Distanční zápis a ztotožnění

Zápis do celoživotního vzdělávání bude probíhat ve stanoveném termínu. Uskuteční se distanční formou (online), to znamená, že se zvládnete zapsat odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a internet. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

1. Zápis do studia prostřednictvím vaší e-přihlášky

Jakmile nastane období distančních zápisů do studia, objeví se vám v e-přihlášce u celoživotního vzdělávání, na které jste byli přijati, nové tlačítko „Zapsat se do studia“.

Potvrzením souhlasu se zápisem je níže stanoveno i  seznámení se s PO a BOZP FF, protože jako účastníci CŽV máte právo navštěvovat prostory Filozofické fakulty MU. Kliknutím na uvedený text se rozbalí celá prezentace. Po přečtení Vám systém umožní políčko na zápis do studia dokončit požadovanou akci. 

Následně vám bude přiděleno tzv. UČO neboli univerzitní číslo osoby (pokud ho už nemáte z dřívějšího působení na univerzitě). To bude vaší identitou následujícího kurzu / studia – pomocí UČO se budete přihlašovat do informačních systémů, k aplikacím MS Office nebo třeba k počítačům ve studovnách. Nyní se již můžete pomocí UČO přihlásit do Informačního systému MU.
Při prvním přihlášení si nastavíte tzv. primární heslo. To bude sloužit pro přihlášení k informačním systémům a dalším důležitým online platformám. Vedle primárního hesla existuje ještě tzv. sekundární heslo, které si nastavíte později a které slouží především pro přihlašování k počítačům ve studovnách nebo k wifi FF MUNI. Pokud aktuálně působíte na MU, použijete své stávající primární heslo. Pokud jste na MU studovali dříve, ale nyní již IS nepoužíváte, můžete si zvolit, zda použijete své původní primární heslo, nebo si nastavíte nové.

2. Ztotožnění Vaší osoby

Ověřování totožnosti je obvykle potřeba před, anebo brzy poté, co osoba poprvé přistoupí do Informačního systému MU a je nezbytné pro získání hesla pro plný ztotožněný přístup ke službám Informačního systému.
Teprve po ověření totožnosti lze předat osobě heslo a označit ji jako ověřenou (původní dočasně zvolené heslo bude zneplatněno).

Přihlaste se do Informačního systému MU.
Vidíte-li hlášení, že Vaše totožnost nebyla dosud ověřena, bude třeba ztotožnění provést.
Nevidíte-li hlášení, pak jste již v minulosti ztotožněni byli a není třeba ztotožnění provádět.

Informační systém nabízí tři možnosti ověření. Pro celoživotní vzdělávání je možné použít pouze dvě z nabízených možností, ověření poštou bohužel použít nelze.

Ověření on-line pomocí portálu identitaobcana.cz

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím portálu identitaobcana.cz, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Portál identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky.

Ověření osobně u správce práv

Nechcete-li nebo nemůžete-li se ověřit online přes portál identitaobcana.cz, můžete využít možnosti osobního ověření.

Objednejte se e-mailem na schůzku se studijní referentkou pro celoživotní vzdělávání na FF MU. E-mail pošlete z Vaší univerzitní e-mailové adresy (pošta v Informační systému MU). V e-mailu navrhněte Vámi preferovaný den a čas schůzky. Preferujeme schůzky v době úředních hodin studijního oddělení, ale po vzájemné dohodě se můžeme sejít i mimo ně. Vyčkejte na potvrzení termínu. Na takto dohodnou schůzku si s sebou přineste platný doklad totožnosti.

 

Pokud se Vám ověření z nějakého důvodu nedaří, kontaktujte nás na emailu: czv@phil.muni.cz.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.