Bodily Positions in Mithraic Initiations: Authority, Hierarchy, and Human Physiology in Religious Rituals

Název česky Tělesné pozice během mithraistické iniciace: Autorita, hierarchie a lidská fyziologie v náboženských rituálech
Autoři

CHALUPA Aleš KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška usiluje o aplikaci některých nových teorií z oblasti studia tzv. vtělené a rozšířené kognice do oblasti studia mithraistického rituálu, konkrétně pak během interpretace fresek z mithraea v italském městečku Capua Vetere.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.