Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Vzhledem k tomu, že jarní semestr na Masarykově univerzitě je již za půlkou, nelze vás zařadit do již běžící výuky. Z tohoto důvodu vám pro období květen–srpen 2022 nabízíme intenzivní kurz češtiny (v rámci programu FREEMOVER) pro dosažení vhodné úrovně českého jazyka pro studium v uceleném studijním programu. Studium ve vámi vybraném studijním programu budete moci po splnění podmínek přijímacího řízení zahájit od září 2022. Pro účast v kurzu češtiny je nezbytné splnit následující kroky.

1. Přihlaste se na krátkodobý studijní pobyt Freemover (kurz českého jazyka)

Podejte si přes aplikaci ISOIS přihlášku ke krátkodobému studijnímu pobytu v rámci Freemover mobilitního programu. Tento program vám umožní:

  • Vstoupit do intenzivního kurzu češtiny v rozsahu 30 hodin týdně s trváním do konce srpna 2022 jako jazykové přípravy ke studiu uceleného studijního programu se zahájením studia v září 2022
  • Získat stipendium po dobu trvání tohoto krátkodobého pobytu (nejméně do 31. 8. 2022, max. po dobu 10 měsíců)
  • Získat 20 ECTS

Povinnými přílohami přihlášky Freemover jsou:

  • Dočasná ochrana získaná v ČR (sken vízového štítku) - nahrajte do přihlášky
  • Motivační dopis – použijte pouze formulář, který je dostupný přímo v přihlášce (případně ke stažení zde)

Formulář motivačního dopisu Přihláška

2. Přihlaste se do studijního programu

V období od 15. 4. do 31. 5. 2022 si můžete podat přihlášku ke studiu ve studijním programu na Filozofické fakultě MU se zahájením studia v září 2022. Hlásit se můžete na dva preferované studijní programy. Podání přihlášky vám umožní účast v intenzivním kurzu češtiny v průběhu léta a po zápisu do studia získáte stipendium. Podrobné pokyny k podání přihlášky najdete níže.

I. Vyberte si studijní program(y)

POZOR! Přihlášku je možné podat pouze do studijních programů, které se vyučují v češtině. V navazujícím magisterském studiu se nelze hlásit do programů učitelství.

Bakalářské programy Navazující magisterské programy Doktorské programy

II. Vyplňte přihlášku

Přihlášku je možné podat v období od 15. 4. do 31. 5. 2022. Součástí přihlášky je také elektronický dotazník, ve kterém máte možnost uvést dva preferované programy, do nichž chcete být přijati, a odpovědět na další otázky, které jsou důležité pro vaše přijetí. Vyplníte zde také, zda máte zájem o zajištění ubytování.

Povinnými přílohami přihlášky jsou:

  • Dočasná ochrana získaná v ČR (sken cestovního pasu včetně vízového štítku)
  • Vyplněný elektronický dotazník (viz výše)
  • Vyplnění motivace ke studiu přímo v e-přihlášce

Nepovinnou přílohou přihlášky jsou doklady o předchozím vzdělání (sken maturitního vysvědčení nebo diplomu, výpis známek).

Podejte přihlášku

3. Vyčkejte na další pokyny

Přihlášky budou vyhodnoceny ve dvou kolech:

  • 1. kolo: vyhodnocení přihlášek podaných do 1. 5. 2022
  • 2. kolo: vyhodnocení přihlášek podaných do 31. 5. 2022

Pokud budou údaje z přihlášky a dotazníku nedostatečné pro rozhodnutí o přijetí, můžete být pozváni buď k ústnímu pohovoru, anebo k písemnému testu. Případný ústní pohovor či písemný test se budou konat buď v ukrajinštině, anebo v jazyce, který je předmětem studia programu, o který projevíte zájem.

Podání přihlášky vám umožní vstup do intenzivního kurzu češtiny s trváním do konce srpna 2022 jako jazykové přípravy ke studiu uceleného studijního programu (na závěr kurzu budete skládat zkoušku, která ověří dosaženou úroveň znalosti jazyka).

Zapsaní studenti získají stipendium.

Máte nějaký dotaz k tomuto mimořádnému přijímacímu řízení? Kontaktujte nás


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.