Komunikační schopnosti žáků základní školy speciální

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

KOPEČNÝ Petr KLENKOVÁ Jiřina

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá úrovní komunikačních schopností žáků s kombinovaným postižením, kteří navštěvují základní školu speciální. Je stručně představena problematika těžkého zdravotního postižení, narušené komunikační schopnosti v podobě symptomatických poruch řeči, dále je vymezena legislativa vztahující se k problematice a možnosti vzdělávání žáků s těžkou poruchou dorozumívacích schopností v systému speciálního školství v České republice. Empirická část kapitoly nabízí výsledky kvalitativního šetření v podobě dvou případových studií žáků s kombinovaným postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.