Moje dizertační práce ve 180 vteřinách

Výzva pro kandidáty na druhé vydání soutěže „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách“.

15. 1. 2020

Druhý ročník soutěže „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách" ve střední Evropě se bude konat v průběhu května 2020 v Krakově.

Národní finále v České republice proběhne v Praze ve středu 18. března 2020. Výherce bude mít možnost účastnit se regionálního finále v Krakově.

Přihlášky

Přihlášky můžete zasílat do 20. února 2020.

Výběr bude probíhat následujícím způsobem:

  • Podání přihlášky do 20. 2. 2020 prostřednictvím následujícího odkazu: zde
  • Účast v soutěži na národní úrovni v Praze v ve středu 18. března 2020.
  • Regionální finále střední Evropy, kde se střetnou výherci ze všech pěti účastnických států, v květnu 2020 v Krakově.
  • Máte příležitost představit svůj výzkumný projekt široké veřejnosti.

Co je soutěž „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách" (MT180)?

Jde o soutěž, která nabízí doktorandům příležitost představit zjednodušenou formou téma svého výzkumu ve francouzštině širokému a neodbornému publiku.

Každý kandidát má přesně 3 minuty na to, aby své téma prezentoval jasnou, stručnou a přesvědčivou formou.  To vše za pomoci jediného diapozitivu!

Soutěž je mezinárodní, probíhá v různých frankofonních zemích na celém světě. Ve střední Evropě se koná podruhé. Organizují ji Francouzské instituty 5 států tohoto regionu.

Soutěž proběhne ve dvou etapách: nejprve výběrové kolo v jednotlivých státech a poté finále střední Evropy v květnu 2020 v polském Krakově.

Výkony soutěžících bude hodnotit porota a vyjádří se také publikum.

  • Francouzský institut v Praze nabízí výhercům finále České republiky úhradu výdajů za cestu na finále střední Evropy a ubytování v Krakově během tohoto finále.
  • Výherci první ceny finále střední Evropy se dále zúčastní mezinárodního finále v Paříži na konci září 2020 a obdrží další ceny a dary.

Jaké jsou podmínky účasti v soutěži MT180?

  • Být zapsán k doktorskému studiu v daném univerzitním roce, tj. 2019-2020 či získat doktorský titul v průběhu školního roku předcházejícímu konání mezinárodního finále, tj. 2018-2019;
  • Informovat o své účasti v soutěži svého vedoucího práce;
  • Prokázat dostatečný postup své dizertační práce;
  • mluvit francouzsky.

Více informací

Více článků

Přehled všech článků