Akční výzkum výukové komunikace

Logo poskytovatele
Autoři

ŠVAŘÍČEK Roman ŠEĎOVÁ Klára SEDLÁČEK Martin ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Výzkum výukové komunikace je etablovanou součástí české pedagogické vědy (Průcha, 1971; Mareš, 1975; Mareš, Gavora, 2004; Šeďová a kol., 2011). Realizované výzkumy jsou primárně deskriptivní povahy, přičemž absentuje napojení na diskurs v zahraničí. Navrhujeme postup, jak zavést koncept dialogického vyučování, jeden z preferovaných typů výukové komunikace, do českého prostoru a jak díky akčnímu výzkumu prozkoumat možnosti jeho uplatnění v praxi. Příspěvek je členěn do tří částí. V první popíšeme design akčního výzkumu, poukážeme na jeho výhody a nevýhody a specificky se zaměříme na výzkumy třídy. V druhé části se budeme věnovat konceptu dialogického vyučování a poukážeme na empirické doklady o jeho přínosech a slabinách. V třetí části představíme originální způsob, jak zkoumat výukovou komunikaci skrze participativní akční výzkum a jak zavádět principy dialogického vyučování do praxe. Vzhledem k tomu, že některé klíčové parametry komunikačních procesů zůstávají od 70. let minulého století nezměněny (Šeďová a kol., 2011), navrhujeme uskutečnit výzkum na bázi spolupráce mezi učiteli a akademickými pracovníky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.