Sebepoškozování u dětí - přehledová studie

Autoři

ČERŇÁK Michal BUREŠOVÁ Iva KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociálne procesy a osobnosť 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova deliberate self-harm; terminology; theoretic background; developmental particularity; research papers
Popis Fenoménu sebepoškozování v populaci dětí a dospívajících se v posledním desetiletí intenzivně výzkumně věnuje řada zahraničních autorů. Mezi českou odbornou i laickou veřejností však toto téma dosud zůstávalo spíše na okraji zájmu a bylo vnímáno převážně jako patologické chování. Přehledová studie si klade za cíl zmapovat historický kontext vývoje pohledu psychologie na tuto specifickou formu chování, s akcentem na samotný koncept sebepoškozování, příslušná teoretická východiska a podstatné souvislosti. Podává přehled příslušné terminologie, sumarizuje stěžejní pojmy, podstatné pro identifikaci možných příčin rozvoje tohoto jevu, uvádí významné souvislosti s daným vývojovým obdobím a předkládá relevantní výsledky výzkumných studií realizovaných v dané oblasti (Lieberman, 2004, Hicks a Hinks, 2007, Janis a Knock, 2008, Whitlock, 2010, aj).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.