Postrk jako nástroj chudinské péče

Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Postrk tvořil nedílnou součást vznikající centralizované péče o chudé a potřebné v 18. a 19. století. Příspěvek je pokusem o analýzu tohoto doposud málo probádaného fenoménu moderních dějin v kontextu sociální a právní situace společnosti, populační politiky, kriminality a role církve. V úvodní části příspěvku je rozebrán fenomén chudoby a soudobé diskuse o chudinství v dílech osvícenských myslitelů Johanna Gottloba von Justi, Josefa von Sonnefelse a Lodovica Antonia Muratoriho, jejich názory jsou doplněny kousavou kritikou poměrů z pera Johanna Pezzla. Vzhledem k rozsahu studie se rozbor právních předpisů k postrku omezil pouze na základní a problémové body s konkrétními výklady skutečných případů v praxi. Těžiště příspěvku tvoří každodennost postrku, demonstrovaná na dvou vybraných reprezentativních příkladech: útěku z postrku a jeho následného rozsáhlého vyšetřování a případ „postrkové recidivistky“, pastýřovy dcery z malé moravské obce ve znojemském kraji. Postrk je a byl samozřejmě represivním nástrojem, ale v tehdejším kontextu chudinské péče je možno jej chápat též jako negativní doplněk jinak pozitivního přístupu k péči o chudé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.