Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

docent – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.116
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3686
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Daniel Špelda
 • 4. březen 1976, Jihlava
 • ženatý; syn 2 ks
Pracoviště
 • Katedra filosofie
 • Filosofická fakulta
 • Masarykova univerzita
 • A. Nováka 1
 • 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 – docent, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita
 • 1999-2002 PhD., filosofie; Katedra filosofie, FF MU
 • 1994-1999 Mgr., obor filosofie-čeština, FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015- docent, Katedra filosofie FF MU
 • 2006-2018 výzkumný pracovník; Filosofický ústav, Akademie věd ČR v Praze; Oddělení pro komeniologii a raně novověké intelektuální dějiny
 • 2002-2015 asistent, Katedra filosofie, Fakulta humanitních studií/Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická činnost
 • Filosofie osvícenství
 • Raně novověká věda a filosofie
 • Úvod do filosofie
 • Filosofie dějin
Vědeckovýzkumná činnost
 • filosofie a věda v renesanci
 • novověká věda a filosofie
 • filosofické aspekty dějin astronomie
 • metodologie dějin vědy
 • filosofie Hanse Blumenberga
Akademické stáže
 • Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo, březen 2019
 • Laboratoires SPH, Université de Bordeaux, červen 2018
 • Institut für Philosophie, Universität Regensburg, 23.-27. duben 2018
 • Instytut Filozofii, Universytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, březen 2017
 • Londýn, The Warburg Institute, University of London, březen 2014
 • Nijmegen (NL), Center for the History and Philosophy of Science, březen 2013
 • Krakow, Instytut Historii nauky, Polska Akademia Nauk, Krakow, May 2013
Universitní aktivity
 • člen Akademického senátu FF Západočeské univerzity (2012-2015)
 • člen oborové rady doktorského programu Teorie a dějiny vědy a techniky; Filosofická fakulta, Západočeská univerzita
 • člen oborové komise doktorského programu Teorie a dějiny vědy, FF MU
 • člen oborové rady doktorského programu filosofie, FF Univerzity Palackého
 • člen oborové rady doktorského programu filosofie, FF Ostravské univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • člen ediční rady časopisu Teorie vědy
 • člen ediční rady časopisu Pro-Fil
 • člen hodnotícího panelu 401 Grantové agentury ČR (2015-2019)
 • člen hodnotící komise pro filosofii, teologii a religionistiku, Národní akreditační úřad (2018-)
Publikace mimo IS
 • Přehled všech publikací na https://muni.academia.edu/Daniel%C5%A0pelda
Vybrané publikace
 • ŠPELDA, Daniel. Bernard de Fontenelle: The history of science as the history of the human mind. Conference Scientiae 2023: Cultures of Knowledge in Prague. 2023. info
 • ŠPELDA, Daniel. Les anciens dans l’astronomie, l’astronomie dans la querelle des anciens et des modernes. In Rencontres d'histoire et philosophie des sciences. 2022. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Vignaud (Laurent-Henri), Histoire des sciences et des techniques. Revue des Questions Scientifiques. Belgie, roč. 193, 1-2, s. 208-210. ISSN 0035-2160. 2022. info
 • ŠPELDA, Daniel. Cassini I and Fontenelle on the History and Progress of Astronomy. In 10th conference of the European Society for the History of Science. Université libre de Brussels. 2022. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Collective empiricism at the Paris Observatoire in the late seventeenth century. The seventeenth century. roč. 37, č. 6, s. 977-1007. ISSN 0268-117X. doi:10.1080/0268117X.2022.2106295. 2022. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Between Observation and Speculation: Astronomers against Philosophers. In Espace d'observation a l'epoque moderne. Université de Bordeaux. On-line. 2021. info
 • ŠPELDA, Daniel. Methodological Differences between French Philosophers and Astronomers of the second half of the 17th Century. In Scientiae 2021: Early Modern Knowledge: Virtual Conference. University of Amsterdam. 2021. info
 • ŠPELDA, Daniel. Father Time, his Daughter, Giants, and Dwarves: Early Modern Metaphors of Scientific Progress. In Between the Labyrinth and the Way of Light Prague, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences 1-4 September 2021. 2021. info
 • ŠPELDA, Daniel. Two Early Modern Views of the Universe: Cartesian Natural Philosophy and Professional Astronomy. In 17th century Philosophy, Its Sources and Continuations in Natural Sciences Łódź, 8-10 September 2021. 2021. info
 • ŠPELDA, Daniel. Hypotheses fingimus : Cartesian Natural Philosophy. Theory of Science. roč. 43, č. 2, s. 165-190. ISSN 1210-0250. doi:10.46938/tv.2021.517. 2021. URL URL info
 • ŠPELDA, Daniel. „Les anciens dans l’astronomie, l’astronomie dans la querelle des anciens et des modernes“. Archives Internationales d’Histoire des Sciences. Brepols, roč. 71, č. 187, s. 62-100. ISSN 0003-9810. doi:10.1484/J.ARIHS.5.127402. 2021. URL info
 • ŠPELDA, Daniel, Dagmar PICHOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Bernard de Fontenelle: Rozhovory o mnohosti světů. 1. vyd. Praha - Brno: Togga s. r. o. 156 s. Fontes scientiae 5. ISBN 978-80-210-9539-7. 2020. info
 • FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga. 351 s. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8. 2020. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina, Daniel ŠPELDA a Vladimír ŠTEFL. Johannes Kepler : Nová astronomie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga. 269 s. Fontes scientiae 2. ISBN 978-80-210-9537-3. 2020. info
 • LEDVOŇOVÁ, Markéta, Daniel ŠPELDA, Vladimír ŠTEFL a Jana MALÁ. Galileo Galilei : Prubíř. 1. vyd. Praha - Brno: Togga. 351 s. Fontes scientiae 3. ISBN 978-80-210-9538-0. 2020. info
 • ŠPELDA, Daniel. Christiaan Huygens on the Utility of Science. In 8th Winter Workshop on the History of Mathematics: Mathematicians and scientists as public figures. 2018. info
 • ŠPELDA, Daniel. The curious observers of inhabited worlds : Huygens and Fontenelle on scientific curiosity. In Scientiae 2018: The Cultures of Knowledge in the Early Modern World, 16-19 May 2018, Minnesota. 2018. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Člověk a hvězdy v raném novověku: Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie. 1. vyd. Praha: Togga. 306 s. ISBN 978-80-7476-148-5. 2018. info
 • ŠPELDA, Daniel. Les soleils et leurs observateurs au XVIIe siècle. Revue des Questions Scientifiques. Université de Namur, roč. 189, č. 4, s. 531-577, 46 s. ISSN 0035-2160. 2018. info
 • ŠPELDA, Daniel. Huygens’ stargazing scientists: the idea of science in Cosmotheoros. History of European Ideas. Taylor & Francis, roč. 44, č. 4, s. 1111-1126, 25 s. ISSN 0191-6599. doi:10.1080/0268117X.2017.1356743. 2018. info
 • ŠPELDA, Daniel. Iva Lelková. Dreams of a Multiplicity of Worlds. Athanasius Kircher (1602-1680), John Wilkins and Their Picture of the Universe. Acta Comeniana. Praha: Filosofia, roč. 29, s. 191-194. ISSN 0231-5955. 2017. info
 • ŠPELDA, Daniel. The origins of the Idea of Scientific Progress. 2017. info
 • ŠPELDA, Daniel. The Concept of Progress in Mosaic Natural Philosophy of Comenius. In Scientiae 2017: Disciplines of Knowing the Early Modern World, Padova, 19-22 May 2017. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. The Idea of Scientific Progress and Secularization. In The Rethinking of Religious Belief in the Making of Modernity, Blagoevgrad, 30 May - 1 June 2017. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. The history of science as the progress of the human spirit: The historiography of astronomy in the eighteenth century. Studies in History and Philosophy of Science Part A. Oxford: Elsevier, roč. 63, č. 1, s. 48-57. ISSN 0039-3681. doi:10.1016/j.shpsa.2017.05.004. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Kepler in the Early Historiography of Astronomy (1615-1800). Journal for the History of Astronomy. London: Sage Publications Ltd., roč. 48, č. 4, s. 381-404. ISSN 0021-8286. doi:10.1177/0021828617740948. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Duris, Pascal, Quelle Révolution Scientifique? Pro-fil. Internetový časopis pro filosofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, roč. 18, č. 2, s. 40-43. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf1706. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha. Pro-Fil. Masarykova univerzita, roč. 18, č. 2, s. 44-48. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf17-2-1707. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Before Montucla: Historiography of Science in the Early Modern Era. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. The history of science as the progress of human spirit: Historiography of astronomy in the 18th century. In Before Montucla: Historiography of Science in Early Modern Era. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Dalekohled, mikroskop a temporální rámce přírodní filosofie v 17. století. In Jednota filosofická Olomouc. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Vši a Gulliver : Optická relativita v novověku. Studia Philosophica. Brno: Masarykova Univerzita, roč. 63, č. 1, s. 47-68. ISSN 1803-7445. 2016. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠPELDA, Daniel. Watchers of the Sky: Christiaan Huygens on Humans and Extraterrestrials. In Scientiae 2016 University of Oxford: Disciplines of Knowing in the early modern world, Oxford, 5-7 July 2016. 2016. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Dalekohledy, mikroskopy a objevení disproporce člověka vůči přírodě. In Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, Ostrava, 6.-7.říjen 2016. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Nicolas Copernic. De revolutionibus orbium coelestium. Revue d'Histoire Ecclésiastique. Brepols, roč. 111, 3-4, s. 854-857, 3 s. ISSN 0035-2381. doi:10.1484/J.RHE.5.111955. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Veritas Filia Temporis: The origins of the idea of scientific progress. Annals of Science. Taylor & Francis, roč. 73, s. 375-391, 16 s. ISSN 0003-3790. doi:10.1080/00033790.2016.1178804. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. The History of Science as the Progress of the Human Spirit: Historiography of Astronomy in the 18th Century. In Bergische Universität Wuppertal (Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung), Wuppertal, 3.-4. březen 2016. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Mikuláš Koperník jako filosof (rec. M. Vesel, Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher, Frankfurt a. M.: Peter Lang 2014). Teorie vědy. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, roč. 37, č. 6, s. nestránkováno. ISSN 1210-0250. 2015. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Pravda - dcera času: O původu ideje pokroku poznání. 1. vyd. Praha: Mervart. 294 s. ISBN 978-80-7465-193-9. 2015. info
 • ŠPELDA, Daniel. From closed cycles to infinite progress: Early modern historiography of astronomy. History of Science. SAGE, roč. 53, s. 209-233, 24 s. ISSN 0073-2753. doi:10.1177/0073275315580951. 2015. info
 • ŠPELDA, Daniel. Early Modern Philosophy of the History of Science. In 42nd Annual Philosophy of Science Conference, Inter-University Centre, Dubrovnik. 2015. info
 • ŠPELDA, Daniel. The Importance of the Church Fathers for Early Modern Astronomy. Science & Christian Belief. roč. 26, s. 25-51, 26 s. ISSN 0954-4194. 2014. info
 • ŠPELDA, Daniel. Veritas filia temporis? The Birth of the Idea of Scientific Progress. In Scientiae 2014: Disciplines of Knowing in the Early Modern World, Medizinische Univesität, Wien. 2014. info
 • ŠPELDA, Daniel. The Search for Antediluvian Astronomy: Sixteenth- and Seventeenth-Century Astronomers‘ Conceptions of the Origin of Science. Journal for the History of Astronomy. roč. 44, č. 3, s. 337-362, 25 s. doi:10.1177/002182861304400306. 2013. info
 • ŠPELDA, Daniel. Understanding of the history of astronomy in the 17th century: Hevelius, Cellarius and Cassini on the progress of astronomy. In Scientiae 2013: Disciplines of Knowing in the Early Modern World, University of Warwick, Coventry, UK. 2013. info
 • ŠPELDA, Daniel. De progressu astronomiae. In Instytut Historii nauky. Polska Akademia Nauk, Krakow. 2013. info
 • ŠPELDA, Daniel. Anachronism in the history of science: An attempt at a typology. Almagest. roč. 3, č. 2, s. 90-119, 29 s., 2012. info
 • ŠPELDA, Daniel. The reception of ancient astronomy in early modern histories of sciences. In 5th International Conference of the European Society for the History of Science: Scientific Cosmopolitism and local cultures: religions, ideologies, societies, Athens; Symposium: Ancient Astronomy and its later Reception. 2012. info
 • ŠPELDA, Daniel. On Searching for Antediluvian Astronomy. In XXXII. Congress of the Italian Society of Historians of Physics and Astronomy, University of Roma La Sapienza, Roma. 2012. info
 • ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy. 1. vyd. Praha: Filosofia. 346 s. ISBN 978-80-7007-310-0. 2009. info
 • ŠPELDA, Daniel. Astronomie ve středověku. 1. vyd. Ostrava: Montanex. 256 s. ISBN 978-80-7225-273-2. 2008. info
 • ŠPELDA, Daniel. Astronomie v antice. 1. vyd. Ostrava: Montanex. 262 s. ISBN 80-7225-210-0. 2006. info
 • ŠPELDA, Daniel. The power of the word and the mastery of nature: Renaissance magic and Francis Bacon. Acta Comeniana. roč. 19, s. 17-36, 19 s. ISSN 0231-5955. 2005. info

2. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.