Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

proděkan pro internacionalizaci a informační technologie Filozofické fakulty


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.101
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3241
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Dytrt,
  nar. 1976
  https://orcid.org/0000-0001-9563-6033
Pracoviště
 • Ústav románských jazyků a literatur
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent, garant st. pr. Francouzský jazyk a literatura
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Jmenování docentem, obor Dějiny konkrétních literatur (románské literatury). Habilitační spis "Modernita v otaznících. Tekutá modernita v románech Jeana Rouauda a Francoise Bona".
 • 2005: Ph.D., obor francouzská literatura, Université de Bourgogne, FF MU. Disertační práce na téma "Le Postmoderne des romans de Jean Echenoz".
 • 1999: Mgr., obor francouzský jazyk -historie, FF MU, diplomová práce na téma "Les Protagonistes de Jean-Marie Gustave Le Clézio"
Přehled zaměstnání
 • 2014 - : Ústav románských jazyků a literatur FF MU, docent.
 • 2006-2014 : Ústav románských jazyků a literatur FF MU, odborný asistent;
 • 2004-2005 : Ústav románských jazyků a literatur FF MU, asistent;
 • 1998-1999: Alliance française v Brně, lektor francouzštiny
Pedagogická činnost
 • Úvod do dějin a kultury Francie (přednášky)
 • Francouzská literatura 19. a 20. století
 • Výběrové přednášky a semináře: La littérature française moderne et contemporaine; Le roman et la postmodernité
 • Problematika modernity a postmodernity ve fr. literatuře
Vědeckovýzkumná činnost
 • Francouzská moderní a současná literatura (zejm. druhá polovina 20. století)
 • Naratologie
 • Problematika modernity a postmodernity v oblasti francouzské literatury a kultury
 • Nový Román
 • Vydavtelství Minuit
 • 2006-2008: Řešitel badatelského grantového projektu KJB901640606 "Modernita v otaznících. Současná francouzská románová tvorba versus mýtus modernity". Současný francouzský román
Akademické stáže a přednášky v zahraničí
 • 2019 Université de Lille, přednášky v rámci programu Erasmus.
 • Ljubljanská univerzita, vyžádaná přednáška na konferenci 100 let Ljubljanské univerzity
 • 2018 Rennes II, přednášky v rámci programu Erasmus.
 • 2017 Universidad Autónoma de Barcelona, přednášky v rámci programu Erasmus.
 • 2016 Rennes II, přednášky v rámci programu Erasmus.
 • 2015 Amiens, Université De Picardie Jules Verne, přednášky v rámci programu Erasmus.
 • 2014 (červen) Amiens, Université De Picardie Jules Verne - hostující profesor (professeur invité).
 • 2013 (červen) Nice, Université Nice Sophia Antipolis - přednášky v rámci doktorské školy
 • 2013 (únor) Paříž, Université Paris XIII, přednášky v rámci programu Erasmus.
 • 2012 (květen) Lille, Université Charles de Gaulle - Lille III
 • 2012 (únor) Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne - hostující profesor (professeur invité)
 • 2011 (květen) Amiens, Université de Picardie
 • 2010 (listopad) Université Paris-Est Créteil (Paris XII): (přednášky na téma: L’écriture de l’Histoire dans le roman autobiographique contemporain (Jean Rouaud et Laurent Mauvignier), La littérature et le postmoderne chez F. Bon et J. Echenoz.
 • 2009 (květen): Varšavská univerzita (přednášky na téma: La littérature française contemporaine: approchces et problèmes méthodologiques, Jean Rouaud et lecture de l’Histoire nationale.)
 • 2009 (listopad): Katowice, Slezská univerzita, (přednášky na téma: Modernité(s) d’André Gide, Jean Echenoz: un auteur postoderne?)
 • 2007 (prosinec): Bibliothèque nationale de France, Université Paris X Nanterre
 • 2007 (listopad): Szeged, Univerzita Attily Jószefa, přednáškový pobyt (přednášky na téma: Le postmoderne: une notion problématique dans le contexte littéraire français contemporain)
 • 2007 (květen): Poznaň, Univerzita Adama Mickiewicze, přednáškový pobyt (přednášky na téma: La littérature française contemporaine et le postmodernisme, Lecture(s) de Jean Echenoz)
 • 2006 (květen, prosinec): Bibliothèque nationale de France
 • 2004: Université de Bourgogne Dijon
 • 2003-2004: Université de Bourgogne Dijon (šestiměsíční pobyt v rámci studijního programu doctorat en co-tutelle)
 • 2002-2003: Université de Bourgogne Dijon (šestiměsíční pobyt v rámci studijního programu doctorat en co-tutelle)
 • 2000-2001: Université de Bourgogne Dijon (šestiměsíční pobyt v rámci studijního programu doctorat en co-tutelle)
Universitní aktivity
 • 2013-2015 člen Akademického senátu MU
 • 2006-2008: člen Akademického senátu Filozofické fakulty MU
 • 2004-: člen komise pro státní bakalářské a státní magisterské zkoušky
 • Přednášky a příspěvky na věd. konferencích
 • "Le Méridien de Greenwich : La tradition du narcissisme littéraire continue ?". Příspěvek přednesený na Mezinárodním semináři "Ecole doctorale Olomouc" nazvaném "Créativité - défis et enjeux". 19. - 21. září 2001 na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • "Une esquisse du jeu citationnel dans les romans de Jean Echenoz". Příspěvek přednesený na "Séminaire régional des doctorants romanistes". 7. - 9. února 2002 na Jagellonské univerzitě v Krakově.
 • "Le Renouveau romanesque ou la continuation du roman de Minuit ? Le cas de Jean Echenoz". Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci "Perspectives du roman". 4. - 5. října 2002 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • "Jean Echenoz et la postmodernité". Příspěvek přednesený na doktorském semináři "Journée des doctorants". 4. dubna 2003 na Faculté des Lettres et Philosophie, Université de Bourgogne v Dijonu.
 • "Le moderne et le postmoderne chez Jean Echenoz". Příspěvek přednesený na 8. mezinárodním semináři "Séminaire détudes doctorales - Modernités". 12.-14. února 2004 v Prešově.
 • "De la réécriture de la modernité vers l'écriture de la postmodernité". Příspěvěk přednesený v rámci Séminaire Doctorant-e-s / Post-doctorant-e-s 2003-2004, Jeunes chercheurs : de la didactique à la dialectique. Nouvelles perspectives pour l'étude des formes narratives (XXe s.)". 14. května 2004 na Université de Paris III - Sorbonne nouvelle.
Mimouniversitní aktivity
 • 2012-2014 - člen literární komise Ministerstva kultury ČR
 • 2011-2014 - místopředseda sdružení Gallica (sdružení vysokoškolských učitelů francouzského jazyka a literatury)
 • Od 2015-2019 - předseda sdružení Gallica (sdružení vysokoškolských učitelů francouzského jazyka a literatury)
 • Od 2019 - místopředseda sdružení Gallica (sdružení vysokoškolských učitelů francouzského jazyka a literatury)
 • 2019-2020 - místopředseda hodnotícího panelu 406 (Literatura lingvistika) GAČR
 • Od 2021 - předseda hodnotícího panelu 406 (Literatura lingvistika) GAČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2000: Udělení stipendia francouzské vlády "Doctorat en co-tutelle"
Vybrané publikace
 • DYTRT, Petr. L’anatomie de la prison selon François Bon et Philippe Claudel : regards croisés. In Joqueviel-Bourjea, Marie; Strasser, Anne. Philippe Claudel Écrire et rêver les images. Nancy: Éditions de l’Université de Lorraine, 2023, s. 129-141. Langues, textes, littératures. ISBN 978-2-38451-009-2. Web page vydavatele info
 • DYTRT, Petr. The Filiation Narrative in the Contemporary French Novel : Jean Rouaud and the Quest for the Absent Master. Zagadnienia Rodzajów Literackich. Łódź: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2023, roč. 66, č. 1, s. 37-47. ISSN 0084-4446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26485/ZRL/2023/66.1/6. URL info
 • DYTRT, Petr. Migrations littéraires, linguistiques, didactiques et traductologiques. 2022. URL info
 • DYTRT, Petr. Předseda panelu P406 - Literatura a lingvistika. Grantová agentura České republiky, 2021 - 2023. URL info
 • DYTRT, Petr. L'anatomie de la prison selon François Bon et Philippe Claudel. Regards croisés. In Philippe Claudel « Écrire et rêver les images ». 2021. Web konference "Philippe Claudel « Écrire et rêver les images »", Université de Montpellier, Francie info
 • DYTRT, Petr. Le roman Civilizations de Laurent Binet ou le colonialisme à l'envers. In Konference Centrum a periferie v románských literaturách. 2021. Web konference info
 • DYTRT, Petr. L’écopoétique selon François Bon : une contribution à la typologie de l'anthropocéen. In L’humain devant et dans la nature. 2021. URL info
 • DYTRT, Petr. O světě, který vidíme každý jinak. In Na světě žijeme každý jinak. Praha: Euromedia group - Odeon, 2020, s. 238-247. Světová knihovna Odeon. ISBN 978-80-207-1975-1. info
 • DYTRT, Petr. Timo Obergöker (2016): Prise de possession. Storytelling, culture populaire et colonialisme. Edited by Mark A. Summers - Mireille Delmas-Marty. Echo des études romanes. Gallica o.s., 2019, XIV, 1-2, s. 155-157. ISSN 1801-0865. PDF textu recenze info
 • DYTRT, Petr. Súčasny francúzsky román. Litikon : journal for literature research. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018, roč. 2, č. 2, s. 187-190. ISSN 2453-8507. info
 • DYTRT, Petr. Hommage ou provocation ? Quel statut pour les fictions biographiques de Jean Echenoz ? Kwartalnik neofilologiczny. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2018, roč. 65, č. 3, s. 382-392. ISSN 0023-5911. info
 • DYTRT, Petr a Olga NÁDVORNÍKOVÁ. Enseignement du français en milieu universitaire et employabilité. In Enseignement du français en milieu universitaire et employabilité. První. Sylvains-les-Moulins (Francie): Gerflint, 2018, 171 s. ISSN 1951-6088. Obsah čísla na webu časopisu Synergies Europe info
 • DYTRT, Petr. Jean Echenoz (non) lu depuis la République tcheque. Romanesques. Amiens: Centre d’Etudes du Roman et du Romanesque (CERR), 2017, roč. 9, 09/08/2017, s. 147-165. ISSN 2269-7586. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-07044-3.p.0147. info
 • DYTRT, Petr. Forum mondial HERACLES de Prague. 2017. web Fora Heracles se záznamem z průběhu konference info
 • DYTRT, Petr. Profesor Karel Ohnesorg. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 52. Universitas. ISSN 1211-3395. info
 • DYTRT, Petr. La réécriture de la mythologie et la relecture de la modernité chez Jean Echenoz. In Mayaux, Catherine; Szávai, János. Romans européens depuis 1976. Réécritures et regard sur une histoire partagée. Paris: Honoré Champion éditeur, 2016, s. 155-168. ISBN 978-2-7453-3105-2. info
 • DYTRT, Petr. Jean Rouaud. Pour une anamnese romanesque de la modernité. Romanesques. Amiens: Centre d’Etudes du Roman et du Romanesque (CERR), 2015, roč. 7, č. 1, s. 51-65. ISSN 2269-7586. URL info
 • DYTRT, Petr. Le Berlin de François Bon et Jean-Philippe Toussaint: une ville habitée d'Histoire. In Freyermuth, Sylvie; Bonnot, Jean-François P.; Obergöker, Timo (dir.). Ville infectée, ville déshumanisée. první. Bruxelles: P.I.E. Peter Lang, 2014, s. 213-224. Comparatisme et Société ; No 29. ISBN 978-2-87574-177-6. info
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 207 s. ISBN 978-80-210-7057-8. Digitální knihovna FF MU info
 • DYTRT, Petr. Malaise dans la ville ou malaise de la ville? Rom@ de Stéphane Audeguy et la mélancolie. In Freyermuth, Sylvie; Bonnot, Jean-François. Malaise dans la ville. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt: Peter Lang, 2014, s. 279-289. Comparatisme et Société ; 30. ISBN 978-2-87574-221-6. info
 • DYTRT, Petr. Pierre Bourdieu - Úvod ke knize Distinkce: sociální kritika soudnosti. In Bendová, Helena; Strnad, Matěj. Společenské vědy a audiovize. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014, s. 403-413. ISBN 978-80-7331-313-5. URL info
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 210 s. ISBN 978-80-210-6481-2. Digitální knihovna FF MU info
 • DYTRT, Petr. Učební texty k francouzským dějinám od počátku k dnešku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 148 s. ISBN 978-80-210-6535-2. Digitální knihovna FF info
 • DYTRT, Petr. Modernita v otaznících : tekutá modernita v textech Jeana Rouauda a Françoise Bona. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Host, 2013, 177 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; 416. ISBN 978-80-210-4828-7. Digitální knihovna FF MU URL info
 • DYTRT, Petr a Kateřina DRSKOVÁ. Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie. 2012. info
 • DYTRT, Petr. Pierre Bourdieu, Pravidla umění Geneze a struktura literárního pole. In Macura, Vladimír; Jedličková, Alice. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Vyd. 1. Brno: Host, 2012, s. 111-119. ISBN 978-80-7294-848-2. Knihovna akademie věd ČR info
 • DYTRT, Petr. Avant-propos. In Études romanes de Brno, roč. 33, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 5-8. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF MU info
 • DYTRT, Petr. Comment raconter tout ce qui n‘a pas encore été dit? Les représentations de l‘Histoire du XXe siecle dans les littératures d‘expression française et espagnole d‘apres 1968. Brno: Ústav románských jazyků a literatur, 2012, s. 3-348. URL info
 • DYTRT, Petr. Toussaint postmoderne? Quelques remarques en marge du roman La Télévision. 2012. info
 • KYLOUŠEK, Petr a Petr DYTRT. Pierre BOURDIEU, Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole (Les Regles de l'Art. Genese et structure du champ littéraire). Překladatelé. 1. vyd. Brno: Host, 2011, 496 s. Teoretická knihovna, č. 27. ISBN 978-80-7294-364-7. URL info
 • DYTRT, Petr. Héros ou antihéros? : les protagonistes de Jean Échenoz face au malaise existentiel. In Clement, Murielle Lucie; van Wesemael, Sabine. Le malaise existentiel : dans le roman français contemporain. 1. vyd. Saarbrücken: Editions Universitaires Europeennes, 2011, s. 227-238. ISBN 978-613-1-56734-6. info
 • DYTRT, Petr. Les non-lieux de François Bon: une anthropologie esthétisante des lieux post-modernes. In Les Lieux de l'extrême contemporain. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2011, s. 175-182. Romania Viva. ISBN 978-3-89975-269-4. info
 • DYTRT, Petr. La Postmodernité comme modernité interrogée. Pour une méthode de recherche en littérature contemporaine. Cahiers du CERACC. Paris: EA 4400 / Paris 3 – conventionnée CNRS, 2010, roč. 4, č. 1, s. 79-92. ISSN 2031-2970. URL info
 • DYTRT, Petr. Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře. 2010. URL info
 • DYTRT, Petr. K některým otázkám metodologie výzkumu v současné francouzsky psané literatuře. 2010. info
 • DYTRT, Petr. Le miroir a mille faces ou la forme qui fait sens dans les romans de Jean Echenoz. In Jaroslav Štichauer. La Forme et le Sens. Actes de l'Ecole doctorale de Poděbrady. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 54-59. ISBN 978-80-7308-336-6. info
 • DYTRT, Petr. Jak Echenoz doběhl Zátopka. Praha: Economia a. s., 2009. info
 • DYTRT, Petr. Božská komedie naruby aneb Dante odborářem. In QUINTREAU, Laurent. Hrubá marže. Praha: Euromedia Group - Odeon, 2008, s. 117-123. Světová knihovna, svazek 64. ISBN 978-80-207-1258-5. info
 • DYTRT, Petr. La remémoration chez Jean Rouaud : de la recomposition d'une mémoire familiale au roman a la mémoire nationale. In Famille et relations familiales dans les littératures francaise et francophone. Bratislava: Slovak Academic Press, 2008, s. 249-260. ISBN 978-80-8095-031-6. info
 • ALCHAZIDU, Athena, Ivo BUZEK, Petr DYTRT, Petr KYLOUŠEK, Eva LUKAVSKÁ, Alena POLICKÁ, Petr STEHLÍK, Zuzana ŠEBELOVÁ a Silvie ŠPÁNKOVÁ. Temps et Espace - Tempo e Spazio - Tiempo y Espacio - Tempo e Espaço. 2008. URL info
 • DYTRT, Petr, Jovanka ŠOTOLOVÁ a Ladislav VÁCLAVÍK. Současná francouzská literatura (Překlad z francouzštiny). 2008. vyd. Praha: Garamond, 2008, 564 s. Francouzská knihovna. ISBN 978-80-7407-034-1. URL info
 • DYTRT, Petr. "Tel Quel" et Nouveau Roman. Deux exemples de tolérance dans la littérature française de la seconde moitié du 20e siecle. Sens Public. Lyon: Sens Public, 2007, roč. 2007, č. 03, s. 1-9. ISSN 1767-9397. URL info
 • DYTRT, Petr. Permanentní provokace versus apokalyptické vize zániku západní civilizace. iLiteratura (www.iliteratura.cz). 2007, roč. 2007, č. 06, s. 1-8. ISSN 1214-309X. URL info
 • DYTRT, Petr. Provokativní ohňostroj pokračuje. Respekt. Praha: R-PRESSE, spol. s r. o, 2007, roč. 2007, č. 24, 1 s. ISSN 1801-144. URL info
 • DYTRT, Petr. Le (post)moderne des romans de Jean Echenoz: de l'anamnese du moderne vers une écriture du postmoderne. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 216 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4425-8. info
 • DYTRT, Petr. Condition postmoderne de la bibliotheque échenozienne. In Ecrire la bibliothèque aujourd'hui. Paris: Electre - Editions du Cercle de la Librairie, 2007, s. 133-140. ISBN 978-2-7654-0955-7. info
 • DYTRT, Petr. La Modernité: quelques remarques en marge de la constitution d'une notion paradoxale. Etudes romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 66, č. 28, s. 83-98. ISSN 0231-7532. info
 • DYTRT, Petr. Generační výpověď a psaní jako pokračování života (Doslov ke knize Jean-Paula Duboise Život po francouzsku). In Život po francouzsku. Odeon. Praha: Euromedia Group, 2006, s. 279-284. ISBN 80-207-1206-2. info
 • DYTRT, Petr. Céline před koncem času nadějí. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, XVII, č. 30, s. 11-11. ISSN 1210-0021. URL info
 • DYTRT, Petr. Otakar Levý. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39, č. 04, s. 58-59. ISSN 1211-3395. info
 • DYTRT, Petr. Jaroslav Fryčer. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39, č. 04, s. 52-54. ISSN 1211-3395. info
 • DYTRT, Petr. De la relecture du moderne vers l'écriture du postmoderne (En marge de l'oeuvre romanesque de Jean Echenoz). Etudes Romanes de Brno. Brno: Vydavatelství Masarykovy Univerzity Brno, 2005, LIV, L 26, s. 11-24. ISSN 0231-7532. info
 • DYTRT, Petr. Une esquisse du jeu citationnel dans les romans de Jean Echenoz. In Transferts littéraires, linguistiques et culturels. Varšava: Centre de Civilisation Française et d'Etudes Francophones à l'Université de Varsovie, 2005, s. 142-151. ISBN 83-915933-1-2. info
 • DYTRT, Petr. De la relecture du moderne vers l'ériture du postmoderne. Le cas de Jean Echenoz. In Actes du 8e Séminaire international d'études doctorales. Prešov: Prešovská univerzita, 2004, s. 28-32. ISBN 80-969277-2-8. info
 • DYTRT, Petr. Le Renouveau romanesque ou la continuation du roman de Minuit ? Le cas de Jean Echenoz. Etudes Romanes de Brno. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 2003, LII, L 24, s. 77-81. ISSN 0231-7532. info
 • DYTRT, Petr a Barbora ANTONOVÁ. Řízené náhody. In Čí je to sen? Antologie frankofonních povídek. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2003, s. 149-156. Současná frankofonní povídka. ISBN 80-86151-67-0. info
 • DYTRT, Petr. Le Méridien de Greenwich : La tradition du narcissisme littéraire continue ? Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2002, č. 79, s. 147-156. ISSN 0231-634X. info
 • DYTRT, Petr. Un premier avertissement ou l'incipit du Méridien de Greenwich. Etudes Romanes de Brno. Brno.: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 2002, L 23, č. 1, s. 89-97. ISSN 0231-7532. info
 • DYTRT, Petr. Jean-Michel Maulpoix: Lyrismus plný děr. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 45-46. ISSN 1211-9938. info
 • DYTRT, Petr. Goncourtova cena lyceistů. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2001, roč. 2001, č. 9, s. 64. ISSN 1211-9938. info
 • DYTRT, Petr. Půlnoční vydavatelství. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2001, roč. 2001, č. 19, s. 7. ISSN 0862-657X. info

22. 6. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.