Nabídka podzimních jazykových kurzů pro doktorské studující

22. 9. 2022

Všechny probíhají v anglickém jazyce a jsou vhodné pro české i zahraniční studující. Přihlašování probíhá na jednotlivých stránkách kurzů a první začíná již 26.9. 2022. 

Project skills in English (26/9-18/12): Online course designed for PhD students. It offers a practice-oriented insight into ways how to improve both the academic language and project-specific skills of the participants.

Project skills development in English, taught in blocks (7 October, 21 October, 4 November, 9 December and 16 December): The course consists of a group session for all participants, an individual one-to-one session with the instructor, and personalized feedback on a writing task of your choice.

Project Preparation in English – intensive course (11 November and 25 November): No time for semestral courses? Join the intensive seminar and learn in short time the essentials for project preparation and presentation skills.

These courses are held as a part of IGA project No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.

Z dalších nově vypsaných kurzů vhodných i pro PhD studenty a studentky nabízíme Rozvoj kognitivních a prezentačních dovedností v cizím jazyce, který je vhodný také pro všechny, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk. Kurz začíná 3. října a stojí zejména na přehledu užitečných postupů a strategií, jakož i vhodných IT nástrojů, které výrazně přispívají k systematickému rozvoji komunikačních kompetencí.

Nakonec také zveme všechny na rozvojové profesní „Čtvrtky CJV“, kde přednášejí hosté ze zahraničí a setkání slouží k posílení dovedností našich zaměstnanců. Všechny aktuální semináře naleznete vždy v Pozvánkách na webu CJV. Aktuálně zveme na seminář Building Classroom Community in English Preparatory Classes (22/9) a také na Teaching phonetics: The need, difficulties, and methods for overcoming them (13/10).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.