Pardubice, Pardubice. 2018. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Harry Potter : The Boy Whose Story We Have Always Heard. In 5th International Conference of English and American Studies SILESIAN STUDIES IN ENGLISH — SILSE 2018, 6-7 September 2018, Opava, Czech Republic. 2018. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Geoffrey Chaucer : The Parliament of Fowls / Ptačí sněm. Praha: Argo, 2017, 328 s. ISBN 978-80-257-1608-3. Anotace knihy na stránkách nakladatele. info
 • KRAJNÍK, Filip. Translating the translator : Modern renditions of Chaucer’s The Parliament of Fowls. In Translation and Interpreting Forum Olomouc 2017 : "Translating the Wor(l)d : Beyond Language", November 10–11, 2017, Olomouc. 2017. Webová stránka konference. info
 • KRAJNÍK, Filip. Translating the Translator : On Rendering Chaucer’s The Parliament of Fowls into Modern Languages. Czech and Slovak linguistic review. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2017, roč. 2017, 1-2, s. 142-156. ISSN 1805-1502. Celé číslo časopisu ke stažení info
 • KRAJNÍK, Filip. "V svém loži mrtev" : spící oběti a váhaví vrazi v alzbětinských historiích. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2016, roč. 27, č. 1, s. 7-23. ISSN 0862-5409. info
 • KRAJNÍK, Filip. Death-as-Sleep Metaphor and Its Dramatic Roles in Shakespeare’s Plays. In British Shakespeare Association 2016 Conference, 8.-11. 9. 2016, Hull. 2016. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. Přízrak tmavovlásky v životě a díle Philipa K. Dicka. In Philip K. Dick : Dokážeme vás stvořit (Praha: Argo, 2016). Vydání první. Prague: Argo, 2016, s. 261-289. ISBN 978-80-257-1699-1. info
 • KRAJNÍK, Filip. „Nejstarší nejvíc nes’“ : Stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech. Slavica Wratislaviensia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, CLXIII, č. 1, s. 449-462. ISSN 0137-1150. info
 • KRAJNÍK, Filip. Desdemona & Co. : Sleeping Beauties on the Jacobean Stage. In Hradec Králové Anglophone Conference 2016, 22.-23. 3. 2016, Hradec Králové. 2016. URL info
 • KRAJNÍK, Filip a Aneta MITRENGOVÁ. Christopher Marlowe's Doctor Faustus in Three Czech Translations. In Jitka Zehnalová a kol. Interchange between Languages and Cultures : The Quest for Quality. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016, s. 151-176. ISBN 978-80-244-5107-7. Kompletní elektronická verze sborníku. info
 • CHOVANEC, Jan, Martina HORÁKOVÁ, Renata KAMENICKÁ a Filip KRAJNÍK. Creating, Shaping, Signifying : Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 135 s. ISBN 978-80-210-7690-7. info
 • HORÁKOVÁ, Martina, Jan CHOVANEC, Renata KAMENICKÁ, Filip KRAJNÍK a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Creating, Shaping, Signifying : 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2015. URL info
 • KRAJNÍK, Filip. "You dream by the book": Shakespeare's Dreams and Dream Interpretation Manuals. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015. info
 • KRAJNÍK, Filip. "I think this ending is much better." Two Recent Film Adaptations of Shakespeare's A Midsummer Night's Dream and Romeo and Juliet for Younger Audiences. In Klára Kolinská, Carlos A. Sanz Mingo. Read on Screen : Film Adaptations of Literature in English. 1st edition. Prague: Metropolitan University Prague Press, 2015, s. 77-99. ISBN 978-80-87956-11-3. info
 • KRAJNÍK, Filip. "I think this ending is much better": Four Film Adaptations of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream and Romeo and Juliet for Children. In Read on Screen: Film Adaptations of Literature in English. 2014. info
 • KRAJNÍK, Filip. "For þat þou lestez watz bot a rose": Elements of Courtly Dream-Vision in the Mystical Marriage of St. Catherine and the Pearl-Maiden. In Hradec Králové Anglophone Conference 2014. 2014. info
 • KRAJNÍK, Filip. Pátrání po Shakespearovi (ztraceném v lese). Institut umění - Divadelní ústav, 2013. info
 • KRAJNÍK, Filip. "Then draw the Curtaines againe": The Strange Case of Good Duke Humphrey (of William Shakespeare’s Henry VI, Part Two). The Luminary. 2013, č. 3, s. 26-37. Odkaz na plné číslo periodika se článkem. info
 • KRAJNÍK, Filip a Jana KOLÁŘOVÁ. Prolegomena k české středověké verzi Achmetova Oneirokritikon, její pražské latinské předloze a řeckému originálu. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, 2012, roč. 135, 3-4, s. 287-331. ISSN 0024-4457. info
 • KRAJNÍK, Filip. "Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm": Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky. Slavica Wratislaviensia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012, CLV, č. 1, s. 329-336. ISSN 0239-6661. info
 • KRAJNÍK, Filip. "Spát! Snad mít i sny...": Spánek a sen v Shakespearovi. Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 69-72. ISSN 1801-4755. info

27. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.