Fauna a kostěná, parohová industrie z nových výzkumů v sektoru B4 na lokalitě Těšetice-Kyjovice "Sutny"

Autoři

UHLÍŘOVÁ Hana

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Archaeologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Linear Pottery Culture; Moravian Painted Ware Culture; domestic and wild animals; bone and antler industry; fragmentation; osteology
Popis Práce se zabývá archeozoologickým vyhodnocením zvířecích kostí z lokality Těšetice-Kyjovice "Sutny". Studovaný materiál pochází ze čtverců 1–9 g–h v sektoru B4 z objektů kultury s lineární keramikou, moravskou malovanou keramikou a horákovské kultury. Analýza materiálu byla zaměřena na druhové a anatomické určení kostí, stanovení porážkového věku zvířat, metrickou analýzu kostí a typologické zařazení kostěné a parohové industrie. Sledována byla také fragmentarizace kostí v jednotlivých mechanických vrstvách a v objektu 717. Výsledky byly konfrontovány se starším osteologickým zhodnocením z lokality Těšetice-Kyjovice a se zahraničními lokalitami Eisleben a Falkenstein.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.