Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

docent – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.116
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3686
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 1. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Proměny historiografie vědy
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 3. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.