Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

proděkan pro internacionalizaci a informační technologie Filozofické fakulty


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.101
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3241
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2012
Datum ukončení řízení 1. 4. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Modernita v otaznících. Jean Rouaud a François Bon versus mýty moderní doby
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislavě)
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. Christelle Reggiani (Univerzita Lille III)
doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 1. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.