Digitalizované publikace významných osobností Filozofické fakulty

O projektu

Cílem projektu bylo zdigitalizovat a zpřístupnit co největší množství publikací vytvořených významnými akademiky FF MU. Za tímto účelem bylo vybráno na doporučení jednotlivých kateder 11 osobností z různých oborů:

Ke každému akademikovi vznikla excelová databáze se soupisem literatury a záznamem, zda je dostupná v některé z univerzitních knihoven, příp. zda už existuje její digitální kopie. Projektový tým se vzhledem k časové náročnosti a dostupným lidským zdrojům rozhodl využít pouze publikace dostupné v knihovnách MU. Ze stejného důvodu bylo také rozhodnuto, že příspěvky v dobovém denním tisku nebudou součástí digitalizace.

Jednotlivé bibliografické záznamy byly upraveny tak, aby bylo tabulku možno strojově zpracovat. V roce 2016 proběhla hlavní část skenovacích prací, které pak v malém objemu pokračovaly až do r. 2018, kdy se podařilo získat poslední dostupné publikace. Následné zpracování skenů probíhalo postupně od konce r. 2016 až do začátku r. 2019.

Jednáme se všemi dědici, postupně budeme zpřístupňovat další díla, u nichž získáme souhlas s jejich vystavením. Nad digitalizovanými díly rovněž proběhlo optické rozpoznání znaků a jsou tedy prohledávatelná. Na vyžádání Vám můžeme také poslat .docx soubor s textem dané publikace. 

Finanční a personální zajištění projektu

Záměr byl podpořen mj. prostřednictvím projektu financovaného z Fondu rozvoje MU (2016), následně Filozofickou fakultou MU (2017–2019).

Na projektu se podíleli zaměstnanci CIT FF MU: Vendula Hromádková, Martin Svora, Hana Kubelková. Významně přispěli také Lukáš Bedáň, Sylvie Novotná, Anna-Marie Ourodová, Tatiana Peťková, Martin-Petr Tlustoš.

Chcete vědět víc? Našli jste nesrovnalost? Ozvěte se nám na digitalizace@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.