Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Zápisy do řádných studijních programů

Byli jste přijati do prezenčního studijního programu na Filozofické fakultě MU? Posledním krokem k aktivaci Vašeho studia je zápis, který proběhne 8. 9. 2022 na Studijním oddělení Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1, budova C, a to ve dvou blocích 9:00–11:00 a 13:00–15:00.

Přijít můžete kdykoliv během intervalů, zvolte si čas, který Vám nejlépe vyhovuje.

Pokud se ze závažných důvodů v daném termínu k zápisu nemůžete dostavit, kontaktujte nás na adrese studijni@phil.muni.cz. Zapsat se budete moci individuálně v úředních hodinách Studijního oddělení, nejpozději však do 16. 9. 2022. Preferujeme však řádný termín 8. 9. 2022.

K zápisu si, prosím, přineste platný doklad totožnosti.

Upozornění: V případě, že jste dosud nedoložili doklady o předchozím dosaženém vzdělání, doneste je s sebou k zápisu. Pokud doklady o předchozím dosaženém vzdělání nemůžete doložit, vyplníte přímo u zápisu do studia čestné prohlášení o dosaženém vzdělání.

Co vás čeká dál

A) Přijímací řízení do řádného studijního programu

Přihlášky byly vyhodnocovány ve dvou kolech:

  • 1. kolo: vyhodnocení přihlášek podaných do 1. 5. 2022
  • 2. kolo: vyhodnocení přihlášek podaných do 31. 5. 2022

Pokud byly údaje z přihlášky a dotazníku nedostatečné pro rozhodnutí o přijetí, můžete být pozváni buď k ústnímu pohovoru, anebo k písemnému testu. Případný ústní pohovor či písemný test se budou konat buď v ukrajinštině, anebo v jazyce, který je předmětem studia programu, o který projevíte zájem.

Do konce července 2022 od nás obdržíte informace, zda splňujete či nesplňujete oborové požadavky jednotlivých programů.

B) Test z českého jazyka

Protože jste projevili zájem o studium v českých studijních programech, je podmínkou přijetí do řádného studia také složení zkoušky z českého jazyka, která ověří Vaši jazykovou úroveň.

Zkouška z českého jazyka bude realizována Kabinetem češtiny pro cizince na FF na přelomu srpna a září 2022 a účastnit se jí budou všichni uchazeči s aktivními a potvrzenými přihláškami ke studiu na naší fakultě.

Pokud se účastníte kurzů češtiny v rámci jiné z fakult MU, budeme pro účely přijetí akceptovat také úspěšně složenou zkoušku z Centra jazykového vzdělávání na MU. Certifikáty nebo zkoušky absolvované mimo MU nebudou uznávány.

C) Zápis do studia

Zápis do řádného studia proběhne prezenčně v první polovině září 2022, pozvánky budou vloženy do Vašich e-přihlášek a rozešleme Vám je včas také e-mailem.
K zápisu bude třeba mít s sebou: platný průkaz totožnosti, vízovou doložku/vízový štítek.

Zapsaní studenti získají stipendium.

Máte nějaký dotaz k tomuto mimořádnému přijímacímu řízení? Kontaktujte nás


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.