Genderové stereotypy v managementu

Autoři

ČENĚK Jiří

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se týká analýzy aspirační úrovně studentů různých oborů na pozici v managementu, úroveň aspirace je hodnocena z genderové perspektivy. Úroveň aspirace je dána do vztahu s genderovými stereotypy v managementu. Výzkum byl proveden na vzorku 111 respondentů (70 žen a 41 mužů). Respondenti byli studenty oborů Psychologie a Podniková ekonomika. Data byla získána pomocí adaptace dotazníků Managerial position aspiration scale (B. Litzky) a Women as managers scale (L. Peters). Získané výsledky naznačují souvislost mezi celkově nižší aspirací na manažerskou pozici u žen a ve společnosti sdílenými genderovými stereotypy. Stereotypy mohou být jednou z příčin nižších aspirací žen na pozice v top managementu i jejich nižšího zastoupení v těchto pozicích. Relativně nižší zastoupení žen na řídících pozicích možno vnímat jako celospolečenský problém s vážnými důsledky pro efektivitu využívání lidských zdrojů v organizacích. Poznání příčin nižšího zastoupení je předpokladem účinné intervence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.