Authority, Hierarchy and Human Physiology in Religion and History

Název česky Autorita, hierarchie a lidská fyziologie v náboženství a dějinách
Autoři

CHALUPA Aleš KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva

Rok publikování 2013
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Současný výzkum v oblasti kognitivní psychologie a neurověd nachází rostoucí množství důkazů hovořících ve prospěch teorií, které ve svých teoretických východiscích opouštějí ostře formulovanou dichotomii mezi myslí a tělem. Tyto teorie nahlíží mysl a rozhodovací procesy, alespoň na určité rovině, jako vtělené, ovlivňované mimo jiné komplexními fyziologickými změnami a procesy. Některé z nich pak v této souvislosti zkoumají vliv tělesných pozic na subjektivně vnímané vyjádření dominance nebo submise sociálních aktérů v konkrétních situacích. Tyto poznatky mohou být cenným zdrojem informací pro historickou religionistiku (a historiky obecně), neboť umožňují hlubší pochopení studovaných jevů, ve kterých jsou tělesné pozice využívány během náboženských rituálů nebo svátků, a to právě za účelem navození určitých emocí nebo nálad. Tok informací však není v žádném případě jednostranný. Kognitivně orientované bádání může poskytnout cenné teoretické podněty pro historické bádání, na straně druhé však může samo těžit z poznatků historického bádání, které může poskytnout vítanou evidenci k ověřování externí validity experimentálně získaných poznatků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.