Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

docentka – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.513
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3211
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Hana Bočková, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 10. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Knihy nábožné a prosté
Oponenti habilitační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek (UK Praha - Husitská teologická fakulta)
doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc. (AVČR - Ústav české literatury)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (ZČU Plzeň - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Kudrnáč, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.